Browsing by Author Đỗ, Trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • NV_LS_00046.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Trình (1991)

 • Cuốn sách bao gồm những phần sau: Phần 1. Cơ sở khách quan của nghệ thuật dùng thế trong chiến tranh nhân dân Việt Nam và khái niệm về thế. Phần 2. Mối quan hệ giữa thế và lực, thế và thời, thế và mưu. Phần 3. Nghệ thuật dùng thế và xử lý mối quan hệ lực – thế - thời – mưu trong nghệ thuật chung chỉ đạo chiến tranh và khở nghĩa và trong nghệ thuật quan sự Việt Nam. Phần 4. Một số yêu cầu và nguyên tắc dùng thế

 • 244(1989-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trình (1989)

 • Chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi-Đống Đa có vị trí to lớn không những trong bản thân cuộc chiến tranh này,mà trong ca lịch sử chống xâm lược của dân tôc ta.Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là đỉnh cao của sự phát triển tài thao lược của dân tộc ta, là niềm tự hào sâu sắc của nhân dân ta đối với cuộc chiến trang giữ nước mùa xuân Kỷ Dậu 1789 nói riêng và lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta nói chung.

Browsing by Author Đỗ, Trình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • NV_LS_00046.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Trình (1991)

 • Cuốn sách bao gồm những phần sau: Phần 1. Cơ sở khách quan của nghệ thuật dùng thế trong chiến tranh nhân dân Việt Nam và khái niệm về thế. Phần 2. Mối quan hệ giữa thế và lực, thế và thời, thế và mưu. Phần 3. Nghệ thuật dùng thế và xử lý mối quan hệ lực – thế - thời – mưu trong nghệ thuật chung chỉ đạo chiến tranh và khở nghĩa và trong nghệ thuật quan sự Việt Nam. Phần 4. Một số yêu cầu và nguyên tắc dùng thế

 • 244(1989-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trình (1989)

 • Chiến thắng oanh liệt Ngọc Hồi-Đống Đa có vị trí to lớn không những trong bản thân cuộc chiến tranh này,mà trong ca lịch sử chống xâm lược của dân tôc ta.Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là đỉnh cao của sự phát triển tài thao lược của dân tộc ta, là niềm tự hào sâu sắc của nhân dân ta đối với cuộc chiến trang giữ nước mùa xuân Kỷ Dậu 1789 nói riêng và lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta nói chung.