Browsing by Author Đặng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • 02050006401.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn làm rõ vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng, đánh giá thành công và hạn chế của báo chí Cà Mau trong công tác này, chỉ ra nguyên nhân thành công và hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm giúp cho báo chí Cà Mau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Phương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là: làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí địa phương (cụ thể là tỉnh Trà Vinh). Đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí Trà Vinh. Đề xuất hệ giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí Trà Vinh.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Huyền;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về báo chí viết về tội phạm và tính nhân văn trong báo chí viết về tội phạm tại Việt Nam. Việc tiếp cận nghiên cứu báo chí viết về tội phạm trong mối quan hệ đảm bảo tính nhân văn là hướng đi mới có ý nghĩa đóng góp của luận án. Thứ hai, luận án làm rõ được lý luận về báo chí viết về tội phạm và tính nhân văn của báo chí, từ đó dựng nên một khung lý thuyết để làm cơ sở cho báo chí đảm bảo nguyên tắc nhân văn khi viết về tội phạm, đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng và tính nhân văn của báo chí viết về tội phạm. Thứ ba, trên cơ sở lý thuyết và kết quả khảo sát cụ thể, luận án đã đánh giá được thành công, hạn chế ...

 • 02050006372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tâm;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin về xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ ra thành công, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp cho các tờ báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn xác định một số nhiệm vụ chính sau: Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm: Sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu, luận văn… -Tiến hành khảo sát về nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021. -Đánh giá về những thành công, hạn chế của các bài bình luận quốc tế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu phân tích thực tiễn bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân. Đề xuất những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân trong thời gian tới.

 • 02050005115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyện;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Để hoàn thành đề tài luận văn: " Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”, tác giả luận văn đã tiến hành điều tra xã hội học ở ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu các nhân vật là đại diện lãnh đạo, biên tập viên, biên dịch viên của ba Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng Chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên sóng các Đài PT- TH địa phương được khảo sát trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay. Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà thông tin lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt...

 • 02050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ngần;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Hệ thống lại cơ sở lí luận phục vụ cho việc nghiên cứu. Đó là các khái niệm về truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình truyền hình khoa giáo và những khái niệm liên quan đến đề tài như: công chúng, truyền thông cho đồng bào DTTS, những ảnh hưởng của chương trình truyền hình khoa giáo đối với đời sống đồng bào DTTS. Làm rõ chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Kạn về vấn đề nâng cao dân trí, đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao. Làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn đối với việc sản xuất chương trình truyền hình khoa giáo cho đồng bào DTTS ở địa phương. Phân tích đặc điểm của chương trình tr...

 • 02050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu đó là mối quan hệ và vai trò của các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng. Trên cơ sở lý luận ở chương 1, luận văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng của các chương trình truyền hình tiếng Thái hiện nay thông qua việc khảo sát các chương trình truyền hình tiếng Thái của đài PT-TH Điện Biên, đài PT-TH Sơn La, kênh VTV5. Từ đó tác giả đánh giá được ưu điểm và nhược điểm các chương trình truyền hình tiếng Thái ở mỗi đài. Có...

 • 02050005136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh An;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, làm rõ khung lý thuyết cơ bản liên quan đến đề tài là hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Trên cơ sở khảo sát lấy mẫu tại 3 đài cấp huyện có điều kiện đặc thù ở Hải Phòng (bao gồm: quận Kiến An – đô thị, huyện Cát Hải – hải đảo, huyện Thủy Nguyên – nông thôn, miền núi) cũng như khảo sát ý kiến công chúng, luận văn đi sâu tìm hiểu, phân tích toàn diện các mặt hoạt động của hệ thống đài phát thanh cấp huyện ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với ho...

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • 02050005701.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trương, Thị Phương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hình ảnh vùng Tây Bắc trên các báo điện tử, từ đó đánh giá thành công và hạn chế, ưu, nhược điểm của báo điện tử trong việc thông tin về vùngTâyBắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo chí, đặc biệt là báo điện tử về vấn đề này.

 • V_L2_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2010)

 • Đề tài: "Ký về xứ Thanh qua một số tác giả tiêu biểu" được hình thành từ những lý do sau: Xứ Thanh, mảnh đất của sử thi và thế sự, cái nôi đã sinh ra rất nhiều những anh hùng và thi sĩ cho đất nước, xứng đáng là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Hỏa, Diệu Thúy (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đặt ra ba mục tiêu cũng là ba đích nghiên cứu sau: thứ nhất, mặc dù lý thuyết về thể loại không phải là mục tiêu hướng tới của đề tài, song dựa trên những ý kiến, những quan niệm sẵn có đã được thừa nhận, đề tài sẽ tổng hợp, khái quát đưa ra một quan niệm về thể ký; thứ hai, đề tài sẽ tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm nội dung của ký viết về xứ Thanh; thứ ba, đề tài sẽ tìm hiểu và xác định một số nét đặc sắc của ký về xứ Thanh qua phương diện nghệ thuật

 • 02050006083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Hà;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Luận văn đã bám sát cơ sở lý luận báo chí học và đưa ra được cơ sở lý luận, thực tiễn, đồng thời phân tích, tổng hợp, luận giải vấn đề liên quan đến đề tài. Đó là nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh – một mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ. Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh từ 1/1/2019 trên các bình diện về tổ chức bộ máy, chế độ tài chính, đặc biệt là sản phẩm truyền thông của cơ quan truyền thông đa phương tiện này.

 • 01050002450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về Laterit ; Florua và các phương pháp xử lý florua cũng như ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Chương 2. Thực nghiệm: Đánh giá khả năng hấp phụ florua và photphat của vật liệu; các phương pháp phân tích sử dụng trong thực nghiệm; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu biến tính đối với F và PO43-

Browsing by Author Đặng, Thị Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • 02050006401.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn làm rõ vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng, đánh giá thành công và hạn chế của báo chí Cà Mau trong công tác này, chỉ ra nguyên nhân thành công và hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm giúp cho báo chí Cà Mau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Phương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là: làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí địa phương (cụ thể là tỉnh Trà Vinh). Đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí Trà Vinh. Đề xuất hệ giải pháp có tính đột phá nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của báo chí Trà Vinh.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đặng, Thị Huyền;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về báo chí viết về tội phạm và tính nhân văn trong báo chí viết về tội phạm tại Việt Nam. Việc tiếp cận nghiên cứu báo chí viết về tội phạm trong mối quan hệ đảm bảo tính nhân văn là hướng đi mới có ý nghĩa đóng góp của luận án. Thứ hai, luận án làm rõ được lý luận về báo chí viết về tội phạm và tính nhân văn của báo chí, từ đó dựng nên một khung lý thuyết để làm cơ sở cho báo chí đảm bảo nguyên tắc nhân văn khi viết về tội phạm, đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng và tính nhân văn của báo chí viết về tội phạm. Thứ ba, trên cơ sở lý thuyết và kết quả khảo sát cụ thể, luận án đã đánh giá được thành công, hạn chế ...

 • 02050006372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tâm;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin về xây dựng Đảng trên báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ ra thành công, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp cho các tờ báo Đảng địa phương Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2022)

 • Luận văn xác định một số nhiệm vụ chính sau: Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm: Sách, tài liệu, các công trình nghiên cứu, luận văn… -Tiến hành khảo sát về nội dung, hình thức thể hiện các tác phẩm bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021. -Đánh giá về những thành công, hạn chế của các bài bình luận quốc tế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu phân tích thực tiễn bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân. Đề xuất những giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng bình luận quốc tế trên Báo Quân đội Nhân dân trong thời gian tới.

 • 02050005115.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyện;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Để hoàn thành đề tài luận văn: " Chương trình Thời sự quốc tế trên sóng truyền hình địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin”, tác giả luận văn đã tiến hành điều tra xã hội học ở ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái, đồng thời tiến hành phỏng vấn sâu các nhân vật là đại diện lãnh đạo, biên tập viên, biên dịch viên của ba Đài PT- TH địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và Yên Bái nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng Chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên sóng các Đài PT- TH địa phương được khảo sát trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay. Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà thông tin lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt...

 • 02050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Ngần;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Hệ thống lại cơ sở lí luận phục vụ cho việc nghiên cứu. Đó là các khái niệm về truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình truyền hình khoa giáo và những khái niệm liên quan đến đề tài như: công chúng, truyền thông cho đồng bào DTTS, những ảnh hưởng của chương trình truyền hình khoa giáo đối với đời sống đồng bào DTTS. Làm rõ chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và tỉnh Bắc Kạn về vấn đề nâng cao dân trí, đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao. Làm rõ chủ trương, quan điểm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn đối với việc sản xuất chương trình truyền hình khoa giáo cho đồng bào DTTS ở địa phương. Phân tích đặc điểm của chương trình tr...

 • 02050004865.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu đó là mối quan hệ và vai trò của các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng. Trên cơ sở lý luận ở chương 1, luận văn đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng của các chương trình truyền hình tiếng Thái hiện nay thông qua việc khảo sát các chương trình truyền hình tiếng Thái của đài PT-TH Điện Biên, đài PT-TH Sơn La, kênh VTV5. Từ đó tác giả đánh giá được ưu điểm và nhược điểm các chương trình truyền hình tiếng Thái ở mỗi đài. Có...

 • 02050005136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh An;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2017)

 • Bám sát nội dung đề tài nghiên cứu, từ cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, làm rõ khung lý thuyết cơ bản liên quan đến đề tài là hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Trên cơ sở khảo sát lấy mẫu tại 3 đài cấp huyện có điều kiện đặc thù ở Hải Phòng (bao gồm: quận Kiến An – đô thị, huyện Cát Hải – hải đảo, huyện Thủy Nguyên – nông thôn, miền núi) cũng như khảo sát ý kiến công chúng, luận văn đi sâu tìm hiểu, phân tích toàn diện các mặt hoạt động của hệ thống đài phát thanh cấp huyện ở Hải Phòng. Trên cơ sở đó, chỉ rõ những thành công, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với ho...

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • 02050005701.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trương, Thị Phương;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hình ảnh vùng Tây Bắc trên các báo điện tử, từ đó đánh giá thành công và hạn chế, ưu, nhược điểm của báo điện tử trong việc thông tin về vùngTâyBắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo chí, đặc biệt là báo điện tử về vấn đề này.

 • V_L2_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2010)

 • Đề tài: "Ký về xứ Thanh qua một số tác giả tiêu biểu" được hình thành từ những lý do sau: Xứ Thanh, mảnh đất của sử thi và thế sự, cái nôi đã sinh ra rất nhiều những anh hùng và thi sĩ cho đất nước, xứng đáng là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương;  Advisor: Hỏa, Diệu Thúy (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Đề tài đặt ra ba mục tiêu cũng là ba đích nghiên cứu sau: thứ nhất, mặc dù lý thuyết về thể loại không phải là mục tiêu hướng tới của đề tài, song dựa trên những ý kiến, những quan niệm sẵn có đã được thừa nhận, đề tài sẽ tổng hợp, khái quát đưa ra một quan niệm về thể ký; thứ hai, đề tài sẽ tìm hiểu, nghiên cứu những đặc điểm nội dung của ký viết về xứ Thanh; thứ ba, đề tài sẽ tìm hiểu và xác định một số nét đặc sắc của ký về xứ Thanh qua phương diện nghệ thuật

 • 02050006083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Hà;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2020)

 • Luận văn đã bám sát cơ sở lý luận báo chí học và đưa ra được cơ sở lý luận, thực tiễn, đồng thời phân tích, tổng hợp, luận giải vấn đề liên quan đến đề tài. Đó là nghiên cứu trường hợp Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh – một mô hình tổ chức và hoạt động của tòa soạn báo chí trong bối cảnh truyền thông hội tụ. Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng hoạt động của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh từ 1/1/2019 trên các bình diện về tổ chức bộ máy, chế độ tài chính, đặc biệt là sản phẩm truyền thông của cơ quan truyền thông đa phương tiện này.

 • 01050002450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hương (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về Laterit ; Florua và các phương pháp xử lý florua cũng như ô nhiễm photphat và các phương pháp xử lý. Chương 2. Thực nghiệm: Đánh giá khả năng hấp phụ florua và photphat của vật liệu; các phương pháp phân tích sử dụng trong thực nghiệm; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Khảo sát khả năng hấp phụ Florua và Photphat của Laterit thô; Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm nâng cao tải trọng hấp phụ Florua và Photphat từ Laterit thô; Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc vật liệu; xác định pH trung hòa điện của vật liệu laterit biến tính; Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu biến tính đối với F và PO43-