Browsing by Author Bùi, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hà;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2014)

 • Mục tiêu chung của luận văn là hướng tới xây dựng một hệ thống cho phép tự động tổng hợp các ý kiến đóng góp cho một hội nghị với sống với số người tham dự lớn (hàng trăm người). Hệ thống này sẽ tự động thu thập, tổng hợp ý kiến góp ý, bước đầu tạo ra một bản “tổng hợp thô”, sau đó thư ký hội nghị sẽ dựa trên bản tổng hợp thô này để tiếp tục tổng hợp tiếp thành bản tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh.

 • 00050007366.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm không khí, những kỹ thuật xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đây là những cơ sở để nắm vững các thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường. Luận văn đã tìm hiểu về ảnh hưởng, tác động cũng như thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại Việt Nam, các bước để xử lý dữ liệu như đánh giá độ tập trung, độ biến thiên, độ phân tán của dữ liệu, các phương pháp xử lý dữ liệu quan trắc thiếu và nhiễu. Bên cạnh đó sử dụng các phương pháp tương quan và hồi quy để phân tích dữ liệu từ đó đề xuất ra qui trình chuẩn hóa dữ liệu quan trắc môi trường tại Việt Nam. Kết quả của qui trình đó là một bộ dữ liệu quan trắc chuẩn về cấu trúc dữ liệu và chuẩn về chất ...

 • 00050008738.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Mai;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2017)

 • Luận văn đánh giá số liệu độ dày quang học sol khí (AOD) từ các sản phẩm sol khí của vệ tinh MODIS và VIIRS. Dựa trên số liệu AOD thu được tại các trạm quan trắc mặt đất AERONET trong khu vực nghiên cứu, luận văn đã thực hiện so sánh với AOD thu được từ vệ tinh. ết quả c th có th tóm tắt như sau: Thu thập và xử lý dữ liệu AOD từ sản phẩm sol khí MODIS 3 km, sản phẩm sol khí VIIRS 6 km, dữ liệu AOD của các trạm AERONET và dữ liệu các đi m cháy từ năm 2012 đến năm 2016 trong vùng Đông Nam Á, Đài Loan, Hồng ông. Đánh giá và đưa ra được Độ dày quang học sol khí MODIS và VIIRS trung bình tại toàn khu vực và giá trị AOD thu được tại các trạm quan trắc. Phân tích xu...

 • 00060000425.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Nguyễn, Ngọc Thạch; Lường, Thị Thu Hoài; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Xây dựng hoàn thiện đề cương chi tiết. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng CSDL liên ngành Tây Bắc. Lập phiếu và Điều tra đánh giá hiện trạng dữ liệu ở 14 tỉnh vùng Tây Bắc và nhu cầu sử dụng CSDL liên ngành. Mua bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1/50.000 cho vùng nghiên cứu. Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh cổng thông tin không gian Hệ thống CSDL liên ngành vùng Tây Bắc. Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu tích hợp cho 12 tỉnh và 21 huyện vùng Tây Bắc ...

 • 00050010105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.

 • 00050010106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Huy Dưỡng, 1989-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng ...

 • 00050010313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Tìm hiểu vai trò của vốn lưu động cơ cấu nguồn vốn; phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018; nhận định những rủi ro và khó khăn trong quá trình điều hành kinh doanh áp dụng theo cơ chế của Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện đúng theo cơ chế được Nhà nước quy định đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.

 • 00051000261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huyền Nhung;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2018)

 • - Trước xu hướng phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, chính phủ và Ngân hàng nhà nước, các ban, ngành và toàn ngành Ngân hàng cũng đã nỗ lực để triển khai thúc đẩy thanh toán thẻ, trong đó bao gồm dịch vụ thanh toán qua POS. Tuy nhiên thực tế triển khai phát triển thanh toán POS tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, người dân chủ yếu vẫn sử dụng tiện mặt để giao dịch, mua bán. - Luận văn đã chỉ ra được thực trạng thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại Việt Nam, những khó ngăn, bất cập và hạn chế trong việc phát triển thúc đẩy thanh toán qua POS toàn thị trường nói chung và công ty Napas, ...

 • 00050007342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nhạn;  Advisor: Nguyễn, Việt Anh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn xây dựng thành công hệ thống tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm của người tiêu dùng Việt Nam. Luận văn đã giải quyết được vấn đề trích xuất ra các tính năng cho sản phẩm theo luật lan truyền kép. Vấn đề trong một ý kiến đánh giá có chứa nhiều tính năng với được giải quyết theo phương pháp tách các câu đó về các câu quan điểm mà chỉ tồn tại một tính năng của sản phẩm và một từ quan điểm trong một câu . Luận văn cũng đã thực hiện được việc nhóm các từ cùng chỉ về một tính năng dựa theo sự kết hợp của các từ quan điểm với các tính năng. Cuối cùng, với việc áp dụng phương pháp thống kê để phân loại các từ quan điểm theo nhãn của các từ quan điểm trong câu, luận văn đã ...

 • 00050007721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2016)

 • Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tương đồng câu dựa trên các thuật toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trên cơ sở đó,đề xuất giải pháp xây dựng chức năng phát hiện, đánh dấu những câu, đoạn văn giống nhau vềngữnghĩa trong các ý kiến góp ý vào cùng một nội dung của chủ đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương Đảng. Đây là vấn đề có tính thực tiễn cao và thật sự cần thiết trong hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý tại các Hội nghịcủa Trung ương.Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó, cần có nhiều tời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, tăng độ chính xác để có thể đưa vào sử dụng trong thực tế. Giới thiệu bài toán tổng hợp ý kiến trong hội nghị. Tìm hiểu các phương pháp tính độ tư...

 • 00050007348.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Đức Hường;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. - Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng các chức năng và giao diện trang WebGIS: giao diện thân thiện, dễ sử dụng, xây dựng các công cụ hỗ trợ tương tác trên bản đồ như phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển bản đồ theo các hướng, tìm kiếm theo thuộc tính: theo tên đơn vị hoặc theo tên tỉnh thành phố tại một vị trí trên bản đồ, hiển thị phân tích số lượng, chất lượng, trình độ trên biểu đồ .

 • LuanVan(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trí Viễn;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2015)

 • Xây dựng thành công công cụ kiểm tra CSDL nền địa lý. Xây dựng được các phép toán kiểm tra CSDL nền địa lý. Xây dựng được CSDL nghiệp vụ phục vụ việc kiểm tra. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Giúp người xây dựng dữ liệu về sản phẩm CSDL nền địa lý mà mình giao nộp. Giúp cho người kiểm tra dữ liệu không mất nhiều công sức và thời gian trong việc kiểm tra dữ liệu. Giúp cho việc tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tốt.

 • 00050007344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Thông;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã tìm hiểu và xây dựng cộng đồng Gia sư, Học sinh hiển thị trực tiếp trên bản đồ giúp phụ huynh tìm gia sư dễ dàng, chính xác, gia sư tìm lớp nhanh chóng, hiệu quả

Browsing by Author Bùi, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Hà;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2014)

 • Mục tiêu chung của luận văn là hướng tới xây dựng một hệ thống cho phép tự động tổng hợp các ý kiến đóng góp cho một hội nghị với sống với số người tham dự lớn (hàng trăm người). Hệ thống này sẽ tự động thu thập, tổng hợp ý kiến góp ý, bước đầu tạo ra một bản “tổng hợp thô”, sau đó thư ký hội nghị sẽ dựa trên bản tổng hợp thô này để tiếp tục tổng hợp tiếp thành bản tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh.

 • 00050007366.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nhật Thanh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu tổng quan về ô nhiễm không khí, những kỹ thuật xử lý dữ liệu quan trắc môi trường. Đây là những cơ sở để nắm vững các thông tin về dữ liệu quan trắc môi trường. Luận văn đã tìm hiểu về ảnh hưởng, tác động cũng như thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay tại Việt Nam, các bước để xử lý dữ liệu như đánh giá độ tập trung, độ biến thiên, độ phân tán của dữ liệu, các phương pháp xử lý dữ liệu quan trắc thiếu và nhiễu. Bên cạnh đó sử dụng các phương pháp tương quan và hồi quy để phân tích dữ liệu từ đó đề xuất ra qui trình chuẩn hóa dữ liệu quan trắc môi trường tại Việt Nam. Kết quả của qui trình đó là một bộ dữ liệu quan trắc chuẩn về cấu trúc dữ liệu và chuẩn về chất ...

 • 00050008738.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Mai;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2017)

 • Luận văn đánh giá số liệu độ dày quang học sol khí (AOD) từ các sản phẩm sol khí của vệ tinh MODIS và VIIRS. Dựa trên số liệu AOD thu được tại các trạm quan trắc mặt đất AERONET trong khu vực nghiên cứu, luận văn đã thực hiện so sánh với AOD thu được từ vệ tinh. ết quả c th có th tóm tắt như sau: Thu thập và xử lý dữ liệu AOD từ sản phẩm sol khí MODIS 3 km, sản phẩm sol khí VIIRS 6 km, dữ liệu AOD của các trạm AERONET và dữ liệu các đi m cháy từ năm 2012 đến năm 2016 trong vùng Đông Nam Á, Đài Loan, Hồng ông. Đánh giá và đưa ra được Độ dày quang học sol khí MODIS và VIIRS trung bình tại toàn khu vực và giá trị AOD thu được tại các trạm quan trắc. Phân tích xu...

 • 00060000425.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vượng; Nguyễn, Ngọc Thạch; Lường, Thị Thu Hoài; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Xây dựng hoàn thiện đề cương chi tiết. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng CSDL liên ngành Tây Bắc. Lập phiếu và Điều tra đánh giá hiện trạng dữ liệu ở 14 tỉnh vùng Tây Bắc và nhu cầu sử dụng CSDL liên ngành. Mua bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1/50.000 cho vùng nghiên cứu. Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh cổng thông tin không gian Hệ thống CSDL liên ngành vùng Tây Bắc. Xây dựng các lớp cơ sở dữ liệu tích hợp cho 12 tỉnh và 21 huyện vùng Tây Bắc ...

 • 00050010105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến, 1988-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, tôi đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Venus từ kho dữ liệu ảnh của TheIA. Thực hiện phân lớp ảnh Venus đơn sử dụng các thuật toán phân lớp đặc trưng để so sánh độ chính xác đạt được. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây.

 • 00050010106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Huy Dưỡng, 1989-;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2019)

 • Luận văn đã trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học viễn thám, ảnh vệ tinh và các ứng dụng của nó trong những lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, luận văn đã trình bày các bước thực hiện để thu thập các ảnh Landsat 8 từ kho dữ liệu ảnh của NASA thông qua GEE. Sau đó xử lý các ảnh vệ tinh, để tạo ra các bức ảnh kết hợp với những điểm ảnh tốt nhất, ít bị ảnh hưởng bởi mây hoặc bóng mây. Kết quả của quá trình xử lý ảnh là những bức Ảnh đại diện cho các TargetDOY trong năm. Từ các bức ảnh kết hợp ít mây này, kết hợp với tập dữ liệu điểm mẫu đã thực địa tại thủ đô Viêng Chăn – Lào, quá trình phân loại lớp phủ đô thị được thực hiện. Kết quả cuối cùng là bản đồ lớp phủ đô thị cho thủ đô Viêng ...

 • 00050010313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệu (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Tìm hiểu vai trò của vốn lưu động cơ cấu nguồn vốn; phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018; nhận định những rủi ro và khó khăn trong quá trình điều hành kinh doanh áp dụng theo cơ chế của Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện đúng theo cơ chế được Nhà nước quy định đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.

 • 00051000261.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huyền Nhung;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2018)

 • - Trước xu hướng phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, chính phủ và Ngân hàng nhà nước, các ban, ngành và toàn ngành Ngân hàng cũng đã nỗ lực để triển khai thúc đẩy thanh toán thẻ, trong đó bao gồm dịch vụ thanh toán qua POS. Tuy nhiên thực tế triển khai phát triển thanh toán POS tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, người dân chủ yếu vẫn sử dụng tiện mặt để giao dịch, mua bán. - Luận văn đã chỉ ra được thực trạng thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) tại Việt Nam, những khó ngăn, bất cập và hạn chế trong việc phát triển thúc đẩy thanh toán qua POS toàn thị trường nói chung và công ty Napas, ...

 • 00050007342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Nhạn;  Advisor: Nguyễn, Việt Anh; Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn xây dựng thành công hệ thống tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm của người tiêu dùng Việt Nam. Luận văn đã giải quyết được vấn đề trích xuất ra các tính năng cho sản phẩm theo luật lan truyền kép. Vấn đề trong một ý kiến đánh giá có chứa nhiều tính năng với được giải quyết theo phương pháp tách các câu đó về các câu quan điểm mà chỉ tồn tại một tính năng của sản phẩm và một từ quan điểm trong một câu . Luận văn cũng đã thực hiện được việc nhóm các từ cùng chỉ về một tính năng dựa theo sự kết hợp của các từ quan điểm với các tính năng. Cuối cùng, với việc áp dụng phương pháp thống kê để phân loại các từ quan điểm theo nhãn của các từ quan điểm trong câu, luận văn đã ...

 • 00050007721.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Tùng;  Advisor: Bùi, Quang Hưng; Vũ, Duy Lợi (2016)

 • Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tương đồng câu dựa trên các thuật toán về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trên cơ sở đó,đề xuất giải pháp xây dựng chức năng phát hiện, đánh dấu những câu, đoạn văn giống nhau vềngữnghĩa trong các ý kiến góp ý vào cùng một nội dung của chủ đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương Đảng. Đây là vấn đề có tính thực tiễn cao và thật sự cần thiết trong hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý tại các Hội nghịcủa Trung ương.Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó, cần có nhiều tời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, tăng độ chính xác để có thể đưa vào sử dụng trong thực tế. Giới thiệu bài toán tổng hợp ý kiến trong hội nghị. Tìm hiểu các phương pháp tính độ tư...

 • 00050007348.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Đức Hường;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. - Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng các chức năng và giao diện trang WebGIS: giao diện thân thiện, dễ sử dụng, xây dựng các công cụ hỗ trợ tương tác trên bản đồ như phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển bản đồ theo các hướng, tìm kiếm theo thuộc tính: theo tên đơn vị hoặc theo tên tỉnh thành phố tại một vị trí trên bản đồ, hiển thị phân tích số lượng, chất lượng, trình độ trên biểu đồ .

 • LuanVan(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trí Viễn;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2015)

 • Xây dựng thành công công cụ kiểm tra CSDL nền địa lý. Xây dựng được các phép toán kiểm tra CSDL nền địa lý. Xây dựng được CSDL nghiệp vụ phục vụ việc kiểm tra. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Giúp người xây dựng dữ liệu về sản phẩm CSDL nền địa lý mà mình giao nộp. Giúp cho người kiểm tra dữ liệu không mất nhiều công sức và thời gian trong việc kiểm tra dữ liệu. Giúp cho việc tích hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tốt.

 • 00050007344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Thông;  Advisor: Bùi, Quang Hưng (2016)

 • Luận văn đã tìm hiểu và xây dựng cộng đồng Gia sư, Học sinh hiển thị trực tiếp trên bản đồ giúp phụ huynh tìm gia sư dễ dàng, chính xác, gia sư tìm lớp nhanh chóng, hiệu quả