Browsing by Author Đỗ, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 02050005761.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Huỳnh, Đức Xuân Thịnh;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2019)

 • Trên nền cơ sở lí luận về mối quan hệ tương tác giữa báo chí và hệ thống hóa các phương tiện truyền thông đại chúng với vấn đề bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và thực tiễn vấn đề nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam, thực trạng báo chí tham gia truyền thông nhằm bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể địa phương. Luận văn tìm kiếm và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng tham gia báo chí Quảng Nam trong bảo tổn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương trong các giai đoạn tiếp theo

 • document(48).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Văn Bờ Em; Nguyễn, Vạn Thông; Nguyễn, Thị Thanh Kiều; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • β-thalassemia là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, gây ra do các đột biến trên gen β-globin. Bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển về thể chất và tâm thần trẻ nhỏ, cũng như tăng gánh nặng chăm sóc và điều trị cho gia đình và xã hội. Chính vì thế, việc tầm soát sớm bệnh β-thalassemia nhằm kiểm soát sự gia tăng trong cộng đồng rất được chú trọng. Hiện nay, để phát hiện sớm căn bệnh này trên thai nhi thì ngoài các phương pháp xâm lấn truyền thống là chọc ối và sinh thiết gai nhau, ứng dụng DNA tự do của thai trong máu mẹ (cffDNA) để chẩn đoán tiền sản không xâm lấn đang là một hướng đi mới, an toàn và hiệu quả hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tách chi...

 • TitleCác biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Trình bày các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên. Phân tích thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp: dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý chặt chẽ các nguồn lực nghiên cứu khoa học; kế hoạch hóa công tác tuyển dụng và chọn lọc; hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giảng viên; nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn; hoàn thiện hệ thống các văn bản, qui định, chính sách của nhà trường; tăng cường đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên ở Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • TapChiKhoaHocGiaoDuc_So61(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng (2010)

 • The author presents some issues on economic values of education based on the economic perspective, through solving the relations betweer education - productivity - incomes.

 • Improving University Managers’ Adaptability to Change in the Current Context of Education Reform in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khả nă...

 • 02050003867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Phước Thảo;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về báo chí-truyền thông nói chung; vai trò, cơ chế tác động của báo chí tới công chúng và xã hội. Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề giáo dục giới trẻ-thanh niên trong thời đại mới. Khảo sát thực trạng và ảnh hưởng của thông điệp hình ảnh NNT đến vấn đề hình thành HGT của giới trẻ trên báo Tuổi trẻ và Tiền phong (từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015). Đề xuất giải pháp báo chí truyền thông nhằm tăng cường ảnh hưởng vấn đề xây dựng HGT cho giới trẻ

 • V_L2_01684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng (2009)

 • Trình bày khái niệm về "người tự sự", chính là sự hiện diện của người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu, cách kể liên quan đến hiệu quả công việc. Khảo sát các nhân vật cụ thể (người chiến sĩ cách mạng thất bại, nhân vật chống phá cách mạng vô thức và quần chúng nhân dân xa rời cách mạng ) như là đối tượng đồng thời cũng chính là phương thức tự sự của nghệ thuật kể chuyện. Nhân vật được Lý Nhuệ sử dụng như một công cụ phản ánh hiện thực, thể hiện tư tưởng nghệ thuật cũng như quá trình tư duy tự sự của nhà văn. Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ tự sự qua các thành phần (ngôn ngữ kể và ngôn ngữ tả) và đặc điểm ngôn ngữ tự sự ( chất sang trọng - phong vị Đường thi, vẻ tài hoa uyên bá...

 • V_L2_01684_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Huy Tiêu, người hướng dẫn (2009)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái niệm về người tự sự", chính là sự hiện diện của người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu, cách kể liên quan đến hiệu quả công việc. Khảo sát các nhân vật cụ thể (người chiến sĩ cách mạng thất bại, nhân vật chống phá cách mạng vô thức (...)"; Electronic Resources

 • V_L0_02856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2009)

 • Trình bày những lý luận chung về thương mại điện tử: khái niệm, đặc điểm, lợi ích của thương mại điện tử, đồng thời làm rõ những khó khăn và thách thức về phương diện pháp lý đặt ra cho thương mại điện tử ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam, đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

 • V_L0_02856_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử, quy luật phát triển khách quan của quá trình toàn cầu hoá thương mại, xuất phát từ các điều kiện thực tiễn của Việt Nam, luận văn tập trung đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

Browsing by Author Đỗ, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 02050005761.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Huỳnh, Đức Xuân Thịnh;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2019)

 • Trên nền cơ sở lí luận về mối quan hệ tương tác giữa báo chí và hệ thống hóa các phương tiện truyền thông đại chúng với vấn đề bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và thực tiễn vấn đề nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam, thực trạng báo chí tham gia truyền thông nhằm bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể địa phương. Luận văn tìm kiếm và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng tham gia báo chí Quảng Nam trong bảo tổn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương trong các giai đoạn tiếp theo

 • document(48).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Văn Bờ Em; Nguyễn, Vạn Thông; Nguyễn, Thị Thanh Kiều; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • β-thalassemia là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, gây ra do các đột biến trên gen β-globin. Bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển về thể chất và tâm thần trẻ nhỏ, cũng như tăng gánh nặng chăm sóc và điều trị cho gia đình và xã hội. Chính vì thế, việc tầm soát sớm bệnh β-thalassemia nhằm kiểm soát sự gia tăng trong cộng đồng rất được chú trọng. Hiện nay, để phát hiện sớm căn bệnh này trên thai nhi thì ngoài các phương pháp xâm lấn truyền thống là chọc ối và sinh thiết gai nhau, ứng dụng DNA tự do của thai trong máu mẹ (cffDNA) để chẩn đoán tiền sản không xâm lấn đang là một hướng đi mới, an toàn và hiệu quả hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tách chi...

 • TitleCác biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Trình bày các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên. Phân tích thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp: dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý chặt chẽ các nguồn lực nghiên cứu khoa học; kế hoạch hóa công tác tuyển dụng và chọn lọc; hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giảng viên; nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn; hoàn thiện hệ thống các văn bản, qui định, chính sách của nhà trường; tăng cường đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên ở Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • TapChiKhoaHocGiaoDuc_So61(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng (2010)

 • The author presents some issues on economic values of education based on the economic perspective, through solving the relations betweer education - productivity - incomes.

 • Improving University Managers’ Adaptability to Change in the Current Context of Education Reform in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khả nă...

 • 02050003867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Phước Thảo;  Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về báo chí-truyền thông nói chung; vai trò, cơ chế tác động của báo chí tới công chúng và xã hội. Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề giáo dục giới trẻ-thanh niên trong thời đại mới. Khảo sát thực trạng và ảnh hưởng của thông điệp hình ảnh NNT đến vấn đề hình thành HGT của giới trẻ trên báo Tuổi trẻ và Tiền phong (từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015). Đề xuất giải pháp báo chí truyền thông nhằm tăng cường ảnh hưởng vấn đề xây dựng HGT cho giới trẻ

 • V_L2_01684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng (2009)

 • Trình bày khái niệm về "người tự sự", chính là sự hiện diện của người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu, cách kể liên quan đến hiệu quả công việc. Khảo sát các nhân vật cụ thể (người chiến sĩ cách mạng thất bại, nhân vật chống phá cách mạng vô thức và quần chúng nhân dân xa rời cách mạng ) như là đối tượng đồng thời cũng chính là phương thức tự sự của nghệ thuật kể chuyện. Nhân vật được Lý Nhuệ sử dụng như một công cụ phản ánh hiện thực, thể hiện tư tưởng nghệ thuật cũng như quá trình tư duy tự sự của nhà văn. Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ tự sự qua các thành phần (ngôn ngữ kể và ngôn ngữ tả) và đặc điểm ngôn ngữ tự sự ( chất sang trọng - phong vị Đường thi, vẻ tài hoa uyên bá...

 • V_L2_01684_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Huy Tiêu, người hướng dẫn (2009)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái niệm về người tự sự", chính là sự hiện diện của người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu, cách kể liên quan đến hiệu quả công việc. Khảo sát các nhân vật cụ thể (người chiến sĩ cách mạng thất bại, nhân vật chống phá cách mạng vô thức (...)"; Electronic Resources

 • V_L0_02856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2009)

 • Trình bày những lý luận chung về thương mại điện tử: khái niệm, đặc điểm, lợi ích của thương mại điện tử, đồng thời làm rõ những khó khăn và thách thức về phương diện pháp lý đặt ra cho thương mại điện tử ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam, đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

 • V_L0_02856_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử, quy luật phát triển khách quan của quá trình toàn cầu hoá thương mại, xuất phát từ các điều kiện thực tiễn của Việt Nam, luận văn tập trung đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.