Browsing by Author Bùi, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • 05050002851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngữ Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Tuyên Quang và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về QLN N đối với các CCN.Đánh giá thực trạng QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Lý thuyết và thực tế các nước công nghiệp hoá thành công cho thấy hệ thống các KCN, đặc biệt là các KCN vừa và nhỏ (hay còn gọi là CCN) ngày càng phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Việc hình thành và phát triển các CCN góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, nâng cao sức cạnh tranh, kim ngạch xuất khẩu, giá trị gia tăng của công nghiệp chế tạo và dần khẳng định vị thế nước ta trong bản đồ địa kinh tế của khu vực và thế giới.

Browsing by Author Bùi, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • 05050002851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2017)

 • Đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngữ Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Tuyên Quang và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về QLN N đối với các CCN.Đánh giá thực trạng QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Lý thuyết và thực tế các nước công nghiệp hoá thành công cho thấy hệ thống các KCN, đặc biệt là các KCN vừa và nhỏ (hay còn gọi là CCN) ngày càng phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Việc hình thành và phát triển các CCN góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, nâng cao sức cạnh tranh, kim ngạch xuất khẩu, giá trị gia tăng của công nghiệp chế tạo và dần khẳng định vị thế nước ta trong bản đồ địa kinh tế của khu vực và thế giới.