Browsing by Author Đỗ, Thị Ngọc Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001266.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2013)

  • Nghiên cứu đặc điểm địa lý tự nhiên, tính chất mưa lũ, địa hình và mạng lưới sông suối trên lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Dựa trên các tài liệu liên quan thống kê lại tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên lưu vực trong mười năm qua. Tổng quan được các khái niệm và các phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương do lũ qua các nghiên cứu trong và ngoài nước. Từ đó, đã lựa chọn phương pháp tiếp cận đánh giá tổn thương lũ cho lưu vực sông Thu Bồn thông qua xây dựng bản đồ tính dễ tổn thương do lũ. Áp dụng thành công phương pháp chồng xếp bản đồ theo trọng số để xây dựng nên bản đồ nguy cơ lũ. Từ đó xác định được các vùng có nguy cơ lũ cao trên lưu vực sông...

Browsing by Author Đỗ, Thị Ngọc Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001266.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2013)

  • Nghiên cứu đặc điểm địa lý tự nhiên, tính chất mưa lũ, địa hình và mạng lưới sông suối trên lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam. Dựa trên các tài liệu liên quan thống kê lại tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên lưu vực trong mười năm qua. Tổng quan được các khái niệm và các phương pháp đánh giá tính dễ tổn thương do lũ qua các nghiên cứu trong và ngoài nước. Từ đó, đã lựa chọn phương pháp tiếp cận đánh giá tổn thương lũ cho lưu vực sông Thu Bồn thông qua xây dựng bản đồ tính dễ tổn thương do lũ. Áp dụng thành công phương pháp chồng xếp bản đồ theo trọng số để xây dựng nên bản đồ nguy cơ lũ. Từ đó xác định được các vùng có nguy cơ lũ cao trên lưu vực sông...