Browsing by Author Đỗ, Văn Đăng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00060000148.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Đậu; Lê, Thị Huyền; Đỗ, Văn Đăng; Bùi, Quốc Nam; Nguyễn, Thị Bích Thảo; Lưu, Minh Long (2012)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt, định hướng vào việc phân lập và xác định cấu trúc của xác xanthon. Xây dựng một quy trình thích hợp chiết xuất-phân lập các xanthon có hàm lượng lớn. Đánh giá hoạt tính chống ôxi- hóa, kháng nấm-khuẩn, kháng tế bào ung thư của xanthon. Kết quả nghiên cứu của đề tài: Thu mua quả măng cụt làm mẫu nghiên cứu tại Thái Liêu, Bình Dương và xác định tên khoa học của loài măng cụt là Garcinia mangostana L. Xây dựng các quy trình chiết các lớp chất từ vỏ quả măng cụt (diclometan, etyl exetat, n-butanol). Phần chiết diclometan chứa nhiều xanthon nhất (hiệu suất thu hồi khoảng 4,5% so với mẫu khô). Phân tích các thành phần hóa học của các phần chiết...

 • 01050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Đăng; Nguyễn, Văn Đậu (2011)

 • Tổng quan về các thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh: Vài nét về họ bứa (Clusiaceae); Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng và các hoạt chất sinh học. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết và phân tách các hợp chất trong mẫu thực vật; Các phương pháp phân tích, phân tách và phân lập sắc ký; Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc (các phương pháp phổ). Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Thiết bị và hóa chất; Nguyên liệu thực vật; Điều chế các phần chiết từ vỏ quả măng cụt xanh; Phân tích cặn GMD; Phân tích cặn GMB; Thử hoạt tính sinh học. Trình bày kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết; Phân tích và phân tách cặn chiết d...

 • 01050000051_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Đăng;  Advisor: Nguyễn, Văn Đậu (2011)

 • Tổng quan về các thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh: Vài nét về họ bứa (Clusiaceae); Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng và các hoạt chất sinh học. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết và phân tách các hợp chất trong mẫ (...)

Browsing by Author Đỗ, Văn Đăng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00060000148.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Đậu; Lê, Thị Huyền; Đỗ, Văn Đăng; Bùi, Quốc Nam; Nguyễn, Thị Bích Thảo; Lưu, Minh Long (2012)

 • Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ quả măng cụt, định hướng vào việc phân lập và xác định cấu trúc của xác xanthon. Xây dựng một quy trình thích hợp chiết xuất-phân lập các xanthon có hàm lượng lớn. Đánh giá hoạt tính chống ôxi- hóa, kháng nấm-khuẩn, kháng tế bào ung thư của xanthon. Kết quả nghiên cứu của đề tài: Thu mua quả măng cụt làm mẫu nghiên cứu tại Thái Liêu, Bình Dương và xác định tên khoa học của loài măng cụt là Garcinia mangostana L. Xây dựng các quy trình chiết các lớp chất từ vỏ quả măng cụt (diclometan, etyl exetat, n-butanol). Phần chiết diclometan chứa nhiều xanthon nhất (hiệu suất thu hồi khoảng 4,5% so với mẫu khô). Phân tích các thành phần hóa học của các phần chiết...

 • 01050000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Đăng; Nguyễn, Văn Đậu (2011)

 • Tổng quan về các thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh: Vài nét về họ bứa (Clusiaceae); Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng và các hoạt chất sinh học. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết và phân tách các hợp chất trong mẫu thực vật; Các phương pháp phân tích, phân tách và phân lập sắc ký; Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc (các phương pháp phổ). Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Thiết bị và hóa chất; Nguyên liệu thực vật; Điều chế các phần chiết từ vỏ quả măng cụt xanh; Phân tích cặn GMD; Phân tích cặn GMB; Thử hoạt tính sinh học. Trình bày kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết; Phân tích và phân tách cặn chiết d...

 • 01050000051_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Đăng;  Advisor: Nguyễn, Văn Đậu (2011)

 • Tổng quan về các thành phần hóa học vỏ quả măng cụt xanh: Vài nét về họ bứa (Clusiaceae); Cây măng cụt (Garcinia mangostana L.); Công dụng và các hoạt chất sinh học. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chiết và phân tách các hợp chất trong mẫ (...)