Browsing by Author Đinh, Quang Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050005466.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân Trang;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày đầy đủ và hệ thống tài nguyên du lịch của Ninh Bình, lịch sử ngành du lịch Ninh Bình từ năm 1995 đến năm 2015 có so sánh với giai đoạn trước đó. Trong quá trình tái hiện lịch sử của ngành, chúng tôi đã đưa ra hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch, công tác quản lý, quy hoạch du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn nhân lực, hoạt động xúc tiến quảng bá và kết quả kinh doanh du lịch trong 20 năm. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đánh giá, nhận xét những ưu điểm, hạn chế của ngành du lịch trong tỉnh, so sánh với một số tỉnh lân cận và đưa ra một số vấn đề cần thực hiện để phát triển du lịch Ninh Bình trong...

 • 02050004476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thế Lượng;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2016)

 • Làm rõ vấn đề thống nhất đất nước đặt ra trước và từ Hiệp định Genève (tháng 7 -1954). Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo,chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh hòa bình thống nhất đất nước từ năm 1954 đến năm 1960. Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh vì mục tiêu thống nhất đất nước từ năm 1961 đến năm 196. Làm rõ quá trình ĐLĐVN kế thừa tư tưởng và ý chí thống nhất đất nước của Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức nhân dân đấu tranh hoàn thành thống nhất đất nước từ năm 1969 đến năm 1975. Đưa ra nhận xét, đúc kết kinh nghiệm,liên hệ vớimột số nước,vận dụng vào việc xây dựng và bảo vệ nền hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh của Vi...

 • 246+247(1989-3+4)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (1989)

 • Tình hình công nghiệp từ 1961- 1965 có một tầm quan trọng đặc biệt, nó mở đầu cho một giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Hà Nội nói riêng, ở miền Bắc nói chung trên cơ sở của những quan hệ sản xuất mới. Đó là thời kỳ chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu...

 • 246+247(1989-3+4)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (1989)

 • Tình hình công nghiệp ở Hà Nội ở giai đoạn lịch sử từ 1961-1965 có một tầm quan trọng đặc biệt. Nó mở đầu cho một giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Hà Nội nói riêng, ở miền Bắc nói chung trên cơ sở của những quan hệ sản xuất mới. Đó là thời kỳ chúng ta gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ và đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu...

 • 325(2002-6)_p64-68.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2002)

 • Năm 1954,Việt Nam giành thắng lợi Điện Biên Phủ, theo yêu cầu của Uỷ ban bảo vệ hòa bình Nhật Bản và nguyện vọng của Nhật kiều , ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam , được Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa dồng ý và tạo điều kiện thuận lợi , tổ chức cho 74 Nhật kiều về nước, Baì viết này, tác giả muốn cung cấp một số tư liệu về những Nhật kiều cuối cùng ở miền Bắc Việt Nam hồi hương sau năm 1954.

 • 331(2003-6)_p39-48.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2003)

 • Tây Nguyên là vùng đất rộng lớn , phì nhiêu có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự. Thực dân Pháp đã nhận thấy điều đó khi đặt chân tới Việt Nam. Chúng hiểu rằng nắm được Tây Nguyên là nắm được "chìa khóa "của Đông Dương . Từ đó có thể thống trị toàn bộ miền Nam Trung Bộ, Nam Bộ, Campuchia và Lào . Chính vì vậy ở đây thực dân Pháp đã thi hành chế độ cai trị theo chế độ trực trị , nhằm thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình. Tất cả các âm mưu và hành động của Thực dân Pháp không nằm ngoài mục đích là áp bức, bóc lột và nô dịch đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại bởi cơn lốc Cách mạng Việt Nam đã cuốn trôi và nhấn chìm mưu đồ , th...

 • 319(2001-6)_p10-19.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2001)

 • Bài viết nói về vị trí và vai trò của tiểu thủ công nghiệp Việt Nam những năm 1945-1975 trong đời sống kinh tế, văn hóa , kinh tế và chính trị của đất nước. Mặc dù TTCN Việt Nam phát triển trong điều kiện hết sức phức tạp của tình hình chiến tranh và bao khó khăn trở ngại khác nhưng vẫn vươn lên đạt thành tựu quan trọng, đảm bảo giữ vững nhịp điệu sản xuất, ổn định nhịp sống của người lao động.

 • 02050005405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựn...

Browsing by Author Đinh, Quang Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050005466.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Vân Trang;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày đầy đủ và hệ thống tài nguyên du lịch của Ninh Bình, lịch sử ngành du lịch Ninh Bình từ năm 1995 đến năm 2015 có so sánh với giai đoạn trước đó. Trong quá trình tái hiện lịch sử của ngành, chúng tôi đã đưa ra hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch, công tác quản lý, quy hoạch du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn nhân lực, hoạt động xúc tiến quảng bá và kết quả kinh doanh du lịch trong 20 năm. Từ đó, chúng tôi đưa ra những đánh giá, nhận xét những ưu điểm, hạn chế của ngành du lịch trong tỉnh, so sánh với một số tỉnh lân cận và đưa ra một số vấn đề cần thực hiện để phát triển du lịch Ninh Bình trong...

 • 02050004476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thế Lượng;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2016)

 • Làm rõ vấn đề thống nhất đất nước đặt ra trước và từ Hiệp định Genève (tháng 7 -1954). Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo,chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh hòa bình thống nhất đất nước từ năm 1954 đến năm 1960. Làm rõ quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhân dân đấu tranh vì mục tiêu thống nhất đất nước từ năm 1961 đến năm 196. Làm rõ quá trình ĐLĐVN kế thừa tư tưởng và ý chí thống nhất đất nước của Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức nhân dân đấu tranh hoàn thành thống nhất đất nước từ năm 1969 đến năm 1975. Đưa ra nhận xét, đúc kết kinh nghiệm,liên hệ vớimột số nước,vận dụng vào việc xây dựng và bảo vệ nền hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh của Vi...

 • 246+247(1989-3+4)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (1989)

 • Tình hình công nghiệp từ 1961- 1965 có một tầm quan trọng đặc biệt, nó mở đầu cho một giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Hà Nội nói riêng, ở miền Bắc nói chung trên cơ sở của những quan hệ sản xuất mới. Đó là thời kỳ chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu...

 • 246+247(1989-3+4)(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (1989)

 • Tình hình công nghiệp ở Hà Nội ở giai đoạn lịch sử từ 1961-1965 có một tầm quan trọng đặc biệt. Nó mở đầu cho một giai đoạn mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Hà Nội nói riêng, ở miền Bắc nói chung trên cơ sở của những quan hệ sản xuất mới. Đó là thời kỳ chúng ta gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ và đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu...

 • 325(2002-6)_p64-68.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2002)

 • Năm 1954,Việt Nam giành thắng lợi Điện Biên Phủ, theo yêu cầu của Uỷ ban bảo vệ hòa bình Nhật Bản và nguyện vọng của Nhật kiều , ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam , được Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa dồng ý và tạo điều kiện thuận lợi , tổ chức cho 74 Nhật kiều về nước, Baì viết này, tác giả muốn cung cấp một số tư liệu về những Nhật kiều cuối cùng ở miền Bắc Việt Nam hồi hương sau năm 1954.

 • 331(2003-6)_p39-48.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2003)

 • Tây Nguyên là vùng đất rộng lớn , phì nhiêu có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự. Thực dân Pháp đã nhận thấy điều đó khi đặt chân tới Việt Nam. Chúng hiểu rằng nắm được Tây Nguyên là nắm được "chìa khóa "của Đông Dương . Từ đó có thể thống trị toàn bộ miền Nam Trung Bộ, Nam Bộ, Campuchia và Lào . Chính vì vậy ở đây thực dân Pháp đã thi hành chế độ cai trị theo chế độ trực trị , nhằm thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình. Tất cả các âm mưu và hành động của Thực dân Pháp không nằm ngoài mục đích là áp bức, bóc lột và nô dịch đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nhưng chúng đã thất bại thảm hại bởi cơn lốc Cách mạng Việt Nam đã cuốn trôi và nhấn chìm mưu đồ , th...

 • 319(2001-6)_p10-19.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Quang Hải (2001)

 • Bài viết nói về vị trí và vai trò của tiểu thủ công nghiệp Việt Nam những năm 1945-1975 trong đời sống kinh tế, văn hóa , kinh tế và chính trị của đất nước. Mặc dù TTCN Việt Nam phát triển trong điều kiện hết sức phức tạp của tình hình chiến tranh và bao khó khăn trở ngại khác nhưng vẫn vươn lên đạt thành tựu quan trọng, đảm bảo giữ vững nhịp điệu sản xuất, ổn định nhịp sống của người lao động.

 • 02050005405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Quyên;  Advisor: Đinh, Quang Hải (2018)

 • - Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựn...