Browsing by Author Bùi, Thị Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050002059.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích;  Advisor: Vũ, Đức Lợi (2015)

 • Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm nói chung và vệ sinh, an toàn thực phẩm thủy sản nói riêng đang là mối quan tâm to lớn đối với các nhà sản xuất thực phẩm và người tiêu dùng trong, ngoài nước. Các thành phần gây không an toàn và vệ sinh cho người sử dụng thực phẩm rất đa dạng, trong đó có thành phần các kim loại nặng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các kim loại nặng là một trong những nguồn gây ô nhiễm cho môi trường, có khả năng tích lũy cao và gây độc cho hầu hết các sinh vật trên cạn, dưới nước, trong đó có cả con người. Các kim loại nặng trong môi trường được đưa vào thực phẩm qua chuỗi thức ăn và tích lũy ở các mô cơ, xương, tim, bộ phận sinh dục, cơ quan tiêu hóa của các động vật ...

 • 00050006698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Ở thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, Việt Nam không có các hình thức công ty. Tuy nhiên trước đó, các hình thức công ty khá phát triển mà trong đó có hình thức công ty cổ phần. Bắt đầu vào giai đoạn đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường, các hình thức công ty được hồi sinh. Quản trị công ty cổ phần ban đầu theo mô hình của Pháp được kế thừa từ các mô hình quản trị công ty cổ phần được xây dựng trong các đạo luật về dân sự và thương mại dưới các chế độ cũ. Bắt đầu từ năm 2005, mô hình quản trị công ty cổ phần rất được chú ý. Nó có nhiều yếu tố pha trộn từ nhiều mô hình quản trị công ty ...

Browsing by Author Bùi, Thị Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050002059.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích;  Advisor: Vũ, Đức Lợi (2015)

 • Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm nói chung và vệ sinh, an toàn thực phẩm thủy sản nói riêng đang là mối quan tâm to lớn đối với các nhà sản xuất thực phẩm và người tiêu dùng trong, ngoài nước. Các thành phần gây không an toàn và vệ sinh cho người sử dụng thực phẩm rất đa dạng, trong đó có thành phần các kim loại nặng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các kim loại nặng là một trong những nguồn gây ô nhiễm cho môi trường, có khả năng tích lũy cao và gây độc cho hầu hết các sinh vật trên cạn, dưới nước, trong đó có cả con người. Các kim loại nặng trong môi trường được đưa vào thực phẩm qua chuỗi thức ăn và tích lũy ở các mô cơ, xương, tim, bộ phận sinh dục, cơ quan tiêu hóa của các động vật ...

 • 00050006698.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống sự phát triển của mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Ở thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa, Việt Nam không có các hình thức công ty. Tuy nhiên trước đó, các hình thức công ty khá phát triển mà trong đó có hình thức công ty cổ phần. Bắt đầu vào giai đoạn đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường, các hình thức công ty được hồi sinh. Quản trị công ty cổ phần ban đầu theo mô hình của Pháp được kế thừa từ các mô hình quản trị công ty cổ phần được xây dựng trong các đạo luật về dân sự và thương mại dưới các chế độ cũ. Bắt đầu từ năm 2005, mô hình quản trị công ty cổ phần rất được chú ý. Nó có nhiều yếu tố pha trộn từ nhiều mô hình quản trị công ty ...