Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • Bai 4. Dang Thi Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2010)

 • Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích đánh giá một số thuận lợi ...

 • V_L0_02176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đổi mới và quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên. Đề xuất một số biện pháp: xây dựng quy trình tổ chức, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên/giảng viên về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra – đánh giá hiệu quả giờ dạy và kết quả học tập...

 • Determinants of Managerial Skill Spillover from FDI Enterprise to SMEs Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2018)

 • Bài viết nghiên cứu một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMEs). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát, bài viết bước đầu xác định và đánh giá một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị. Các yếu tố này bao gồm: Thái độ và mong muốn sẵn sàng nhận chuyển giao, năng lực quản trị, phương pháp chuyển giao và môi trường hỗ trợ chuyển giao. Từ kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp Việt Nam

 • Logistics Activities in Vietnamese Retail Enterprises Problems and Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Logistics là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự sẵn có và đầy đủ của hàng hóa, giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhanh chóng phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm quan sát, tổng hợp tài liệu, phỏng vấn doanh nghiệp và nghiên cứu trường hợp, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại về hoạt động logistics của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu thực tế hoạt động logistic của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thú...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • TC_02760.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2013)

 • Cán bộ quản lý là lực lượng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trước yêu cầu của đổi mới và hội nhập, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹnăng quản lý đểcó thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa hiện nay còn nhiều hạn chế. Trên cơsở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tếtình hình đào tạo cán bộquản lý tại một sốdoanh nghiệp nhỏvà vừa ởHà Nội, bài viết đưa ra một sốvấn đềcần lưu ý vềthực trạng đào tạo cán bộquản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa. Kết quảnghiên cứu cũ...

 • 00050010026.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Chử, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel

 • 00050010189.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đoàn, Thị Minh Hồng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050009833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.

Browsing by Author Đặng, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • Bai 4. Dang Thi Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2010)

 • Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích đánh giá một số thuận lợi ...

 • V_L0_02176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đổi mới và quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên. Đề xuất một số biện pháp: xây dựng quy trình tổ chức, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên/giảng viên về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra – đánh giá hiệu quả giờ dạy và kết quả học tập...

 • Determinants of Managerial Skill Spillover from FDI Enterprise to SMEs Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2018)

 • Bài viết nghiên cứu một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMEs). Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính là phỏng vấn chuyên gia và điều tra khảo sát, bài viết bước đầu xác định và đánh giá một số yếu tố tác động đến chuyển giao kỹ năng quản trị. Các yếu tố này bao gồm: Thái độ và mong muốn sẵn sàng nhận chuyển giao, năng lực quản trị, phương pháp chuyển giao và môi trường hỗ trợ chuyển giao. Từ kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển giao kỹ năng quản trị từ doanh nghiệp FDI vào doanh nghiệp Việt Nam

 • Logistics Activities in Vietnamese Retail Enterprises Problems and Solutions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Vũ, Thị Minh Hiền (2019)

 • Logistics là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự sẵn có và đầy đủ của hàng hóa, giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhanh chóng phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm quan sát, tổng hợp tài liệu, phỏng vấn doanh nghiệp và nghiên cứu trường hợp, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại về hoạt động logistics của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam; đồng thời tìm hiểu thực tế hoạt động logistic của chuỗi siêu thị và cửa hàng Vinmart. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thú...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • TC_02760.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương (2013)

 • Cán bộ quản lý là lực lượng lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Trước yêu cầu của đổi mới và hội nhập, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng cao hơn nữa năng lực, thái độ và kỹnăng quản lý đểcó thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Tuy nhiên, công tác đào tạo cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa hiện nay còn nhiều hạn chế. Trên cơsở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tếtình hình đào tạo cán bộquản lý tại một sốdoanh nghiệp nhỏvà vừa ởHà Nội, bài viết đưa ra một sốvấn đềcần lưu ý vềthực trạng đào tạo cán bộquản lý trong doanh nghiệp nhỏvà vừa. Kết quảnghiên cứu cũ...

 • 00050010026.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Chử, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận và phương pháp quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân sự và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản trị nguồn nhân lực, sự cam kết của nhân lực. Đánh giá thực trạng, mức độ cam kết của người lao động tại Viettel và các yếu tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động tới sự cam kết. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự cam kết, gắn bó lâu dài của người lao động với Viettel

 • 00050010189.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đoàn, Thị Minh Hồng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho ngườii lao động. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tạo động lực tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ nhân viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT.

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050009833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

 • 00050010715.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vinh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020)

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… Phân tích mô hình văn hóa doanh nghiệp của hai nhà nghiên cứu nổi tiếng là Edgar Schein và Denison đồng thời áp dụng mô hình văn hóa văn hóa ba cấp độ của Edgar Schein để quan sát, phỏng vấn, nhận diện các biểu hiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO, từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại CREATIO.