Browsing by Author Đinh, Ái Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2015)

 • Xếp hạng đại học là một xu thế không tránh khỏi khi giáo dục đại học Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới. Hiện nay có rất nhiều bảng xếp hạng đại học, việc lựa chọn bảng xếp hạng đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, điều kiện hoạt động của trường đại học là rất cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay thì việc tham gia bảng xếp hạng QS châu Á (Asia Quacquarelli Symonds University Ranking) là phù hợp nhất với các trường đại học Việt Nam. Tham gia bảng xếp hạng này là cách tích cực thúc đẩy các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định với khu vực về chất lượng đào tạo của...

 • 333-1-632-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh (2014)

 • Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đại học đẳng cấp thế giới của 8 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nga, Canada cho thấy các nước đều có dự án xây dựng đại học đẳng cấp thế giới khá đa dạng, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là tập trung đầu tư kinh phí để đẩy nhanh khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học và các viện nghiên cứu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; xây dựng các trường đại học trọng điểm, rồi nâng lên trình độ đẳng cấp thế giới; từ đó nâng cao tính cạnh tranh giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu

 • 318-1-610-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh (2014)

 • Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình chuyên ngành kỹ thuật ABET (Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ) có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tác giả tiến hành nghiên cứu quy trình, tiêu chuẩn cấp chứng nhận của hệ thống kiểm định chất lượng ABET và khả năng vận dụng cho công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo ở Việt Nam

 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2015)

 • Xếp hạng đại học thế giới là xu thế không tránh khỏi khi giáo dục đại học Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế. Xếp hạng trường đại học ở phạm vi khu vực, toàn cầu đặt ra như một nhu cầu tất yếu của xã hội về quyền được thông tin về chất lượng và hoạt động của trường đại học. Tham gia xếp hạng đại học thế giới cũng là cách tích cực thúc đẩy các trường đại học nâng cao chất lượng, khẳng định rộng rãi (quốc gia, khu vực, thế giới) về chất lượng đào tạo của nhà trường. Các trường đại học Việt Nam cần chủ động tham gia xếp hạng đại học và cần biết sử dụng kết quả xếp hạng như ...

 • 4058-61-7557-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2017)

 • Năm 2016, hai đại học Việt Nam lọt vào Top 150 bảng xếp hạng đại học QS Asia (QS University Rankings: Asia) của tổ chức Quacquarelli Symonds –QS. Đây là bước đầu của hành trình khẳng định chất lượng đào tạo - một yêu cầu bắt buộc của mỗi trường đại học, của giáo dục đại học Việt Nam trong thách thức cạnh tranh khu vực, cạnh tranh toàn cầu. Nhằm đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng QS Asia, cũng như những bảng xếp hạng đại học quốc tế khác, con đường tất yếu mà là các trường đại học Việt Nam cần thực hiện là phải tự nâng cao chất lượng đào tạo của mình, phải đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Khi đã được cộng đồng quốc tế (đồng nghiệp, nhà tuyển dụng)...

 • 1671-1-3234-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2016)

 • Bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (Asean University Network- Quality Assurance) về đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực được tổ chức AUN ban hành năm 2004 và được triển khai liên tục từ năm 2007 đến nay. Việt Nam bắt đầu tham gia đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2009 với 4 chương trình được đánh giá chính thức. Từ năm 2009 đến tháng 3 năm 2016, Việt Nam đã có 49 chương trình đào tạo được tổ chức AUN đánh giá chính thức theo bộ tiêu chuẩn này. Tham gia đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA là bước đi quan trọng để các trường đại học Việt Nam cải tiến chất lượng đào tạo nhằm hội nhập khu vực và quố...

Browsing by Author Đinh, Ái Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2015)

 • Xếp hạng đại học là một xu thế không tránh khỏi khi giáo dục đại học Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới. Hiện nay có rất nhiều bảng xếp hạng đại học, việc lựa chọn bảng xếp hạng đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu, điều kiện hoạt động của trường đại học là rất cần thiết. Trong bối cảnh hiện nay thì việc tham gia bảng xếp hạng QS châu Á (Asia Quacquarelli Symonds University Ranking) là phù hợp nhất với các trường đại học Việt Nam. Tham gia bảng xếp hạng này là cách tích cực thúc đẩy các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định với khu vực về chất lượng đào tạo của...

 • 333-1-632-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh (2014)

 • Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đại học đẳng cấp thế giới của 8 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nga, Canada cho thấy các nước đều có dự án xây dựng đại học đẳng cấp thế giới khá đa dạng, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là tập trung đầu tư kinh phí để đẩy nhanh khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học và các viện nghiên cứu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; xây dựng các trường đại học trọng điểm, rồi nâng lên trình độ đẳng cấp thế giới; từ đó nâng cao tính cạnh tranh giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu

 • 318-1-610-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh (2014)

 • Hoa Kỳ thiết lập một hệ thống chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình chuyên ngành kỹ thuật ABET (Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ) có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tác giả tiến hành nghiên cứu quy trình, tiêu chuẩn cấp chứng nhận của hệ thống kiểm định chất lượng ABET và khả năng vận dụng cho công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo ở Việt Nam

 • 5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2015)

 • Xếp hạng đại học thế giới là xu thế không tránh khỏi khi giáo dục đại học Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế. Xếp hạng trường đại học ở phạm vi khu vực, toàn cầu đặt ra như một nhu cầu tất yếu của xã hội về quyền được thông tin về chất lượng và hoạt động của trường đại học. Tham gia xếp hạng đại học thế giới cũng là cách tích cực thúc đẩy các trường đại học nâng cao chất lượng, khẳng định rộng rãi (quốc gia, khu vực, thế giới) về chất lượng đào tạo của nhà trường. Các trường đại học Việt Nam cần chủ động tham gia xếp hạng đại học và cần biết sử dụng kết quả xếp hạng như ...

 • 4058-61-7557-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2017)

 • Năm 2016, hai đại học Việt Nam lọt vào Top 150 bảng xếp hạng đại học QS Asia (QS University Rankings: Asia) của tổ chức Quacquarelli Symonds –QS. Đây là bước đầu của hành trình khẳng định chất lượng đào tạo - một yêu cầu bắt buộc của mỗi trường đại học, của giáo dục đại học Việt Nam trong thách thức cạnh tranh khu vực, cạnh tranh toàn cầu. Nhằm đạt được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng QS Asia, cũng như những bảng xếp hạng đại học quốc tế khác, con đường tất yếu mà là các trường đại học Việt Nam cần thực hiện là phải tự nâng cao chất lượng đào tạo của mình, phải đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Khi đã được cộng đồng quốc tế (đồng nghiệp, nhà tuyển dụng)...

 • 1671-1-3234-1-10-20160823.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Ái Linh; Trần, Trí Trinh (2016)

 • Bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (Asean University Network- Quality Assurance) về đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực được tổ chức AUN ban hành năm 2004 và được triển khai liên tục từ năm 2007 đến nay. Việt Nam bắt đầu tham gia đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2009 với 4 chương trình được đánh giá chính thức. Từ năm 2009 đến tháng 3 năm 2016, Việt Nam đã có 49 chương trình đào tạo được tổ chức AUN đánh giá chính thức theo bộ tiêu chuẩn này. Tham gia đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA là bước đi quan trọng để các trường đại học Việt Nam cải tiến chất lượng đào tạo nhằm hội nhập khu vực và quố...