Browsing by Author Đinh, Điền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Đinh Điền.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Điền (2019-04-26)

  • Trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay, các nghiên cứu mang tính liên ngành của ngôn ngữ học trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là liên ngành Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics) – một sự kết hợp giữa Ngôn ngữ học và Máy tính nhằm ứng dụng các mô hình tính toán trong xử lý ngôn ngữ. Theo tiếp cận liên ngành này, chúng ta có thể nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ một cách định lượng, trực quan và mang lại nhiều ứng dụng trong thực tế, như: biên soạn từ điển, biên soạn giáo trình, giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, so sánh đối chiếu ngôn ngữ… Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các ứng dụng của Ngôn ngữ học Tính toán trong vi...

Browsing by Author Đinh, Điền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Đinh Điền.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Đinh, Điền (2019-04-26)

  • Trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay, các nghiên cứu mang tính liên ngành của ngôn ngữ học trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là liên ngành Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics) – một sự kết hợp giữa Ngôn ngữ học và Máy tính nhằm ứng dụng các mô hình tính toán trong xử lý ngôn ngữ. Theo tiếp cận liên ngành này, chúng ta có thể nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ một cách định lượng, trực quan và mang lại nhiều ứng dụng trong thực tế, như: biên soạn từ điển, biên soạn giáo trình, giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, so sánh đối chiếu ngôn ngữ… Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các ứng dụng của Ngôn ngữ học Tính toán trong vi...