Browsing by Author Đặng, Văn Cúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • TitleBiện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Phú Xuyên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Chinh;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở (THCS). Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Đề xuất một số biện pháp cụ thể: nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho giáo viên và học sinh; tổ chức quản lý hoạt động dạy học của giáo viên; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xã hội hóa giáo dục, thực hiện dân chủ hóa quản lí dạy học trong nhà trường; ứng dụng tin học vào quản lí hoạt động dạy học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học ...

 • V_L0_02175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Xuân Thành;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động tự học. Khái quát vài nét về thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường THCS huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Phân tích thực trạng hoạt động tự học của học sinh THCS huyện Mỹ Lộc về mặt nhận thức, điều kiện tự học, phương pháp học, và một số nguyên nhân khác. Đồng thời đánh giá về những mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp quản lý trên. Đưa ra các nguyên tắc xây dựng quản lý hoạt động tự học và đề xuất một số giải pháp sau: nâng cao nhận thức cho mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường, đặc biệt cho học sinh về tầm quan trọng của việc tự học; giáo viên bộ môn dạy cho học sinh biết kế hoạ...

 • 00060000189.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hữu Luyến; Đặng, Văn Cúc; Bùi, Hiền; Đỗ, Thị Châu (2007)

 • Làm rõ cơ sở, nội dung, phương pháp (PP), công cụ, kế hoạch và tổ chức nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ (GDNN) ở trường trung học phổ thông (THPT) những năm đổi mới. Xác định rõ thực trạng GDNN ở trường THPT những năm đồi mới tại một số tỉnh ĐBBB; chỉ ra những thành tựu và hạn chế của GDNN ở đây. Làm rõ nguyên nhân của thực trạng GDNN ở trường THPT những năm đổi mới tại một số tỉnh thành ĐBBB. Đề xuất các giải pháp GDNN ở trường THPT thời gian tới. Kết quả đạt được: Góp phần làm sáng tỏ hệ thống khái niệm công cụ, các quan điểm khoa học và nội dung cơ bản về GDNN, đồng thời làm rõ thực trạng, nguyên nhân của GDNN ở trường THPT thời kì những năm đổi mới như nhu cầu học ngoại ngữ, chủ trươ...

 • 00050002735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Công;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2013)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý và bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS). Tìm hiểu thực trạng trình độ Nghiệp vụ quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THCS và hoạt động bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ này ở các trường THCS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường THCS nhằm xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng có đủ năng lực để hoàn thành tốt công tác quản lý trường THCS đáp ứng yêu cầu phát triển của bậc học trong thời kỳ mới.

Browsing by Author Đặng, Văn Cúc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • TitleBiện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Phú Xuyên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Chinh;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở (THCS). Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Đề xuất một số biện pháp cụ thể: nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho giáo viên và học sinh; tổ chức quản lý hoạt động dạy học của giáo viên; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xã hội hóa giáo dục, thực hiện dân chủ hóa quản lí dạy học trong nhà trường; ứng dụng tin học vào quản lí hoạt động dạy học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học ...

 • V_L0_02175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Xuân Thành;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động tự học. Khái quát vài nét về thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường THCS huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Phân tích thực trạng hoạt động tự học của học sinh THCS huyện Mỹ Lộc về mặt nhận thức, điều kiện tự học, phương pháp học, và một số nguyên nhân khác. Đồng thời đánh giá về những mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp quản lý trên. Đưa ra các nguyên tắc xây dựng quản lý hoạt động tự học và đề xuất một số giải pháp sau: nâng cao nhận thức cho mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường, đặc biệt cho học sinh về tầm quan trọng của việc tự học; giáo viên bộ môn dạy cho học sinh biết kế hoạ...

 • 00060000189.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hữu Luyến; Đặng, Văn Cúc; Bùi, Hiền; Đỗ, Thị Châu (2007)

 • Làm rõ cơ sở, nội dung, phương pháp (PP), công cụ, kế hoạch và tổ chức nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ (GDNN) ở trường trung học phổ thông (THPT) những năm đổi mới. Xác định rõ thực trạng GDNN ở trường THPT những năm đồi mới tại một số tỉnh ĐBBB; chỉ ra những thành tựu và hạn chế của GDNN ở đây. Làm rõ nguyên nhân của thực trạng GDNN ở trường THPT những năm đổi mới tại một số tỉnh thành ĐBBB. Đề xuất các giải pháp GDNN ở trường THPT thời gian tới. Kết quả đạt được: Góp phần làm sáng tỏ hệ thống khái niệm công cụ, các quan điểm khoa học và nội dung cơ bản về GDNN, đồng thời làm rõ thực trạng, nguyên nhân của GDNN ở trường THPT thời kì những năm đổi mới như nhu cầu học ngoại ngữ, chủ trươ...

 • 00050002735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Công;  Advisor: Đặng, Văn Cúc (2013)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản lý và bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (THCS). Tìm hiểu thực trạng trình độ Nghiệp vụ quản lý của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường THCS và hoạt động bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ này ở các trường THCS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cho Hiệu trưởng các trường THCS nhằm xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng có đủ năng lực để hoàn thành tốt công tác quản lý trường THCS đáp ứng yêu cầu phát triển của bậc học trong thời kỳ mới.