Browsing by Author Đỗ, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 01051000029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Friedrichs, Ferdinand;  Advisor: Đỗ, Quang Trung (2018)

 • The high importance of monitoring the nitrification-respiration in-hibition at wastewater treatment plants (WWTPs) can be justified by the detection of toxic pollution compounds themselves, which are not biologi-cally degradable and are discharged from the WWTP outlet into the envi-ronment. Additionally, according to the standard A QCVN 40/2011/BTNMT the legal limit values for total nitrogen and NH4 are 20 mg L-1 and 5 mg L-1. Due to the discharge of toxic wastewater from the factories to the wastewater treatment plant the nitrification process might be inhibited and hence the legal limit values for total nitrogen and NH4 are exceeded. Furthermore, activated sludge has been used for a...

 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Hải Ninh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Thị Thơ; Vũ, Ngọc Anh (2014)

 • Trên đối tượng quần thể Pơ mu trồng thuần loài, 18 tuổi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: theo các chỉ tiêu sinh trưởng chính (đường kính thân và chiều cao vút ngọn), quần thể Pơ mu ở các vị trí địa hình khác nhau (chân, sườn và đỉnh đồi) thuộc các tổng thể khác nhau, nên không có các cây trội chung với yêu cầu độ vượt chung cho cả quần thể điều tra. Cho cả hai chỉ tiêu đường kính thân và chiều cao vút ngọn ở cả 3 vị trí địa hình gây trồng, với tiêu chuẩn về độ vượt Xtb + 2,5S, đều có thể tuyển chọn được cây trội từ các cây trội dự tuyển của quần thể điều tra. Từ hệ số biến động theo các chỉ tiêu sinh trưởng đạt khá cao cho thấy quần thể Pơ mu nghiên cứu ...

 • 01051000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vienglasy, Mangnomek;  Advisor: Bùi, Duy Cẩm; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Lao PDR is a country rich in natural resources and its water resources are vital in providing the basic needs for its people, socio-economic development of the country. The scale and extent of environment problems in the urban areas of Vientiane is relatively small compared to other cities in the region due to its relatively small size and population, low population density, and relatively low level of industrial activity.However, there are some water pollution problems in major urban areas caused by various water uses by communities (households, hotels, hospitals and entertainment centers). In addition, the actions of the agricultural and industrial sectors have resulted in water pol...

 • 01050003166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thúy Hạt;  Advisor: Đào, Ngọc Nhiệm; Đỗ, Quang Trung (2016)

 • Gần đây, một số công trình nghiên cứu với những phương pháp khác nhau đã được thực hiện nhằm đưa ra các quy điịnh tác loại photphat ra khỏi nguồn nước bị ô nhiễm như phương pháp kết tủa, phương pháp sinh học, phương pháp hấp phụ và trao đổi ion, ... Trong đó, phương pháp sử dụng vật liệu hấp phụ được đánh giá cao về tính hiệu quả, chi phí thấp cũng như quy trình xử lý thân thiện với môi trường. Đề tài: Khảo sát khả năng hấp phụ của ion photphat trong nước ngầm trên laterit biến tính bằng nguyên tố đất hiếm nhằm mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề này.

 • 01050002726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vân Hương;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Quang (2015)

 • Ô nhiễm nước thải của ngành dệt nhuộm đang là vấn đề rất được xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Với dây chuyền công nghệ phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn sản xuất khác nhau nên nƣớc thải sau sản xuất dệt nhuộm chứa nhiều loại hợp chất hữu cơ độc hại, đặc biệt là các công đoạn tẩy trắng và nhuộm màu. Độc tính của các loại thuốc nhuộm đối với môi trường sinh thái và con ngƣời là rất lớn, đặc biệt là thuốc nhuộm có thể gây ung thư cho người sử dụng sản phẩm. Hơn nữa thuốc nhuộm trong nước thải rất khó loại bỏ vì chúng ổn định với ánh sáng, nhiệt độ và các tác nhân gây oxi hóa thông thƣờng. Có nhiều phương pháp đƣợc nghiên cứu để tách loại các phẩm m...

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ.Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050003639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Nhiên;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Bạch, Quang Dũng (2017)

 • Với hàm chất hữu cơ cao, khoảng 2000 mg/L, nước thải lò giết mổ lợn hiện đang là một trong những nguồn thải gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường nước tại Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu công nghệ sinh học kết hợp màng lọc cấp khí nâng (Gaslift-MBR) hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả xử lý cao cũng như chi phí vận hành thấp hơn so với MBR truyền thống do khả năng giảm năng lượng bơm và kéo dài tuổi thọ của màng lọc. Mô hình nghiên cứu được thiết lập gồm một bể hiếu khí 500 L, bể thiếu khí 500 L, hệ thống màng lọc gồm 2 module ống màng siêu lọc (UF) kết nối với máy nén khí để đánh giá khả năng xử lý chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải lò giết mổ lợn của hệ Gaslift - MBR. ...

 • 01050000188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Việt Sơn; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thuốc gợi nổ (thuốc nổ sơ cấp); chì azotua. Giới thiệu về công ty hóa chất 21 và công nghệ sản xuất chì azotua. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì trong quá trình sản xuất chì azotua. Trình bày quy trình thực nghiệm phân tích chì azotua bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và phân tích hàm lượng chì trong chì azotua bằng phương pháp F-AAS. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả xác định hàm lượng chì theo phương pháp chuẩn độ thể tích; khảo sát lại các điều kiện đo phổ Chì bằng phương pháp F-AAS; đánh giá chung về 2 phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc gợi nổ chì azotua.

 • 01050001886.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Chu, Xuân Quang; Đỗ, Quang Trung (2014)

 • Giới thiệu chung về asen. sử dụng quặng pyrolusit và zirconi trong hấp phụ xử lý asen. Các phương pháp đánh giá đặc tính của vật liệu hấp phụ. chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Khảo sát khả năng hấp phụ asen của các vật liệu.

 • 01050000451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi của thủy ngân và vật liệu hấp phụ xử lý hơi thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt và vận hành thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với: HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 và lựa chọ hóa chất ngân tẩm phù hợp. Nghiên cứu điều kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường hấp phụ của vật liệu và xác định thời gian đạt cân bằng hấp phụ cũng như dung lượng hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật liệu để xác định một số ...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • 01050003682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương;  Advisor: Đào, Ngọc Nhiệm; Đỗ, Quang Trung (2017)

 • Nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời đã và đang được nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất điện năng từ pin năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, hay xử lý môi trường,… nhưng tổng năng lượng được khai thác và sử dụng này vẫn còn rất nhỏ so với tổng năng lượng các bức xạ mặt trời phát ra đến bề mặt trái đất. Với ngành khoa học môi trường, việc xử lý môi trường nước đặc biệt là nước thải dệt nhuộm đang được nghiên cứu rộng rãi. Đặc biệt là hướng xử lý theo phản ứng quang xúc tác nhằm tận dụng các bức xạ mặt trời để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Các vật liệu xúc tác quang đang được nghiên cứu phần lớn dưới ánh sáng tử ngoại. Nhưng bức...

Browsing by Author Đỗ, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 01051000029.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Friedrichs, Ferdinand;  Advisor: Đỗ, Quang Trung (2018)

 • The high importance of monitoring the nitrification-respiration in-hibition at wastewater treatment plants (WWTPs) can be justified by the detection of toxic pollution compounds themselves, which are not biologi-cally degradable and are discharged from the WWTP outlet into the envi-ronment. Additionally, according to the standard A QCVN 40/2011/BTNMT the legal limit values for total nitrogen and NH4 are 20 mg L-1 and 5 mg L-1. Due to the discharge of toxic wastewater from the factories to the wastewater treatment plant the nitrification process might be inhibited and hence the legal limit values for total nitrogen and NH4 are exceeded. Furthermore, activated sludge has been used for a...

 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Hải Ninh; Đỗ, Quang Trung; Nguyễn, Thị Thơ; Vũ, Ngọc Anh (2014)

 • Trên đối tượng quần thể Pơ mu trồng thuần loài, 18 tuổi tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: theo các chỉ tiêu sinh trưởng chính (đường kính thân và chiều cao vút ngọn), quần thể Pơ mu ở các vị trí địa hình khác nhau (chân, sườn và đỉnh đồi) thuộc các tổng thể khác nhau, nên không có các cây trội chung với yêu cầu độ vượt chung cho cả quần thể điều tra. Cho cả hai chỉ tiêu đường kính thân và chiều cao vút ngọn ở cả 3 vị trí địa hình gây trồng, với tiêu chuẩn về độ vượt Xtb + 2,5S, đều có thể tuyển chọn được cây trội từ các cây trội dự tuyển của quần thể điều tra. Từ hệ số biến động theo các chỉ tiêu sinh trưởng đạt khá cao cho thấy quần thể Pơ mu nghiên cứu ...

 • 01051000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vienglasy, Mangnomek;  Advisor: Bùi, Duy Cẩm; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Lao PDR is a country rich in natural resources and its water resources are vital in providing the basic needs for its people, socio-economic development of the country. The scale and extent of environment problems in the urban areas of Vientiane is relatively small compared to other cities in the region due to its relatively small size and population, low population density, and relatively low level of industrial activity.However, there are some water pollution problems in major urban areas caused by various water uses by communities (households, hotels, hospitals and entertainment centers). In addition, the actions of the agricultural and industrial sectors have resulted in water pol...

 • 01050003166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thúy Hạt;  Advisor: Đào, Ngọc Nhiệm; Đỗ, Quang Trung (2016)

 • Gần đây, một số công trình nghiên cứu với những phương pháp khác nhau đã được thực hiện nhằm đưa ra các quy điịnh tác loại photphat ra khỏi nguồn nước bị ô nhiễm như phương pháp kết tủa, phương pháp sinh học, phương pháp hấp phụ và trao đổi ion, ... Trong đó, phương pháp sử dụng vật liệu hấp phụ được đánh giá cao về tính hiệu quả, chi phí thấp cũng như quy trình xử lý thân thiện với môi trường. Đề tài: Khảo sát khả năng hấp phụ của ion photphat trong nước ngầm trên laterit biến tính bằng nguyên tố đất hiếm nhằm mục đích nghiên cứu làm rõ vấn đề này.

 • 01050002726.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vân Hương;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Quang (2015)

 • Ô nhiễm nước thải của ngành dệt nhuộm đang là vấn đề rất được xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Với dây chuyền công nghệ phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn sản xuất khác nhau nên nƣớc thải sau sản xuất dệt nhuộm chứa nhiều loại hợp chất hữu cơ độc hại, đặc biệt là các công đoạn tẩy trắng và nhuộm màu. Độc tính của các loại thuốc nhuộm đối với môi trường sinh thái và con ngƣời là rất lớn, đặc biệt là thuốc nhuộm có thể gây ung thư cho người sử dụng sản phẩm. Hơn nữa thuốc nhuộm trong nước thải rất khó loại bỏ vì chúng ổn định với ánh sáng, nhiệt độ và các tác nhân gây oxi hóa thông thƣờng. Có nhiều phương pháp đƣợc nghiên cứu để tách loại các phẩm m...

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ.Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050002848-.Tran Thi Thien Huong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thiên Hương;  Advisor: Công, Tiến Dũng; Đỗ, Quang Trung (2015)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp xử lý nước thải mỏ than phù hợp để thu được nước sau xử lý có các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy chuẩn xả thải hiện hành và tái sử dụng lại ngay trong khu mỏ. Bên cạnh đó, nghiên cứu tái sử dụng nguồn nước thải axit mỏ bằng điều chế dung dịch keo tụ phục vụ cho xử lý nước là giải pháp khoa học và kinh tế cho vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường.

 • 01050003639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Nhiên;  Advisor: Đỗ, Quang Trung; Bạch, Quang Dũng (2017)

 • Với hàm chất hữu cơ cao, khoảng 2000 mg/L, nước thải lò giết mổ lợn hiện đang là một trong những nguồn thải gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường nước tại Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu công nghệ sinh học kết hợp màng lọc cấp khí nâng (Gaslift-MBR) hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả xử lý cao cũng như chi phí vận hành thấp hơn so với MBR truyền thống do khả năng giảm năng lượng bơm và kéo dài tuổi thọ của màng lọc. Mô hình nghiên cứu được thiết lập gồm một bể hiếu khí 500 L, bể thiếu khí 500 L, hệ thống màng lọc gồm 2 module ống màng siêu lọc (UF) kết nối với máy nén khí để đánh giá khả năng xử lý chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải lò giết mổ lợn của hệ Gaslift - MBR. ...

 • 01050000188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Việt Sơn; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thuốc gợi nổ (thuốc nổ sơ cấp); chì azotua. Giới thiệu về công ty hóa chất 21 và công nghệ sản xuất chì azotua. Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì trong quá trình sản xuất chì azotua. Trình bày quy trình thực nghiệm phân tích chì azotua bằng phương pháp chuẩn độ thể tích và phân tích hàm lượng chì trong chì azotua bằng phương pháp F-AAS. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả xác định hàm lượng chì theo phương pháp chuẩn độ thể tích; khảo sát lại các điều kiện đo phổ Chì bằng phương pháp F-AAS; đánh giá chung về 2 phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc gợi nổ chì azotua.

 • 01050001886.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Chu, Xuân Quang; Đỗ, Quang Trung (2014)

 • Giới thiệu chung về asen. sử dụng quặng pyrolusit và zirconi trong hấp phụ xử lý asen. Các phương pháp đánh giá đặc tính của vật liệu hấp phụ. chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Khảo sát khả năng hấp phụ asen của các vật liệu.

 • 01050000451.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cẩm Nhung; Đỗ, Quang Trung (2011)

 • Tổng quan về thủy ngân, độc tính của thủy ngân, công nghệ kiểm soát hơi của thủy ngân và vật liệu hấp phụ xử lý hơi thủy ngân. Thiết kê, lắp đặt và vận hành thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân quy mô phòng thí nghiệm. Khảo sát so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân của các vật liệu than hoạt tính, thân hoạt tính ngân tẩm với: HCL, ZnCL2, CuCl2, FeCl3 và lựa chọ hóa chất ngân tẩm phù hợp. Nghiên cứu điều kiện chế tạo vật liệu hấp phụ hơi thủy ngân đối với hóa chất đã lựa chọn. Dựng đường hấp phụ của vật liệu và xác định thời gian đạt cân bằng hấp phụ cũng như dung lượng hấp phụ cân bằng của vật liệu. Chụp các phổ SEM, IR, BET và EDS đối với các vật liệu để xác định một số ...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • 01050003682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương;  Advisor: Đào, Ngọc Nhiệm; Đỗ, Quang Trung (2017)

 • Nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời đã và đang được nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất điện năng từ pin năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời, hay xử lý môi trường,… nhưng tổng năng lượng được khai thác và sử dụng này vẫn còn rất nhỏ so với tổng năng lượng các bức xạ mặt trời phát ra đến bề mặt trái đất. Với ngành khoa học môi trường, việc xử lý môi trường nước đặc biệt là nước thải dệt nhuộm đang được nghiên cứu rộng rãi. Đặc biệt là hướng xử lý theo phản ứng quang xúc tác nhằm tận dụng các bức xạ mặt trời để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải. Các vật liệu xúc tác quang đang được nghiên cứu phần lớn dưới ánh sáng tử ngoại. Nhưng bức...