Browsing by Author Bùi, Hồng Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2021)

 • Luận sẽ đi sâu vào giải quyết các mục tiêu cụ thể như sau: thứ nhất, phân tích được nguyên nhân và diễn biến của những căng thẳng trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, phân tích những điểm mạnh, những hạn chế còn tồn tại của nền kinh tế Việt Nam, từ đó đánh giá các cơ hội và thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt từ cuộc chiến này.. Thứ ba, từ những phân tích đánh giá trên, khóa luận đề xuất những giải pháp để chính phủ và doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt.

 • KLTN_Hoàng Thị Quỳnh Trang_QH2016E-KTQT-CLC.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hoàng, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2020)

 • Bài viết đi sâu phân tích thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong giai đoạn 2015-2019 nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng của việc xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Từ đó, đề ra giải pháp và định hướng cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

 • KLTN_Nguyễn Thu Uyên_QH2016E-KTQT-CLC.pdf.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Uyên;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2020)

 • Đề tài: “Hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU: thực trạng và giải pháp” sẽ phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong những năm gần đây thông qua các số liệu thực tiễn; từ đó chỉ ra những thành tựu và mặt hạn chế của hoạt động này nhằm đưa ra những định hướng và giải pháp thích hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Bui Hong Cuong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Hồng Cường (2014)

 • Kể từ khi ý tưởng thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thông qua, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đã rất tích cực chuẩn bị để AEC 2015 trở thành hiện thực. Bài viết phân tích, đánh giá động thái của 9/10 quốc gia thành viên ASEAN đối với quá tình hội nhập AEC từ góc độ vĩ mô như công tác tuyên truyền, rà soat chính sách, cải cách thể chế... đến quá trình nhận thức và chuẩn bị hội nhập của các doanh nghiệp. Qua đó đưa ra hàm ý đối với Việt Nam để hội nhập AEC thành công.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thế Minh;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2021)

 • Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhãn sinh thái ASC và nhãn MSC. Nghiên cứu tình hình ngành thủy sản của Việt Nam. Đánh giá cơ hội và thách thức của chương trình nhãn sinh thái ASC và MSC có thể mang lại cho Việt Nam. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức để ngành xuất khẩu thủy sản phát triển ở thị trường Châu Âu .

 • 00050001864_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, đánh giá những mặt thành công và hạn chế của quan hệ thương mại này. Làm rõ cơ sở khoa học để đề xuất một số giải pháp n (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Anh;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi cung ứng, công tác quản lý chuỗi cung ứng và chất lượng dịch vụ khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xăng dầu tại Công ty Nhiên Liệu Hàng Không Nội Bài Bài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , từ đó chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của các hạn chế mà Công ty đang gặp phải. Từ kết quả của nghiên cứu khoa học kết hợp với việc phân tích quá trình hoạt động, dựa trên các điểm thuận lợi và những vấn đề còn khó khăn,tồn tại, kết hợp với các định hướng của ban lãnh đạo đề ra trong tương lai, luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp, kiến nghị và đề xuất để góp phần nâng cao chất lượng quản lý ...

 • 00050008213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Cường;  Advisor: Chu, Đức Dũng; Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và những cam kết của Việt Nam. Chương 5: Đánh giá tác động của tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và một số hàm ý chính sách.

 • 00050010382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nhung;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2019)

 • Trên cơ sở tổng quan về những vấn đề lý luận và thực tiễn chất lượng dịch vụ ký túc xá, đề tài đã tiến hành đánh giá sự hài lòng của 210 sinh viên Việt Nam tại khu ở nội trú về chất lượng dịch vụ ký túc xá tại Học viện Tài chính. Thang đo được sử dụng để xác định mức độ hài lòng của sinh viên SERVQUAL. Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra như sau: Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ ký túc xá được hiểu là tâm trạng, cảm giác của sinh viên về một chỗ ở trọ khi sự mong đợi của sinh viên được thỏa mãn hay được đáp ứng vượt mức trong suốt thời gian sinh viên lưu trú ở ký túc xá. Từ những phân tích sự hài lòng chung đến các mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố chất lượng dịch vụ, đ...

Browsing by Author Bùi, Hồng Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2021)

 • Luận sẽ đi sâu vào giải quyết các mục tiêu cụ thể như sau: thứ nhất, phân tích được nguyên nhân và diễn biến của những căng thẳng trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ hai, phân tích những điểm mạnh, những hạn chế còn tồn tại của nền kinh tế Việt Nam, từ đó đánh giá các cơ hội và thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt từ cuộc chiến này.. Thứ ba, từ những phân tích đánh giá trên, khóa luận đề xuất những giải pháp để chính phủ và doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt.

 • KLTN_Hoàng Thị Quỳnh Trang_QH2016E-KTQT-CLC.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hoàng, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2020)

 • Bài viết đi sâu phân tích thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong giai đoạn 2015-2019 nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng của việc xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Từ đó, đề ra giải pháp và định hướng cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

 • KLTN_Nguyễn Thu Uyên_QH2016E-KTQT-CLC.pdf.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Uyên;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2020)

 • Đề tài: “Hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU: thực trạng và giải pháp” sẽ phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong những năm gần đây thông qua các số liệu thực tiễn; từ đó chỉ ra những thành tựu và mặt hạn chế của hoạt động này nhằm đưa ra những định hướng và giải pháp thích hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Bui Hong Cuong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Hồng Cường (2014)

 • Kể từ khi ý tưởng thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thông qua, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đã rất tích cực chuẩn bị để AEC 2015 trở thành hiện thực. Bài viết phân tích, đánh giá động thái của 9/10 quốc gia thành viên ASEAN đối với quá tình hội nhập AEC từ góc độ vĩ mô như công tác tuyên truyền, rà soat chính sách, cải cách thể chế... đến quá trình nhận thức và chuẩn bị hội nhập của các doanh nghiệp. Qua đó đưa ra hàm ý đối với Việt Nam để hội nhập AEC thành công.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thế Minh;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2021)

 • Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhãn sinh thái ASC và nhãn MSC. Nghiên cứu tình hình ngành thủy sản của Việt Nam. Đánh giá cơ hội và thách thức của chương trình nhãn sinh thái ASC và MSC có thể mang lại cho Việt Nam. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức để ngành xuất khẩu thủy sản phát triển ở thị trường Châu Âu .

 • 00050001864_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, đánh giá những mặt thành công và hạn chế của quan hệ thương mại này. Làm rõ cơ sở khoa học để đề xuất một số giải pháp n (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Anh;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi cung ứng, công tác quản lý chuỗi cung ứng và chất lượng dịch vụ khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xăng dầu tại Công ty Nhiên Liệu Hàng Không Nội Bài Bài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , từ đó chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của các hạn chế mà Công ty đang gặp phải. Từ kết quả của nghiên cứu khoa học kết hợp với việc phân tích quá trình hoạt động, dựa trên các điểm thuận lợi và những vấn đề còn khó khăn,tồn tại, kết hợp với các định hướng của ban lãnh đạo đề ra trong tương lai, luận văn sẽ đề xuất một số giải pháp, kiến nghị và đề xuất để góp phần nâng cao chất lượng quản lý ...

 • 00050008213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Cường;  Advisor: Chu, Đức Dũng; Nguyễn, Anh Thu (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tác động tới thương mại quốc tế. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và những cam kết của Việt Nam. Chương 5: Đánh giá tác động của tự do hóa thương mại trong cộng đồng kinh tế ASEAN tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và một số hàm ý chính sách.

 • 00050010382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Nhung;  Advisor: Bùi, Hồng Cường (2019)

 • Trên cơ sở tổng quan về những vấn đề lý luận và thực tiễn chất lượng dịch vụ ký túc xá, đề tài đã tiến hành đánh giá sự hài lòng của 210 sinh viên Việt Nam tại khu ở nội trú về chất lượng dịch vụ ký túc xá tại Học viện Tài chính. Thang đo được sử dụng để xác định mức độ hài lòng của sinh viên SERVQUAL. Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra như sau: Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ ký túc xá được hiểu là tâm trạng, cảm giác của sinh viên về một chỗ ở trọ khi sự mong đợi của sinh viên được thỏa mãn hay được đáp ứng vượt mức trong suốt thời gian sinh viên lưu trú ở ký túc xá. Từ những phân tích sự hài lòng chung đến các mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố chất lượng dịch vụ, đ...