Browsing by Author Công, Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050003465(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tiến Đạt;  Advisor: Công, Thanh (2017)

 • Chương 1: Tổng quan về tình hình dự báo mưa do bão. Chương 2: Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa RAMS và áp dụng dự báo lượng mưa do bão hạn 3 ngày cho khu vực Việt Nam. Chương 3: Thử nghiệm dự báo lượng mưa bằng mô hình RAMS hạn 3 ngày có sử dụng phương pháp thay đổi sơ đò đối lưu.

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 00060000114.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thanh Sơn; Công, Thanh; Nguyễn, Đức Hạnh; Phạm, Thị Phương Chi; Ngô, Chí Tuấn; Phạm, Thị Thu Hiền (2011)

 • Tổng quan về dự báo lũ và điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Vệ. Xây dựng quy trình dự báo lũ bằng mô hình WetSpa dựa trên tính bất định của các tham số và số liệu đầu vào. Áp dụng phương pháp Morris vào đánh giá độ nhạy cảm của các thông số trong mô hình WetSpa. Áp dụng quy trình dự báo lũ bằng mô hình WetSpa cho lưu vực sông Vệ. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu đã sửa đổi, bổ sung và viết mới một số mô đun ứng dụng mô hình mưa –dòng chảy phân phối WetSpa để dự báo lũ theo dải thay vì một giá trị dự báo khi xét tới đến tính bất định của thông số và đầu vào mô hình. Đồng thời, đẫ tìm ra được bộ thông số nhậy với các đặc trưng lũ phục vụ việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình WetSpa tr...

 • 4336-49-9138-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Duy Thức; Công, Thanh (2018)

 • Bài báo này sử dụng mô hình WRF độ phân giải cao mô phỏng một số đợt mưa lớn mùa hè tại khu vực TP. Hồ Chí Minh qua việc sử dụng số liệu Radar để đồng hóa trường ban đầu bằng phương pháp 3DVAR, các thử nghiệm WRF3Dvar được chạy mô phỏng với 2 chế độ là khởi động lạnh (cold start) và khởi động ấm (warm start) kết hợp với 3 phương án đồng hóa: chỉ độ phản hồi; độ phản hồi và gió xuyên tâm; độ phản hồi, gió xuyên tâm và dữ liệu GTS.Trường nền được sử dụng là CV7 được tạo ra từ các dự báo trong 6 tháng tại khu vực Nam Bộ. Số liệu Radar trước khi đưa vào mô hình được kiểm định chất lượng (quanlity control) và tỉa thưa (thinning data) nhằm loại bỏ nhiễu cũng như cung cấp trường quan trắc ba...

 • 4331-49-9128-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Võ, Thị Nguyên; Trần, Duy Thức (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm TITAN để nhận dạng, theo dõi, phân tích tức thời dông cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thuật toán Tstorms2Symprod trong phần mềm TITAN được sử dụng để xác định ổ dông và sự di chuyển ổ dông trong 1 giờ tới, thông qua độ phản hồi vô tuyến của ra đa Nhà Bè thời gian thực, dựa trên véc tơ làm trơn TREC. Việc tích phân theo thời gian sử dụng các sơ đồ bán thời gian Lagrange. Các sơ đồ tích phân này trong 60 phút cho ra 10 dự báo cách nhau khoảng 6 phút/ lần. Kết quả của phần mềm được kiểm chứng với số liệu quan trắc tại trạm, sản phẩm Cmax (độ phản hồi vô tuyến cực đại của ra đa) và ảnh mây vệ tinh Himawari-8. Nghiên cứu cho t...

 • 4328-49-9121-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn; Công, Thanh; Phạm, Thị Phượng; Vũ, Tuấn Anh (2018)

 • Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá khả năng dự báo mưa do hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao bằng mô hình WRF với thời hạn 2 ngày cho khu vực Trung Trung Bộ. Kết quả đánh giá cho thấy, hạn dự báo 24h nên sử dụng ngưỡng mưa vừa (16-50mm/ngày) và mưa to (50-100mm/ngày) để tham khảo dự báo lượng và diện mưa; Hạn dự báo 48h nên sử dụng ngưỡng mưa vừa (16-50mm/ngày) để tham khảo cho dự báo mưa lớn. Ngưỡng mưa trên 100mm, các hạn dự báo cho kết quả dự báo kém, hầu như không dự báo được. Từ những kết quả trong nghiên cứu này có thể giúp dự báo viên có thêm thông tin phục vụ công tác dự báo định lượng mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ

 • 4330-49-9125-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Nguyễn, Như Quý; Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá ước lượng mưa từ quan trắc radar Nhà Bè theo các công thức thực nghiệm khác nhau. Kết quả cho thấy, trong số 6 công thức ước lượng được sử dụng, công thức của ước lượng mưa diện rộng của Joss và công thức của Marshall-Plamer có thể được sử dụng để ước lượng mưa cho hình thế gió mùa tây nam đơn thuần với sai số vào khoảng là 5mm/h và thường nhỏ hơn giá trị quan trắc. Công thức ước lượng mưa do Nguyễn Hướng Điền (2015) [1] đưa ra là ước lượng tối ưu cho 9 hình thế gây mưa: dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa tây nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp đơn thuần, dông nhiệt, nhiễu động gió đông, vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, rãnh áp thấp có hướng tây ...

Browsing by Author Công, Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050003465(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tiến Đạt;  Advisor: Công, Thanh (2017)

 • Chương 1: Tổng quan về tình hình dự báo mưa do bão. Chương 2: Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa RAMS và áp dụng dự báo lượng mưa do bão hạn 3 ngày cho khu vực Việt Nam. Chương 3: Thử nghiệm dự báo lượng mưa bằng mô hình RAMS hạn 3 ngày có sử dụng phương pháp thay đổi sơ đò đối lưu.

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 00060000114.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Tiền Giang; Nguyễn, Thanh Sơn; Công, Thanh; Nguyễn, Đức Hạnh; Phạm, Thị Phương Chi; Ngô, Chí Tuấn; Phạm, Thị Thu Hiền (2011)

 • Tổng quan về dự báo lũ và điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Vệ. Xây dựng quy trình dự báo lũ bằng mô hình WetSpa dựa trên tính bất định của các tham số và số liệu đầu vào. Áp dụng phương pháp Morris vào đánh giá độ nhạy cảm của các thông số trong mô hình WetSpa. Áp dụng quy trình dự báo lũ bằng mô hình WetSpa cho lưu vực sông Vệ. Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu đã sửa đổi, bổ sung và viết mới một số mô đun ứng dụng mô hình mưa –dòng chảy phân phối WetSpa để dự báo lũ theo dải thay vì một giá trị dự báo khi xét tới đến tính bất định của thông số và đầu vào mô hình. Đồng thời, đẫ tìm ra được bộ thông số nhậy với các đặc trưng lũ phục vụ việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình WetSpa tr...

 • 4336-49-9138-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Duy Thức; Công, Thanh (2018)

 • Bài báo này sử dụng mô hình WRF độ phân giải cao mô phỏng một số đợt mưa lớn mùa hè tại khu vực TP. Hồ Chí Minh qua việc sử dụng số liệu Radar để đồng hóa trường ban đầu bằng phương pháp 3DVAR, các thử nghiệm WRF3Dvar được chạy mô phỏng với 2 chế độ là khởi động lạnh (cold start) và khởi động ấm (warm start) kết hợp với 3 phương án đồng hóa: chỉ độ phản hồi; độ phản hồi và gió xuyên tâm; độ phản hồi, gió xuyên tâm và dữ liệu GTS.Trường nền được sử dụng là CV7 được tạo ra từ các dự báo trong 6 tháng tại khu vực Nam Bộ. Số liệu Radar trước khi đưa vào mô hình được kiểm định chất lượng (quanlity control) và tỉa thưa (thinning data) nhằm loại bỏ nhiễu cũng như cung cấp trường quan trắc ba...

 • 4331-49-9128-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Võ, Thị Nguyên; Trần, Duy Thức (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm TITAN để nhận dạng, theo dõi, phân tích tức thời dông cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thuật toán Tstorms2Symprod trong phần mềm TITAN được sử dụng để xác định ổ dông và sự di chuyển ổ dông trong 1 giờ tới, thông qua độ phản hồi vô tuyến của ra đa Nhà Bè thời gian thực, dựa trên véc tơ làm trơn TREC. Việc tích phân theo thời gian sử dụng các sơ đồ bán thời gian Lagrange. Các sơ đồ tích phân này trong 60 phút cho ra 10 dự báo cách nhau khoảng 6 phút/ lần. Kết quả của phần mềm được kiểm chứng với số liệu quan trắc tại trạm, sản phẩm Cmax (độ phản hồi vô tuyến cực đại của ra đa) và ảnh mây vệ tinh Himawari-8. Nghiên cứu cho t...

 • 4328-49-9121-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Toàn; Công, Thanh; Phạm, Thị Phượng; Vũ, Tuấn Anh (2018)

 • Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá khả năng dự báo mưa do hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao bằng mô hình WRF với thời hạn 2 ngày cho khu vực Trung Trung Bộ. Kết quả đánh giá cho thấy, hạn dự báo 24h nên sử dụng ngưỡng mưa vừa (16-50mm/ngày) và mưa to (50-100mm/ngày) để tham khảo dự báo lượng và diện mưa; Hạn dự báo 48h nên sử dụng ngưỡng mưa vừa (16-50mm/ngày) để tham khảo cho dự báo mưa lớn. Ngưỡng mưa trên 100mm, các hạn dự báo cho kết quả dự báo kém, hầu như không dự báo được. Từ những kết quả trong nghiên cứu này có thể giúp dự báo viên có thêm thông tin phục vụ công tác dự báo định lượng mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ

 • 4330-49-9125-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Nguyễn, Như Quý; Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá ước lượng mưa từ quan trắc radar Nhà Bè theo các công thức thực nghiệm khác nhau. Kết quả cho thấy, trong số 6 công thức ước lượng được sử dụng, công thức của ước lượng mưa diện rộng của Joss và công thức của Marshall-Plamer có thể được sử dụng để ước lượng mưa cho hình thế gió mùa tây nam đơn thuần với sai số vào khoảng là 5mm/h và thường nhỏ hơn giá trị quan trắc. Công thức ước lượng mưa do Nguyễn Hướng Điền (2015) [1] đưa ra là ước lượng tối ưu cho 9 hình thế gây mưa: dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa tây nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp đơn thuần, dông nhiệt, nhiễu động gió đông, vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, rãnh áp thấp có hướng tây ...