Browsing by Author Bùi, Trung Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Kiên;  Advisor: Trần, Thái Dương (2015)

 • Luận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên

Browsing by Author Bùi, Trung Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Kiên;  Advisor: Trần, Thái Dương (2015)

 • Luận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên