Browsing by Author Đặng, Văn Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050001570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Biên; Đặng, Văn Đức (2012)

 • Tổng quan về phát hiện tri thức, quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đa phương tiện cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Tìm hiểu về luật kết hợp trong khai phá dữ liệu qua định nghĩa, bài toán, hướng tiếp cận và một số thuật toán phát hiện luận kết hợp. Trình bày khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu hình ảnh: dữ liệu hình ảnh; trích chọn đặc trưng trong khai phá ảnh; khai phá luật kết hợp dựa trên nội dung ảnh bằng thuật toán Apriori.

 • 00050002973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Bình Dương;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • Nghiên cứu về mô hình hệ thống thông tin địa lý phân tán của một tổ chức, cụ thể là: tìm hiểu về mô hình của hệ thống GIS truyền thống và sự tiến hóa của Web GIS . Qua đó tìm ra các khó khăn, những cách giải quyết và thiết lập một thử nghiệm nhỏ của một hệ (...)

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

 • 00050000054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Vũ;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS): giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS), hệ thống thông tin (...)

 • V_L0_01868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2008)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên quan và các nhiệm vụ thiết kế của hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Phân tích một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong Video số. Trình bày tổng quan về ORacle intermedia, nghiên cứu xây dựng ứng dụng cập nhật tìm kiếm và phát lại các đoạn Video đồng thời đưa ra các kết quả cài đặt thử nghiệm bao gồm các chức năng: nhập dữ liệu, tìm kiếm, xem Video và cập nhật danh mục chủ đề.

 • V_L0_01868_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2008)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên (...)

 • Một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Huyên;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2005)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) đa phương tiện chẳng hạn các khai niệm, kiến trúc hệ thống và mô hình dữ liệu đa phương tiện. Trong đó, tập trung nghiên cứu và cài đặt thử nghiệm một số phương pháp tìm kiếm theo nội dung trên dữ liệu đa phương tiện, cụ thể là dữ liệu ảnh.

 • V_L0_01400_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khánh Dung;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Nội dung luận văn chia thành ba phần, phần đầu (chương 1) đưa ra tổng quan về ước lượng dự án phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm trong quản lý dự ánphần mềm, trên cơ sở đó, phần hai(chương 2 và 3) đi sâu vào các kỹ thuật ước lượng và kỹ thuật đánh giá cụ thể, phần cuối cùng (chương 4) dựa trên những nghiên cứu thu được, phát triển một công cụ ước lượng tự động dùng để ước lượng công sức và ngày công cho dự án phần mềm.

 • 00050000776_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Cường;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2011)

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ

 • V_L0_00965_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hằng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Chương 1: Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu không gian. Chương 2: Mô hình hóa dữ liệu, các mối quan hệ không gian và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Chương 3: Cấu trúc dữ liệu không gian, các thuật toán cơ sở và phương thức xâm nhập dữ liệu. Chương 4: Khảo sát hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian thương mại và phát triển ứng dụng.

 • V_L0_01309_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Huyên;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin địa lý: định nghĩa hình thức về hệ thống thông tin địa lý, các thành phần, chức năng và các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý. Trình bày cơ sở dữ liệu không gian qua các chỉ mục không gian, truy vấn không gian, phân cụm trong CSDL không gian. Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu không gian. Cài đặt và thử nghiệm chương trình.

 • 00050002626_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thắm;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • • Nghiên cứu tổng quan về mô hình Điện toán đám mây (Cloud Computing) • Nghiên cứu về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) • Nghiên cứu cấu trúc CSDL ứng dụng trong điện toán đám mây • Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Điện toán đám mây của Google, cấu trúc CSDL Google Bigtable, Datastore • Xây dựng CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng điện toán đám mây của Google cho bài toán tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung quanh một vị trí trên bản đồ

 • V_L0_02372_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Minh Hiếu;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề tổng quan về kiểm thử phần mềm: vai trò, các công cụ kiểm thử, lợi ích của kiểm thử, phương pháp, kịch bản kiểm thử, ... Nghiên cứu phương pháp và các thể loại kiểm thử phần mềm làm cơ sở để xây dựng nên các công cụ kiểm thử (...); Electronic Resources

 • V_L0_02422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hưng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (Location -based service), đưa ra các định nghĩa về LBS, nêu ra các thành phần chính của LBS, mô tả hoạt động, các xử lý yêu cầu dịch vụ của LBS và đi vào phân tích đặc điểm, vai trò một số thành phần chính của LBS; các thiết bị di động và mạng thông tin di động không dây. Giới thiệu tổng quan về logic mờ, một số khái niệm về logic mờ, các thuật toán tìm đường và ứng dụng logic mờ trong bài toán tìm đường. Nghiên cứu một số mô hình dịch vụ LBS, phân tích các đặc điểm, ưu và nhược điểm của mỗi mô hình. Lựa chọn và triển khai thiết kế dịch vụ LBS tìm đường đi trong thành phố. Trình bày các nội dung cài đặt thử nghiệm dịch vụ LBS ...

Browsing by Author Đặng, Văn Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050001570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Biên; Đặng, Văn Đức (2012)

 • Tổng quan về phát hiện tri thức, quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đa phương tiện cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Tìm hiểu về luật kết hợp trong khai phá dữ liệu qua định nghĩa, bài toán, hướng tiếp cận và một số thuật toán phát hiện luận kết hợp. Trình bày khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu hình ảnh: dữ liệu hình ảnh; trích chọn đặc trưng trong khai phá ảnh; khai phá luật kết hợp dựa trên nội dung ảnh bằng thuật toán Apriori.

 • 00050002973.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Bình Dương;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • Nghiên cứu về mô hình hệ thống thông tin địa lý phân tán của một tổ chức, cụ thể là: tìm hiểu về mô hình của hệ thống GIS truyền thống và sự tiến hóa của Web GIS . Qua đó tìm ra các khó khăn, những cách giải quyết và thiết lập một thử nghiệm nhỏ của một hệ (...)

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

 • 00050000054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Vũ;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trên không gian ba chiều (3D GIS): giới thiệu các khái niệm cơ bản, chức năng và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống thông tin địa lý trên không gian hai chiều (2D GIS), hệ thống thông tin (...)

 • V_L0_01868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2008)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên quan và các nhiệm vụ thiết kế của hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Phân tích một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong Video số. Trình bày tổng quan về ORacle intermedia, nghiên cứu xây dựng ứng dụng cập nhật tìm kiếm và phát lại các đoạn Video đồng thời đưa ra các kết quả cài đặt thử nghiệm bao gồm các chức năng: nhập dữ liệu, tìm kiếm, xem Video và cập nhật danh mục chủ đề.

 • V_L0_01868_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2008)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện: nhu cầu cần có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, sự cần thiết phải có hệ thống chỉ mục và truy tìm thông tin đa phương tiện (MIRS) - tập trung nghiên cứu khái quát về MIRS và các ứng dụng của nó, các lĩnh vực liên (...)

 • Một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Huyên;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2005)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) đa phương tiện chẳng hạn các khai niệm, kiến trúc hệ thống và mô hình dữ liệu đa phương tiện. Trong đó, tập trung nghiên cứu và cài đặt thử nghiệm một số phương pháp tìm kiếm theo nội dung trên dữ liệu đa phương tiện, cụ thể là dữ liệu ảnh.

 • V_L0_01400_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Khánh Dung;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Nội dung luận văn chia thành ba phần, phần đầu (chương 1) đưa ra tổng quan về ước lượng dự án phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm trong quản lý dự ánphần mềm, trên cơ sở đó, phần hai(chương 2 và 3) đi sâu vào các kỹ thuật ước lượng và kỹ thuật đánh giá cụ thể, phần cuối cùng (chương 4) dựa trên những nghiên cứu thu được, phát triển một công cụ ước lượng tự động dùng để ước lượng công sức và ngày công cho dự án phần mềm.

 • 00050000776_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Cường;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2011)

 • Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý(GIS). Chương 2: Khái quá hóa bản đồ. Chương 3: Tìm hiểu một số thuật toán khái quát hóa bản đồ. Chương 4: Xây dựng ứng dụng khái quát hóa bản đồ

 • V_L0_00965_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hằng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Chương 1: Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu không gian. Chương 2: Mô hình hóa dữ liệu, các mối quan hệ không gian và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Chương 3: Cấu trúc dữ liệu không gian, các thuật toán cơ sở và phương thức xâm nhập dữ liệu. Chương 4: Khảo sát hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian thương mại và phát triển ứng dụng.

 • V_L0_01309_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hồng Huyên;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin địa lý: định nghĩa hình thức về hệ thống thông tin địa lý, các thành phần, chức năng và các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý. Trình bày cơ sở dữ liệu không gian qua các chỉ mục không gian, truy vấn không gian, phân cụm trong CSDL không gian. Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu không gian. Cài đặt và thử nghiệm chương trình.

 • 00050002626_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thắm;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • • Nghiên cứu tổng quan về mô hình Điện toán đám mây (Cloud Computing) • Nghiên cứu về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) • Nghiên cứu cấu trúc CSDL ứng dụng trong điện toán đám mây • Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Điện toán đám mây của Google, cấu trúc CSDL Google Bigtable, Datastore • Xây dựng CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng điện toán đám mây của Google cho bài toán tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung quanh một vị trí trên bản đồ

 • V_L0_02372_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Minh Hiếu;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề tổng quan về kiểm thử phần mềm: vai trò, các công cụ kiểm thử, lợi ích của kiểm thử, phương pháp, kịch bản kiểm thử, ... Nghiên cứu phương pháp và các thể loại kiểm thử phần mềm làm cơ sở để xây dựng nên các công cụ kiểm thử (...); Electronic Resources

 • V_L0_02422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Hưng;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (Location -based service), đưa ra các định nghĩa về LBS, nêu ra các thành phần chính của LBS, mô tả hoạt động, các xử lý yêu cầu dịch vụ của LBS và đi vào phân tích đặc điểm, vai trò một số thành phần chính của LBS; các thiết bị di động và mạng thông tin di động không dây. Giới thiệu tổng quan về logic mờ, một số khái niệm về logic mờ, các thuật toán tìm đường và ứng dụng logic mờ trong bài toán tìm đường. Nghiên cứu một số mô hình dịch vụ LBS, phân tích các đặc điểm, ưu và nhược điểm của mỗi mô hình. Lựa chọn và triển khai thiết kế dịch vụ LBS tìm đường đi trong thành phố. Trình bày các nội dung cài đặt thử nghiệm dịch vụ LBS ...