Browsing by Author Bùi, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • V_L0_02145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Trình bày những cơ sở lý luận về tự học, công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bậc Cao đẳng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học và các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Đưa ra những biện pháp quản lý tăng cường hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình: đổi mới công tác giáo dục tinh thần ý thức tự học cho sinh viên, nâng cao nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của tự học; tổ chức cho sinh viên luyện tập kỹ năng lập kế hoạch hoá thời gian học tập, có ý chí tự học, tự nghiên cứu; cải tiến nội dung học tập theo hướng giúp sinh ...

 • V_L0_01686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về đội ngũ giáo viên trong các trường Văn hóa nghệ thuật, cơ sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Phân tích thực trạng công tác đào tạo, thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Đề xuất một số biện pháp quản lý: tăng cường số lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; quản lý các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường

 • TitleCác biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Chính;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý dạy học và quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ (HĐTHNN) của sinh viên các trường Cao đẳng chuyên nghiệp. Giới thiệu đặc điểm và hoạt động giáo dục và đào tạo ở trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Phân tích thực trạng công tác quản lý HĐTHNN của sinh viên trong trường. Đưa ra các biện pháp quản lý nhằm tăng cường HĐTHNN của sinh viên trường CĐCNNĐ: kế hoạch hóa công tác quản lý HĐTHNN, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kĩ năng tự học ngoại ngữ cho sinh viên, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên nhằm tă...

 • V_L0_01668.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Ngân;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về biện pháp tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và trường THCS trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở tại nội thành Hà Nội. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở. Nêu một số biện pháp tổ chức tăng cường phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức: Nâng cao nhận thức, xác định vai trò nhiệm vụ, nội dung của việc t...

 • V_L0_02132_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề cải tiến công tác thanh tra hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề với các trường dạy nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội (...)

 • V_L0_02134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thanh tra giáo dục và đội ngũ thanh tra viên (TTV) chuyên môn cấp trung học phổ thông (THPT). Khái quát tình hình kinh tế - văn hóa xã hội thành phố Hải Phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra chuyên môn cấp THPT thành phố Hải Phòng hiện nay và thực trạng xây dựng đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của Sở GD& ĐT của thành phố Hải Phòng từ năm 2003 đến nay, đã khảo sát thực tế 12 trường THPT. Đề xuất các biện pháp: nâng cao nhận thức cho các chủ thể có liên quan đến công tác than tra và thanh tra chuyên môn; Hoàn thiện và cụ thể hóa các tiêu chuẩn tuyển chọn TTV chuyên môn THPT phù hợp thực tiễn giáo dục; Cải tiến việc tuyển chọn, bổ...

Browsing by Author Bùi, Văn Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • V_L0_02145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Trình bày những cơ sở lý luận về tự học, công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bậc Cao đẳng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học và các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. Đưa ra những biện pháp quản lý tăng cường hoạt động tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình: đổi mới công tác giáo dục tinh thần ý thức tự học cho sinh viên, nâng cao nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của tự học; tổ chức cho sinh viên luyện tập kỹ năng lập kế hoạch hoá thời gian học tập, có ý chí tự học, tự nghiên cứu; cải tiến nội dung học tập theo hướng giúp sinh ...

 • V_L0_01686.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về đội ngũ giáo viên trong các trường Văn hóa nghệ thuật, cơ sở lý luận quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Phân tích thực trạng công tác đào tạo, thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Đề xuất một số biện pháp quản lý: tăng cường số lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; quản lý các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường

 • TitleCác biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Chính;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý dạy học và quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ (HĐTHNN) của sinh viên các trường Cao đẳng chuyên nghiệp. Giới thiệu đặc điểm và hoạt động giáo dục và đào tạo ở trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Phân tích thực trạng công tác quản lý HĐTHNN của sinh viên trong trường. Đưa ra các biện pháp quản lý nhằm tăng cường HĐTHNN của sinh viên trường CĐCNNĐ: kế hoạch hóa công tác quản lý HĐTHNN, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kĩ năng tự học ngoại ngữ cho sinh viên, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên nhằm tă...

 • V_L0_01668.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Kim Ngân;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2007)

 • Trình bày cơ sở lý luận về biện pháp tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và trường THCS trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở tại nội thành Hà Nội. Đánh giá chung về thực trạng tổ chức phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở. Nêu một số biện pháp tổ chức tăng cường phối hợp giữa bảo tàng và nhà trường trong giáo dục đạo đức: Nâng cao nhận thức, xác định vai trò nhiệm vụ, nội dung của việc t...

 • V_L0_02132_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tiến;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề cải tiến công tác thanh tra hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề với các trường dạy nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra, hoạt động chuyên môn của Tổng cục dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội (...)

 • V_L0_02134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Văn Quân (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về thanh tra giáo dục và đội ngũ thanh tra viên (TTV) chuyên môn cấp trung học phổ thông (THPT). Khái quát tình hình kinh tế - văn hóa xã hội thành phố Hải Phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra chuyên môn cấp THPT thành phố Hải Phòng hiện nay và thực trạng xây dựng đội ngũ TTV chuyên môn cấp THPT của Sở GD& ĐT của thành phố Hải Phòng từ năm 2003 đến nay, đã khảo sát thực tế 12 trường THPT. Đề xuất các biện pháp: nâng cao nhận thức cho các chủ thể có liên quan đến công tác than tra và thanh tra chuyên môn; Hoàn thiện và cụ thể hóa các tiêu chuẩn tuyển chọn TTV chuyên môn THPT phù hợp thực tiễn giáo dục; Cải tiến việc tuyển chọn, bổ...