Browsing by Author Đặng, Văn Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000247.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Văn Huy (2010)

  • Nghiên cứu các quy định về Tổ quản lý và thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004, sự thay đổi so với Luật phá sản năm 1993. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chủ thể quản lý tài sản nói chung và Tổ quản lý và thanh lý tài sản nói riêng cũng như về khái niệm, đặc điểm và nội dung quy chế pháp lý của Tổ trong sự đối chiếu, so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về Tổ quản lý và thanh lý tài sản, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của nó trong thời gian qua. Kiến nghị phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của quy chế pháp lý về Tổ quản lý và thanh lý tài sản.

Browsing by Author Đặng, Văn Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 00050000247.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Văn Huy (2010)

  • Nghiên cứu các quy định về Tổ quản lý và thanh lý tài sản theo quy định của Luật phá sản năm 2004, sự thay đổi so với Luật phá sản năm 1993. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chủ thể quản lý tài sản nói chung và Tổ quản lý và thanh lý tài sản nói riêng cũng như về khái niệm, đặc điểm và nội dung quy chế pháp lý của Tổ trong sự đối chiếu, so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về Tổ quản lý và thanh lý tài sản, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của nó trong thời gian qua. Kiến nghị phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của quy chế pháp lý về Tổ quản lý và thanh lý tài sản.