Browsing by Author Đào, Huy Quyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Lĩnh Long.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Huy Quyền (2005)

  • Phật giáo Hòa Hảo du nhập vào tỉnh Vĩnh Long vào năm 1945. Trước năm 1945, người dân Vĩnh Long vẫn ghi nhớ hình ảnh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đến Vĩnh Long khuyến nông. Trong những ngày thuyết pháp tại các địa điểm Vũng Liêm, Chợ Lách, Tam Bình… của Vĩnh Long, Đức Thấy Huỳnh Phú Sổ kêu gọi nông dân chăm lo việc đồng áng, khuyến khích mọi người sống phải lo tròn Tứ Ân như trong đường hướng giáo lí Phật giáo Hòa Hảo…

Browsing by Author Đào, Huy Quyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Lĩnh Long.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đào, Huy Quyền (2005)

  • Phật giáo Hòa Hảo du nhập vào tỉnh Vĩnh Long vào năm 1945. Trước năm 1945, người dân Vĩnh Long vẫn ghi nhớ hình ảnh Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đến Vĩnh Long khuyến nông. Trong những ngày thuyết pháp tại các địa điểm Vũng Liêm, Chợ Lách, Tam Bình… của Vĩnh Long, Đức Thấy Huỳnh Phú Sổ kêu gọi nông dân chăm lo việc đồng áng, khuyến khích mọi người sống phải lo tròn Tứ Ân như trong đường hướng giáo lí Phật giáo Hòa Hảo…