Browsing by Author Đặng, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2010)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý lận và thực tiễn phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á. Chương 3. Đưa ra những định hướng và một số giải pháp cơ bản phát triển hoạt động dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Châ Á trong giai đoạn tiếp theo.

 • V_L0_02519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn (2010)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, từ đó đánh giá những thành công và hạn chế, nguyên nhân của các hoạt động trên. Đề xuất một số giải pháp nhằm phá (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đặng, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2010)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý lận và thực tiễn phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á. Chương 3. Đưa ra những định hướng và một số giải pháp cơ bản phát triển hoạt động dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Châ Á trong giai đoạn tiếp theo.

 • V_L0_02519_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn (2010)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu thực trạng hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, từ đó đánh giá những thành công và hạn chế, nguyên nhân của các hoạt động trên. Đề xuất một số giải pháp nhằm phá (...); Electronic Resources