Browsing by Author Đỗ, Thúy Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000257.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thúy Phượng (2010)

  • Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.

Browsing by Author Đỗ, Thúy Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050000257.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thúy Phượng (2010)

  • Luận văn làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống hóa và đánh giá khái quát pháp luật về thi đua, khen thưởng từ năm 1945 đến nay, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá những quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.