Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng; Mai, Thị Đàm Linh (2021)

 • Mục tiêu của luận văn là Thiết lập các bộ mẫu chứng dương RNA in-vitro các gen đích đặc trưng của SARS-CoV-2. Thiết lập và tối ưu kỹ thuật real-time RT-PCR đa mục tiêu xác định SARSCoV-2. Đánh giá kỹ thuật real-time RT-PCR đa mục tiêu xác định SARS-CoV-2 trên bộ mẫu chuẩn và mẫu lâm sàng.

 • 115_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p478-482.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Thanh Việt; Nguyễn, Văn An; Nguyễn, Thái Sơn (2016)

 • Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật dựa trên PCR xác định nhanh tác nhân khủng bố sinh học, đặc biệt làBacillus anthracis đang được quan tẩm. Trong công trình này, gen vrrA trên nhiễm sầc thể, gen độc lực pagA,cya, lef (plasmid pX01), capA, capB, capC (plasmid pX02) từ các chủng B. anthracis Việt Nam được tách dòngvà giải trình tự hoàn chỉnh. Đã xác đính được 1 đột biến thêm nucleotide A trên gen vrrA, 1 đột biến đồng nghĩa, 2đột biến sai nghĩa trên gen pagA và 1 đột biến đồng nghĩa trên gen cya.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tiếp cận và xử lý thông tin về bệnh đái tháo đường của nhà báo. Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo về bệnh bệnh đái tháo đường. Đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin của các nhà báo về bệnh bệnh đái tháo đường trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Yên;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2021; 2021)

 • Luận văn hệ thống Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất chương thời sự phát thanh để làm cơ sở lý thuyết tiếp cận cho việc nghiên cứu. Khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài PT-TH Tiền Giang năm 2020. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài PT-TH Tiền Giang.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Phương Diệu;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2021)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất các chƣơng trình thời sự truyền hình. - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất chƣơng trình thời sự truyền hình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dƣơng. - Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả, tổ chức sản xuất chƣơng trình thời sự truyền hình làm tốt nhiệm vụ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán giả

 • 02050005504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích Hương;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2018)

 • - Luận văn đã bám sát cơ sở lý luận báo chí học và đưa ra được cơ sở lý luận, thực tiễn, đồng thời phân tích, tổng hợp, luận giải vấn đề liên quan đến luận văn. Đó là vấn đề sử dụng tiếng động trong các thể loại tác phẩm phát thanh trên 2 kênh VOV1 và VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng sử dụng tiếng động trong các tác phẩm phát thanh của một số chương trình khảo sát để thấy được vai trò của tiếng động trong tác phẩm/chương trình, mục đích của tác giả, tần suất, dung lượng, vị trí xuất hiện, nội dung của tiếng động trong tác phẩm/chương trình, nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận và ý kiến đánh g...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn phải làm rõ những nhiệm vụ sau đây: Xác lập cơ sở lý luận về đặc điểm của chương trình phát thanh. Khảo sát, nhận diện các đặc điểm của chương trình phát thanh Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM hiện nay. Đề xuất các khuyến nghị nhằm phát huy các đặc điểm của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trong thời gian tới.

 • 4104-109-7775-1-10-20180620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hằng; Hoàng, Xuân Sử (2018)

 • BK polyomavirus (BKV) là virus cơ hội khá phổ biến ở người và được xem là nguyên nhân quan trọng của bệnh thận do BKV (BKV associated nephropathy, BKVN) ở bệnh nhân sau ghép thận. BKV có 4 kiểu gen khác nhau là I, II, III và IV. Công trình này đã phân tích kiểu gen của 6 chủng BKV từ 20 mẫu bệnh phẩm là huyết tương, nước tiểu của bệnh nhân sau ghép thận ở miền Bắc Việt Nam dựa trên trình tự gen VP1. Đoạn gen VP1 (580 bp) được phân tích bằng BLAST (NCBI), Bioedit, đồng thời phần mềm MEGA7.0 được sử dụng để xây dựng và phân tích cây phát sinh loài. Một số đột biến điểm đã được xác định trên 6 chủng BKV so với chủng chuẩn BKV Dunlop, trong đó mẫu BKV1 có kiểu gen IVc1 xuất hiện nh...

Browsing by Author Đinh, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng; Mai, Thị Đàm Linh (2021)

 • Mục tiêu của luận văn là Thiết lập các bộ mẫu chứng dương RNA in-vitro các gen đích đặc trưng của SARS-CoV-2. Thiết lập và tối ưu kỹ thuật real-time RT-PCR đa mục tiêu xác định SARSCoV-2. Đánh giá kỹ thuật real-time RT-PCR đa mục tiêu xác định SARS-CoV-2 trên bộ mẫu chuẩn và mẫu lâm sàng.

 • 115_KyYeuHoiNghiKHCNTuoiTreCacTruongDHCDYDuocVietNamLanThuXVIII_2016_p478-482.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Thanh Việt; Nguyễn, Văn An; Nguyễn, Thái Sơn (2016)

 • Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật dựa trên PCR xác định nhanh tác nhân khủng bố sinh học, đặc biệt làBacillus anthracis đang được quan tẩm. Trong công trình này, gen vrrA trên nhiễm sầc thể, gen độc lực pagA,cya, lef (plasmid pX01), capA, capB, capC (plasmid pX02) từ các chủng B. anthracis Việt Nam được tách dòngvà giải trình tự hoàn chỉnh. Đã xác đính được 1 đột biến thêm nucleotide A trên gen vrrA, 1 đột biến đồng nghĩa, 2đột biến sai nghĩa trên gen pagA và 1 đột biến đồng nghĩa trên gen cya.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tiếp cận và xử lý thông tin về bệnh đái tháo đường của nhà báo. Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo về bệnh bệnh đái tháo đường. Đề xuất những giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin của các nhà báo về bệnh bệnh đái tháo đường trong thời gian tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Yên;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2021; 2021)

 • Luận văn hệ thống Làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất chương thời sự phát thanh để làm cơ sở lý thuyết tiếp cận cho việc nghiên cứu. Khảo sát thực trạng tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài PT-TH Tiền Giang năm 2020. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài PT-TH Tiền Giang.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Phương Diệu;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2021)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức sản xuất các chƣơng trình thời sự truyền hình. - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức sản xuất chƣơng trình thời sự truyền hình trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dƣơng. - Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả, tổ chức sản xuất chƣơng trình thời sự truyền hình làm tốt nhiệm vụ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán giả

 • 02050005504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích Hương;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2018)

 • - Luận văn đã bám sát cơ sở lý luận báo chí học và đưa ra được cơ sở lý luận, thực tiễn, đồng thời phân tích, tổng hợp, luận giải vấn đề liên quan đến luận văn. Đó là vấn đề sử dụng tiếng động trong các thể loại tác phẩm phát thanh trên 2 kênh VOV1 và VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng sử dụng tiếng động trong các tác phẩm phát thanh của một số chương trình khảo sát để thấy được vai trò của tiếng động trong tác phẩm/chương trình, mục đích của tác giả, tần suất, dung lượng, vị trí xuất hiện, nội dung của tiếng động trong tác phẩm/chương trình, nghiên cứu nhu cầu tiếp nhận và ý kiến đánh g...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng (2022)

 • Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn phải làm rõ những nhiệm vụ sau đây: Xác lập cơ sở lý luận về đặc điểm của chương trình phát thanh. Khảo sát, nhận diện các đặc điểm của chương trình phát thanh Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM hiện nay. Đề xuất các khuyến nghị nhằm phát huy các đặc điểm của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trong thời gian tới.

 • 4104-109-7775-1-10-20180620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hằng; Hoàng, Xuân Sử (2018)

 • BK polyomavirus (BKV) là virus cơ hội khá phổ biến ở người và được xem là nguyên nhân quan trọng của bệnh thận do BKV (BKV associated nephropathy, BKVN) ở bệnh nhân sau ghép thận. BKV có 4 kiểu gen khác nhau là I, II, III và IV. Công trình này đã phân tích kiểu gen của 6 chủng BKV từ 20 mẫu bệnh phẩm là huyết tương, nước tiểu của bệnh nhân sau ghép thận ở miền Bắc Việt Nam dựa trên trình tự gen VP1. Đoạn gen VP1 (580 bp) được phân tích bằng BLAST (NCBI), Bioedit, đồng thời phần mềm MEGA7.0 được sử dụng để xây dựng và phân tích cây phát sinh loài. Một số đột biến điểm đã được xác định trên 6 chủng BKV so với chủng chuẩn BKV Dunlop, trong đó mẫu BKV1 có kiểu gen IVc1 xuất hiện nh...