Browsing by Author Đỗ, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 402(2009-10)_p17-29.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Tuấn (2009)

 • Trong lịch sử dân tộc, họ Khúc khởi nghiệp vào đầu thế kỷ X (năm 905). Nhân cơ hội chính quyền trung ương sụp đổ, họ Khúc đã nổi dậy giành chính quyền tự chủ. Sự kiện đó là một mốc son bản lề của lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài và phát triển hưng thịnh của quốc gia Đại Việt.

 • V_L0_01346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Văn Ất (2007)

 • Nội dung luận văn tập trung vào việc nghiên cứu và cải tiến một số kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh được công bố, sau đó phát triển, mở rộng kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh nhị phân vào môi trường ảnh màu, âm thanh và xây dựng các thư viện cung cấp cho người sử dụng có thể sử dụng vào thực tế.

Browsing by Author Đỗ, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 402(2009-10)_p17-29.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Tuấn (2009)

 • Trong lịch sử dân tộc, họ Khúc khởi nghiệp vào đầu thế kỷ X (năm 905). Nhân cơ hội chính quyền trung ương sụp đổ, họ Khúc đã nổi dậy giành chính quyền tự chủ. Sự kiện đó là một mốc son bản lề của lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài và phát triển hưng thịnh của quốc gia Đại Việt.

 • V_L0_01346.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Văn Ất (2007)

 • Nội dung luận văn tập trung vào việc nghiên cứu và cải tiến một số kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh được công bố, sau đó phát triển, mở rộng kỹ thuật giấu dữ liệu trong ảnh nhị phân vào môi trường ảnh màu, âm thanh và xây dựng các thư viện cung cấp cho người sử dụng có thể sử dụng vào thực tế.