Browsing by Author Đỗ, Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 02050001001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2012)

 • Nghiên cứu thời điểm văn hóa Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc và những ảnh hưởng chủ yếu của Phật giáo trong đời sống văn hoá, xã hội của Trung Quốc cổ trung đại. Trình bày toàn diện về sự ảnh hưởng và sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc trong lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc Phật giáo. Tìm hiểu, phân tích đặc điểm, mối quan hệ về sự ảnh hưởng của kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc, làm nổi bật những nét sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc thông qua một số ngôi chùa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ trung đại và một số các bích hoạ, kiến trúc chùa hang, tháp Phật, hang động của Phật giáo

 • 02050005929.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Như;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2019)

 • Giải thích cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành chính sách văn hóa của Singapore. Phân tích nội dung trình bày một cách có hệ thống quá trình triển khai chính sách văn hóa của Singapore trong lĩnh vực tôn giáo ngôn ngữ và giáo dục. ánh giá kết quả và tác ộng của chính sách a văn hóa ối với sự phát triển đất nước Singapore. Làm rõ đặc trưng chính sách tính thống nhất trong quản lý, phân tích mối liên hệ giữa chính sách và văn hóa của Singapore với hệ tư tưởng của Đảng cầm quyền

 • 02050005558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thảo;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Đông Nam Á trong giai đoạn 1947-1964 theo các vấn đề trọng tâm như cơ sở và lý thuyết hình thành chính sách, nội dung (mục tiêu và nguyên tắc) của chính sách, quá trình triển khai chính sách và phản ứng chính sách, kết quả và tác động, đặc trưng và mối liên hệ chính sách ở giai đoạn hiện tại (1991-2017). Hoàn toàn khác so với các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam, luận án vận dụng cả hai hướng tiếp cận của chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực để lý giải chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Đông Nam Á trong giai đoạn 1947-1964. Bằng việc vận dụng cả hai hướng tiếp cận này, luận án đã ...

 • 02050005496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Linh Chi;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn sẽ là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX, từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam trên cơ sở những nguồn tài liệu đa chiều. Ngoài ra, đây cũng là một nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà nghiên cứu, các công trình nghiên cứu liên quan về sau. Thứ nhất, làm rõ tiền đề phát triển của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX, bao gồm: tổng quan về truyền thống của phụ nữ Ai Cập, vai trò của phụ nữ trong Islam, bối cảnh quốc tế, khu vực, và tình hình nảy sinh và phát triển của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX. Thứ hai, trình bày và phân tích nguyên tắc phân kỳ của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX. Thứ ba, rút r...

 • 02050000077_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Nhã Văn;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Nghiên cứu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Ấn Độ đối với văn học Việt Nam. Làm rõ dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong truyện cổ tích Việt Nam, qua đó khẳng định sức sống nội sinh bền vững của văn học Việt Nam. Khảo sát một số truyê (...)

 • KY_00010.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thu Hà (2003)

 • The paper includes 3 parts as follows: Some finding on Korea’s national culture in globalization tendency ; East-Asian values in globalization process in Korea contemporary time ; Opportunities and challenges in Korea’s globalization

 • DT_00542.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thu Hà (2004)

 • Nghiên cứu về tác giả tác phẩm trong văn học Ấn Độ hiện đại dựa vào phong cách và trào lưu văn học thông qua các tuyển tập, các bài phân tích phê bình của một số tác giả. Nghiên cứu các vấn đề như phong trào ly khai, nhu cầu cấp thiết về sự thống nhất đất nước, chế độ dân chủ và sự chia cắt tại nhiều vùng, nhiều tầng lớp từ những năm năm mươi và cuối thế kỷ này. Đồng thời đề cập đến các vấn đề xã hội liên quan đến làng xã và sự đô thị hoá, các vấn đề liên quan đến những tầng lớp xã hội khác nhau được phản ánh trong văn học Ấn Độ hiện đại

 • Nghiên cứu đóng rắn chất thải phóng xạ dạng lỏng của nhà máy điện hạt nhân bằng phương pháp xi măng hóa.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Tiến; Đoàn, Thu Hiền; Đỗ, Thu Hà; Trần, Văn Quy (2016)

 • Đóng rắn các chất thải phóng xạ (CTPX) dạng lỏng đậm đặc của nhà máy điện hạt nhân bằng phương pháp xi măng hóa là một công nghệ đơn giản, có hiệu quả và được áp dụng phổ biến tại nhiều nhà máy điện hạt nhân trên thế giới. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng xi măng Hoàng Thạch PC 30, có bổ sung Al2O3, SiO2 và Fe2O3 theo tỷ lệ nhất định, để tạo ra loại xi măng đặc biệt dùng cho đóng rắn CTPX. Các ảnh hưởng của tỷ lệ chất thải/xi măng, thành phần của chất thải, tỷ lệ của các chất phụ gia tro bay, bentonit tới độ bền nén (I) và chỉ số rò rỉ phóng xạ (L) của khối chất thải sau khi được đóng rắn đã được đưa ra trong bài báo này. Kết quả cho thấy, khi bổ sung khoảng (% khối lượng): 6 - 10 SiO...

 • 02050002970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Thy Thương;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2014)

 • Đề tài đã làm rõ những yếu tố tác động đến sự phát triển của phong trào nữ quyền ở Ấn Độ từ sau độc lập năm 1947 trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố chính trị như sự ra đời của nền chính trị dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự; đề tài cũng làm rõ cơ cấu tổ chức và hệ tư tưởng của phong trào và đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động chính của phong trào đó như lĩnh vực chính trị, lĩnh vực kinh tế. Từ kết quả sự phân tích trên, đề tài đưa ra kết luận về những thành công và hạn chế của phong trào, cho thấy được những ảnh hưởng của phong trào đến địa vị xã hội của phụ nữ Ấn Độ và tình hình chính trị, xã hội ở quốc gia này.

 • 02050005375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Hồng Quang;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn với đề tài: “Quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015” hướng đến 3 mục đích: Thứ nhất, làm rõ những yếu tố chính tác động quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015, bao gồm: quan hệ giữa hai nước trước năm 2000, tìm hiểu về bối cảnh quốc tế - khu vực, tình hình và chính sách đối ngoại riêng của mỗi nước. Thứ 2, trình bày và phân tích những nội dung chính trong quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015: quan hệ chính trị ngoại giao, quan hệ kinh tế, quốc phòng. Thứ 3, rút ra một số nhận xét về quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015 và đánh giá những tác động của mối quan hệ này đến sự phát triển của mỗi nước, đến tình hình quốc tế, khu vực. Từ những mục...

 • 02050006047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Trâm;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2019)

 • Làm rõ giá trị cốt lõi của tư tưởng Ahimsa trong đường lối chính trị, đấu tranh giành độc lập của Mahatma Gandhi. Phân tích về những thành công trong sự nghiệp giải phóng Ấn Độ thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh bằng con đường hòa bình, bất bạo động. Đưa ra kiến nghị cho việc giải quyết chiến tranh xung đột, tranh chấp lãnh thổ bằng vũ trang thông qua chính sách phi bạo lực

Browsing by Author Đỗ, Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 02050001001.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thúy;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2012)

 • Nghiên cứu thời điểm văn hóa Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc và những ảnh hưởng chủ yếu của Phật giáo trong đời sống văn hoá, xã hội của Trung Quốc cổ trung đại. Trình bày toàn diện về sự ảnh hưởng và sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc trong lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc Phật giáo. Tìm hiểu, phân tích đặc điểm, mối quan hệ về sự ảnh hưởng của kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc, làm nổi bật những nét sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc thông qua một số ngôi chùa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ trung đại và một số các bích hoạ, kiến trúc chùa hang, tháp Phật, hang động của Phật giáo

 • 02050005929.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Như;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2019)

 • Giải thích cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành chính sách văn hóa của Singapore. Phân tích nội dung trình bày một cách có hệ thống quá trình triển khai chính sách văn hóa của Singapore trong lĩnh vực tôn giáo ngôn ngữ và giáo dục. ánh giá kết quả và tác ộng của chính sách a văn hóa ối với sự phát triển đất nước Singapore. Làm rõ đặc trưng chính sách tính thống nhất trong quản lý, phân tích mối liên hệ giữa chính sách và văn hóa của Singapore với hệ tư tưởng của Đảng cầm quyền

 • 02050005558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thảo;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Đông Nam Á trong giai đoạn 1947-1964 theo các vấn đề trọng tâm như cơ sở và lý thuyết hình thành chính sách, nội dung (mục tiêu và nguyên tắc) của chính sách, quá trình triển khai chính sách và phản ứng chính sách, kết quả và tác động, đặc trưng và mối liên hệ chính sách ở giai đoạn hiện tại (1991-2017). Hoàn toàn khác so với các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam, luận án vận dụng cả hai hướng tiếp cận của chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực để lý giải chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Đông Nam Á trong giai đoạn 1947-1964. Bằng việc vận dụng cả hai hướng tiếp cận này, luận án đã ...

 • 02050005496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Linh Chi;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn sẽ là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX, từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Việt Nam trên cơ sở những nguồn tài liệu đa chiều. Ngoài ra, đây cũng là một nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà nghiên cứu, các công trình nghiên cứu liên quan về sau. Thứ nhất, làm rõ tiền đề phát triển của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX, bao gồm: tổng quan về truyền thống của phụ nữ Ai Cập, vai trò của phụ nữ trong Islam, bối cảnh quốc tế, khu vực, và tình hình nảy sinh và phát triển của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX. Thứ hai, trình bày và phân tích nguyên tắc phân kỳ của phong trào phụ nữ tại Ai Cập thế kỷ XX. Thứ ba, rút r...

 • 02050000077_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Nhã Văn;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Nghiên cứu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Ấn Độ đối với văn học Việt Nam. Làm rõ dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong truyện cổ tích Việt Nam, qua đó khẳng định sức sống nội sinh bền vững của văn học Việt Nam. Khảo sát một số truyê (...)

 • KY_00010.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thu Hà (2003)

 • The paper includes 3 parts as follows: Some finding on Korea’s national culture in globalization tendency ; East-Asian values in globalization process in Korea contemporary time ; Opportunities and challenges in Korea’s globalization

 • DT_00542.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thu Hà (2004)

 • Nghiên cứu về tác giả tác phẩm trong văn học Ấn Độ hiện đại dựa vào phong cách và trào lưu văn học thông qua các tuyển tập, các bài phân tích phê bình của một số tác giả. Nghiên cứu các vấn đề như phong trào ly khai, nhu cầu cấp thiết về sự thống nhất đất nước, chế độ dân chủ và sự chia cắt tại nhiều vùng, nhiều tầng lớp từ những năm năm mươi và cuối thế kỷ này. Đồng thời đề cập đến các vấn đề xã hội liên quan đến làng xã và sự đô thị hoá, các vấn đề liên quan đến những tầng lớp xã hội khác nhau được phản ánh trong văn học Ấn Độ hiện đại

 • Nghiên cứu đóng rắn chất thải phóng xạ dạng lỏng của nhà máy điện hạt nhân bằng phương pháp xi măng hóa.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Tiến; Đoàn, Thu Hiền; Đỗ, Thu Hà; Trần, Văn Quy (2016)

 • Đóng rắn các chất thải phóng xạ (CTPX) dạng lỏng đậm đặc của nhà máy điện hạt nhân bằng phương pháp xi măng hóa là một công nghệ đơn giản, có hiệu quả và được áp dụng phổ biến tại nhiều nhà máy điện hạt nhân trên thế giới. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng xi măng Hoàng Thạch PC 30, có bổ sung Al2O3, SiO2 và Fe2O3 theo tỷ lệ nhất định, để tạo ra loại xi măng đặc biệt dùng cho đóng rắn CTPX. Các ảnh hưởng của tỷ lệ chất thải/xi măng, thành phần của chất thải, tỷ lệ của các chất phụ gia tro bay, bentonit tới độ bền nén (I) và chỉ số rò rỉ phóng xạ (L) của khối chất thải sau khi được đóng rắn đã được đưa ra trong bài báo này. Kết quả cho thấy, khi bổ sung khoảng (% khối lượng): 6 - 10 SiO...

 • 02050002970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Thy Thương;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2014)

 • Đề tài đã làm rõ những yếu tố tác động đến sự phát triển của phong trào nữ quyền ở Ấn Độ từ sau độc lập năm 1947 trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố chính trị như sự ra đời của nền chính trị dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự; đề tài cũng làm rõ cơ cấu tổ chức và hệ tư tưởng của phong trào và đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động chính của phong trào đó như lĩnh vực chính trị, lĩnh vực kinh tế. Từ kết quả sự phân tích trên, đề tài đưa ra kết luận về những thành công và hạn chế của phong trào, cho thấy được những ảnh hưởng của phong trào đến địa vị xã hội của phụ nữ Ấn Độ và tình hình chính trị, xã hội ở quốc gia này.

 • 02050005375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Hồng Quang;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2018)

 • Luận văn với đề tài: “Quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015” hướng đến 3 mục đích: Thứ nhất, làm rõ những yếu tố chính tác động quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015, bao gồm: quan hệ giữa hai nước trước năm 2000, tìm hiểu về bối cảnh quốc tế - khu vực, tình hình và chính sách đối ngoại riêng của mỗi nước. Thứ 2, trình bày và phân tích những nội dung chính trong quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015: quan hệ chính trị ngoại giao, quan hệ kinh tế, quốc phòng. Thứ 3, rút ra một số nhận xét về quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2015 và đánh giá những tác động của mối quan hệ này đến sự phát triển của mỗi nước, đến tình hình quốc tế, khu vực. Từ những mục...

 • 02050006047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Quỳnh Trâm;  Advisor: Đỗ, Thu Hà (2019)

 • Làm rõ giá trị cốt lõi của tư tưởng Ahimsa trong đường lối chính trị, đấu tranh giành độc lập của Mahatma Gandhi. Phân tích về những thành công trong sự nghiệp giải phóng Ấn Độ thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh bằng con đường hòa bình, bất bạo động. Đưa ra kiến nghị cho việc giải quyết chiến tranh xung đột, tranh chấp lãnh thổ bằng vũ trang thông qua chính sách phi bạo lực