Browsing by Author Đặng, Thành Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • V_L0_00568_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 102 tr. + Đĩa mềm; Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Thành Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • V_L0_00568_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 102 tr. + Đĩa mềm; Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm (...); Electronic Resources