Browsing by Author Đào, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01783.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2010)

 • Nghiên cứu nội dung của công tác quản lý đô thị và khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ (TLLT) liên quan đến quản lý đô thị trong Phông lưư trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Tìm hiểu nội dung và đánh giá giá trị của nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến công tác quản lý đô thị trong Phông lưư trữ của Sở. Nêu nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị ở Thành phố Hà Nội trong Phông lưư trữ này. Đề xuất một số giải pháp sau: xây dựng và ban hành các quy định của Sở về công tác lưu trữ nói chung, công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng; đẩy mạnh công tác tổ chức khoa học TLLT; đa dạng hóa các hình thức phục vụ khai thác, sử...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn phải làm rõ những nhiệm vụ sau đây: Xác lập cơ sở lý luận về đặc điểm của chương trình phát thanh. Khảo sát, nhận diện các đặc điểm của chương trình phát thanh Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM hiện nay. Đề xuất các khuyến nghị nhằm phát huy các đặc điểm của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trong thời gian tới.

Browsing by Author Đào, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01783.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Vũ, Thị Phụng (2010)

 • Nghiên cứu nội dung của công tác quản lý đô thị và khảo sát nguồn tài liệu lưu trữ (TLLT) liên quan đến quản lý đô thị trong Phông lưư trữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Tìm hiểu nội dung và đánh giá giá trị của nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến công tác quản lý đô thị trong Phông lưư trữ của Sở. Nêu nhận xét về tình hình khai thác, sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị ở Thành phố Hà Nội trong Phông lưư trữ này. Đề xuất một số giải pháp sau: xây dựng và ban hành các quy định của Sở về công tác lưu trữ nói chung, công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ nói riêng; đẩy mạnh công tác tổ chức khoa học TLLT; đa dạng hóa các hình thức phục vụ khai thác, sử...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn phải làm rõ những nhiệm vụ sau đây: Xác lập cơ sở lý luận về đặc điểm của chương trình phát thanh. Khảo sát, nhận diện các đặc điểm của chương trình phát thanh Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM hiện nay. Đề xuất các khuyến nghị nhằm phát huy các đặc điểm của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trong thời gian tới.