Browsing by Author Y Thông Kbuôr

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006128.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Y Thông Kbuôr;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Browsing by Author Y Thông Kbuôr

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006128.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Y Thông Kbuôr;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

  • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về tội phá rối an ninh và ý nghĩa của việc ghi nhận tội phá rối an ninh trong luật hình sự Việt Nam; Phân tích, đánh giá lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh; Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của pháp luật hình sự đối với tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phá rối an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.