Browsing by Author Đào, Thị Hoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005253.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoan;  Advisor: Nguyễn, Thị Tố Uyên (2018)

 • - Luận văn khái quát cơ sở lý luận tiếp cận công tác giáo dục Phật giáo và khái quát chung về Phật giáo hiện nay, đây là cơ sở để luận văn đi vào phân tích các nội dung sâu hơn ở các chương sau. - Luận văn chỉ ra thực trạng công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay trên các phương diện hình thức, quy mô và nội dung thực tiễn triển khai. - Từ thực trạng đó, Luận văn đi sâu vào phân tích những vấn đề đặt ra về mặt hình thức và mặt chất lượng của công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay. Kết quả đi đến đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay.

 • DT_00906.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Đào, Thị Hoan (2009)

 • Điều tra hiện trạng hệ thống xử lý nước thải ở Công ty giấy Bãi Bằng và đất đồi ở Vĩnh Phú cho thấy lượng chất thải phát sinh do quy mô sản xuất là rất lớn. Lấy mẫu bùn thải tại nhà máy và mẫu đất đồi tại khu vực nghiên cứu để xác định các tính chất hóa học của chúng. Bùn thải được tách ra từ hệ thống xử lý nước thải nhờ hệ thống tự động và được đưa về bể chứa bùn được gọi là bùn sinh học (bùn vi sinh dư thừa) với khối lượng lớn vào khoảng 40-50 tấn khô/tháng. Xác định tính chất hóa học của chất bùn thải này: giàu hữu cơ (hàm lượng C là 28,76%) và một số nguyên tố dinh dưỡng khác như Nitơ, phốt pho, Ca, Mg; hàm lượng các kim loại nặng không cao nên hoàn toàn có thể tận dụng để cải tạo...

Browsing by Author Đào, Thị Hoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050005253.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoan;  Advisor: Nguyễn, Thị Tố Uyên (2018)

 • - Luận văn khái quát cơ sở lý luận tiếp cận công tác giáo dục Phật giáo và khái quát chung về Phật giáo hiện nay, đây là cơ sở để luận văn đi vào phân tích các nội dung sâu hơn ở các chương sau. - Luận văn chỉ ra thực trạng công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay trên các phương diện hình thức, quy mô và nội dung thực tiễn triển khai. - Từ thực trạng đó, Luận văn đi sâu vào phân tích những vấn đề đặt ra về mặt hình thức và mặt chất lượng của công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay. Kết quả đi đến đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay.

 • DT_00906.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Đào, Thị Hoan (2009)

 • Điều tra hiện trạng hệ thống xử lý nước thải ở Công ty giấy Bãi Bằng và đất đồi ở Vĩnh Phú cho thấy lượng chất thải phát sinh do quy mô sản xuất là rất lớn. Lấy mẫu bùn thải tại nhà máy và mẫu đất đồi tại khu vực nghiên cứu để xác định các tính chất hóa học của chúng. Bùn thải được tách ra từ hệ thống xử lý nước thải nhờ hệ thống tự động và được đưa về bể chứa bùn được gọi là bùn sinh học (bùn vi sinh dư thừa) với khối lượng lớn vào khoảng 40-50 tấn khô/tháng. Xác định tính chất hóa học của chất bùn thải này: giàu hữu cơ (hàm lượng C là 28,76%) và một số nguyên tố dinh dưỡng khác như Nitơ, phốt pho, Ca, Mg; hàm lượng các kim loại nặng không cao nên hoàn toàn có thể tận dụng để cải tạo...