Browsing by Author Đỗ, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L2_01459.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Hạnh;  Advisor: Đỗ, Thị Hòa Hới (2008)

  • Khái quát về những tiền đề kinh tế chính trị - xã hội, văn hóa - tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Nghiên cứu những nội dung độc đáo, đặc sắc của tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương đã chuyển tải tư tưởng lên án chế độ phong kiến với hệ tư tưởng tam giáo đã bị "xơ cứng", giáo điều, khổ hạnh, hình thức. Đặc biệt, Hồ Xuân Hương lên tiếng đòi quyền sống, quyền được làm người, quyền được hưởng hạnh phúc của người phụ nữ. Qua nghiên cứu, luận văn đóng góp thêm vào việc làm đầy đủ hơn nội dung tư tưởng của một giai đoạn phát triển của lịch sử tư tưởng nước nhà ở nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Từ nghiên cứu này, nêu những ý...

Browsing by Author Đỗ, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • V_L2_01459.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Hạnh;  Advisor: Đỗ, Thị Hòa Hới (2008)

  • Khái quát về những tiền đề kinh tế chính trị - xã hội, văn hóa - tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Nghiên cứu những nội dung độc đáo, đặc sắc của tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương đã chuyển tải tư tưởng lên án chế độ phong kiến với hệ tư tưởng tam giáo đã bị "xơ cứng", giáo điều, khổ hạnh, hình thức. Đặc biệt, Hồ Xuân Hương lên tiếng đòi quyền sống, quyền được làm người, quyền được hưởng hạnh phúc của người phụ nữ. Qua nghiên cứu, luận văn đóng góp thêm vào việc làm đầy đủ hơn nội dung tư tưởng của một giai đoạn phát triển của lịch sử tư tưởng nước nhà ở nửa cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Từ nghiên cứu này, nêu những ý...