Browsing by Author Bùi, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007116(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2016)

 • Luận văn đi sâu vào việc giải quyết các vấn đề làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về Người chưa thành niên (NCTN) và NCTN phạm tội. Phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các quy định đối với NCTN phạm tội theo quy định của Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về tính phù hợp, hợp lý và tương thích. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật đối với việc bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội. Trách nhiệm bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội, phân biệt bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội trong các giai đoạn tố tụng khác. Trên cơ sở đó Luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn để đề xuất một số kiến nghị, các giải pháp hoàn thiện các quy đị...

 • V_L0_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn (2008)

 • Khái quát chung và phân tích vai trò, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành để làm rõ những điểm mới của nó. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng xâm phạm và hoạt động bảo vệ quyền SHCN và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp: Hành chính; hình sự; k...

Browsing by Author Bùi, Văn Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050007116(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2016)

 • Luận văn đi sâu vào việc giải quyết các vấn đề làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về Người chưa thành niên (NCTN) và NCTN phạm tội. Phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các quy định đối với NCTN phạm tội theo quy định của Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về tính phù hợp, hợp lý và tương thích. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật đối với việc bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội. Trách nhiệm bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội, phân biệt bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội trong các giai đoạn tố tụng khác. Trên cơ sở đó Luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn để đề xuất một số kiến nghị, các giải pháp hoàn thiện các quy đị...

 • V_L0_01970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn (2008)

 • Khái quát chung và phân tích vai trò, ý nghĩa của bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành để làm rõ những điểm mới của nó. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp hành chính, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng xâm phạm và hoạt động bảo vệ quyền SHCN và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHCN bằng các biện pháp: Hành chính; hình sự; k...