Browsing by Author Bùi, Văn Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 41(1962-8)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Trung; Nguyễn, Đức Năng; Vũ, Phạm Hoàng; Nguyễn, Ngọc Lan; Đỗ, Thiện; Hồ, Hữu Phước; Nguyễn, Văn Kiệm; Nguyễn, Việt; Lê, Văn Minh; Tô, Hoài (1962)

 • Tập san Nghiên cứu lịch sử này gồm những bài trích đăng và tất cả những bài tham gia của cuộc thảo luận nhóm tác giả nhận được về cuộc thảo luận vai trò của Lưu Vĩnh-Phúc và quân Cờ đen.

Browsing by Author Bùi, Văn Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 41(1962-8)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Trung; Nguyễn, Đức Năng; Vũ, Phạm Hoàng; Nguyễn, Ngọc Lan; Đỗ, Thiện; Hồ, Hữu Phước; Nguyễn, Văn Kiệm; Nguyễn, Việt; Lê, Văn Minh; Tô, Hoài (1962)

 • Tập san Nghiên cứu lịch sử này gồm những bài trích đăng và tất cả những bài tham gia của cuộc thảo luận nhóm tác giả nhận được về cuộc thảo luận vai trò của Lưu Vĩnh-Phúc và quân Cờ đen.