Browsing by Author Đảng bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 5 Phát triển Thư viện số.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Đảng bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện; Nguyễn, Hoàng Sơn (2020)

  • Bài viết đề xuất mô hình phát triển Đại học số - Đại học thông minh, ĐHQGHN (2020-2025), tóm lược quá trình phát triển và thành công thư viện số VNU-LIC (2015-2019) và tương lai thư viện số VNU-LIC (2020-2025) trên cơ sở Chuyển đổi cơ sở vật chất lên Hòa Lạc (Tòa nhà Trung tâm Tri thức số VNU-LIC) và Chuyển đổi Thư viện số thành Trung tâm Tri thức số VNU-LIC (Digital Knowledge Hub). Tác giả đã báo cáo, phân tích và tổng hợp những số liệu và dẫn chứng, định hướng khoa học, thực tiễn, khả thi để ĐHQGHN có những quyết sách đầu tư, phát triển Đại học số - Đại học thông minh giai đoạn 2020-2025

Browsing by Author Đảng bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 5 Phát triển Thư viện số.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Đảng bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện; Nguyễn, Hoàng Sơn (2020)

  • Bài viết đề xuất mô hình phát triển Đại học số - Đại học thông minh, ĐHQGHN (2020-2025), tóm lược quá trình phát triển và thành công thư viện số VNU-LIC (2015-2019) và tương lai thư viện số VNU-LIC (2020-2025) trên cơ sở Chuyển đổi cơ sở vật chất lên Hòa Lạc (Tòa nhà Trung tâm Tri thức số VNU-LIC) và Chuyển đổi Thư viện số thành Trung tâm Tri thức số VNU-LIC (Digital Knowledge Hub). Tác giả đã báo cáo, phân tích và tổng hợp những số liệu và dẫn chứng, định hướng khoa học, thực tiễn, khả thi để ĐHQGHN có những quyết sách đầu tư, phát triển Đại học số - Đại học thông minh giai đoạn 2020-2025