Browsing by Author Công Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050004243.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Duy Thức;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Trình bày về lịch sử của đồng hóa số liệu, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đồng hóa số liệu Radar bằng phương pháp 3DVAR trong mô hình số. Khái quát về mô hình WRF, hệ thống đồng hóa 3DVAR trong mô hình WRF, vai trò của tương quan sai số trường nền và phương pháp xử lý số liệu Radar trước khi đưa vào quá trình đồng hóa. Chương này cũng nêu lên các nguồn số liệu sử dụng trong luận văn, quy trình chạy đồng hóa với các chế độ khác nhau và phương pháp đánh giá kết quả dự báo của mô hình.Trình bày các kết quả về những ảnh hưởng của đồng hóa đến trường ban đầu. So sánh kết quả trước, sau đồng hóa cho đợt mưa lớn điển hình và đánh giá sai số cho một số đợt mưa lớn n...

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Minh Tuân; Nguyễn, Minh Trường; Vũ, Minh Hằng; Công Thanh (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của trường mưa quan trắc tại Bắc Bộ và Nam Bộ được tính toán dựa trên số liệu tái phân tích của ECMWF và số liệu mưa quan trắc ngày trong giai đoạn 1981 đến 2009. Kết quả cho thấy Việt Nam chịu tác động rõ ràng của sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa trong mùa hè. Sự dịch chuyển này là thành phần chính nắm giữ thông tin quan trọng nhất của dao động nội mùa của trường gió vĩ hướng ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Dao động này là nguyên nhân gây ra các giai đoạn khô và ẩm ướt luân phiên tại Bắc Bộ và Nam Bộ với chu kì từ 30 đến 40 ngày. Tuy nhiên có sự khác nhau rất lớn trong đặc...

 • TC_02608.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Tan Tien; Nguyen, Khanh Linh; Le, Quoc Huy; Do, Thi Hoang Dung; Công Thanh (2008)

 • This study briefly summarizes the thunderstorm activities in Vietnam. To predict thunderstorms in the Noi Bai Airport region, the thunderstorm indices are calculated for 64 grid points nearby Noi Bai region from the predicted meteorological fields with RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) model. The forecast procedure for thunderstorm is built for this region with four prediction factors, such as CAPEmax, Kimax, SI min, Vtmax in the forecast threshold of 0.6. As a result, the occurrence of thunderstorms reaches 80% for the duration of 36 hours. The procedures may be used in the operational prediction.

 • DT_00694.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hướng Điền; Công Thanh; Hoàng, Phúc Lâm (2007)

 • Nghiên cứu lý thuyết mô hình mạng thần kinh nhân tạo (TKNT). Nghiên cứu dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mạng TKNT. Nhận xét kết quả, đánh giá sai số và khả năng ứng dụng của mô hình dự báo Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Tính toán dự báo tổng lượng bức xạ mặt trời ngày tại những điểm có quan trắc trực tiếp bức xạ trên khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam và đánh giá sai số của dự báo Thử nghiệm mô hình dự báo tổng lượng bức xạ ngày khác sử dụng mạng TKNT truy hồi thời gian trễ và dự báo tổ hợp với chất lượng khá tốt. Có thể áp dụng các mô hình này vào dự báo tổng xạ mặt trời Thử nghiệm một mô hình dự báo...

 • DT_00446.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Công Thanh; Nguyễn, Văn Cường; Ngô, Chí Tuấn (2005)

 • Tổng quan các phương pháp mô hình hoá quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên bề mặt lưu vực. Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp SCS và mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn. Hiệu chỉnh phương pháp SCS và áp dụng mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng lũ và đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất trên lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ.

 • Đánh giá khả năng dự báo mưa do bão bằng mô hình RAMS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công Thanh; Trần, Tiến Thanh; Vũ, Thanh Hằng (2016)

 • Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá khả năng dự báo mưa do bão bằng mô hình RAMS với thời hạn 3 ngày cho khu vực Việt Nam có sử dụng hai sơ đồ đối lưu Kuo và Kainfritsch. Nhóm nghiên cứu tiến hành các phương án thử nghiệm bằng phương pháp lưới lồng và thay đổi luân phiên hai sơ đồ đối lưu này làm lưới 1 và lưới 2, từ đó đưa đến kết quả: Với hạn dự báo 24h nên sử dụng phương án K-K để dự báo ngưỡng mưa vừa (16-50mm) và mưa to (50-100mm); Hạn dự báo 48h nên sử dụng phương án K-KF để dự báo mưa do bão cho ngưỡng mưa vừa và phương án K-K để dự báo cho ngưỡng mưa to; Hạn dự báo 72h nên sử dụng phương án KKF để dự báo ngưỡng mưa vừa và mưa to. Ngưỡng mưa trên 100 mm, các hạn dự bá...

 • 01050004384.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đặng, Quang Thanh;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Nam Bộ nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo, khí hậu hình thành trên hai mùa chủ yếu quanh năm là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4. Lượng mƣa mùa mưa đóng góp trên 70 - 80% tổng lượng mưa trong suốt cả năm. Trong nhiều nguyên nhân gây mưa cho khu vực Nam Bộ thì mưa do bão hoặc trong thời gian bão hoạt động (do hoàn lưu bão kết hợp với các hoàn lưu khác) cũng đóng góp đáng kể vào đặc điểm phân bố và hệ quả mưa lớn gây ra cho khu vực Nam Bộ.

Browsing by Author Công Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050004243.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Duy Thức;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Trình bày về lịch sử của đồng hóa số liệu, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đồng hóa số liệu Radar bằng phương pháp 3DVAR trong mô hình số. Khái quát về mô hình WRF, hệ thống đồng hóa 3DVAR trong mô hình WRF, vai trò của tương quan sai số trường nền và phương pháp xử lý số liệu Radar trước khi đưa vào quá trình đồng hóa. Chương này cũng nêu lên các nguồn số liệu sử dụng trong luận văn, quy trình chạy đồng hóa với các chế độ khác nhau và phương pháp đánh giá kết quả dự báo của mô hình.Trình bày các kết quả về những ảnh hưởng của đồng hóa đến trường ban đầu. So sánh kết quả trước, sau đồng hóa cho đợt mưa lớn điển hình và đánh giá sai số cho một số đợt mưa lớn n...

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • Sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của lượng mưa tại Bắc Bộ và Nam Bộ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Minh Tuân; Nguyễn, Minh Trường; Vũ, Minh Hằng; Công Thanh (2016)

 • Trong nghiên cứu này, sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa và cơ chế dao động nội mùa của trường mưa quan trắc tại Bắc Bộ và Nam Bộ được tính toán dựa trên số liệu tái phân tích của ECMWF và số liệu mưa quan trắc ngày trong giai đoạn 1981 đến 2009. Kết quả cho thấy Việt Nam chịu tác động rõ ràng của sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa trong mùa hè. Sự dịch chuyển này là thành phần chính nắm giữ thông tin quan trọng nhất của dao động nội mùa của trường gió vĩ hướng ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Dao động này là nguyên nhân gây ra các giai đoạn khô và ẩm ướt luân phiên tại Bắc Bộ và Nam Bộ với chu kì từ 30 đến 40 ngày. Tuy nhiên có sự khác nhau rất lớn trong đặc...

 • TC_02608.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Tan Tien; Nguyen, Khanh Linh; Le, Quoc Huy; Do, Thi Hoang Dung; Công Thanh (2008)

 • This study briefly summarizes the thunderstorm activities in Vietnam. To predict thunderstorms in the Noi Bai Airport region, the thunderstorm indices are calculated for 64 grid points nearby Noi Bai region from the predicted meteorological fields with RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) model. The forecast procedure for thunderstorm is built for this region with four prediction factors, such as CAPEmax, Kimax, SI min, Vtmax in the forecast threshold of 0.6. As a result, the occurrence of thunderstorms reaches 80% for the duration of 36 hours. The procedures may be used in the operational prediction.

 • DT_00694.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hướng Điền; Công Thanh; Hoàng, Phúc Lâm (2007)

 • Nghiên cứu lý thuyết mô hình mạng thần kinh nhân tạo (TKNT). Nghiên cứu dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mạng TKNT. Nhận xét kết quả, đánh giá sai số và khả năng ứng dụng của mô hình dự báo Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Tính toán dự báo tổng lượng bức xạ mặt trời ngày tại những điểm có quan trắc trực tiếp bức xạ trên khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam và đánh giá sai số của dự báo Thử nghiệm mô hình dự báo tổng lượng bức xạ ngày khác sử dụng mạng TKNT truy hồi thời gian trễ và dự báo tổ hợp với chất lượng khá tốt. Có thể áp dụng các mô hình này vào dự báo tổng xạ mặt trời Thử nghiệm một mô hình dự báo...

 • DT_00446.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Công Thanh; Nguyễn, Văn Cường; Ngô, Chí Tuấn (2005)

 • Tổng quan các phương pháp mô hình hoá quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên bề mặt lưu vực. Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp SCS và mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn. Hiệu chỉnh phương pháp SCS và áp dụng mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng lũ và đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất trên lưu vực sông Vệ - trạm An Chỉ.

 • Đánh giá khả năng dự báo mưa do bão bằng mô hình RAMS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công Thanh; Trần, Tiến Thanh; Vũ, Thanh Hằng (2016)

 • Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá khả năng dự báo mưa do bão bằng mô hình RAMS với thời hạn 3 ngày cho khu vực Việt Nam có sử dụng hai sơ đồ đối lưu Kuo và Kainfritsch. Nhóm nghiên cứu tiến hành các phương án thử nghiệm bằng phương pháp lưới lồng và thay đổi luân phiên hai sơ đồ đối lưu này làm lưới 1 và lưới 2, từ đó đưa đến kết quả: Với hạn dự báo 24h nên sử dụng phương án K-K để dự báo ngưỡng mưa vừa (16-50mm) và mưa to (50-100mm); Hạn dự báo 48h nên sử dụng phương án K-KF để dự báo mưa do bão cho ngưỡng mưa vừa và phương án K-K để dự báo cho ngưỡng mưa to; Hạn dự báo 72h nên sử dụng phương án KKF để dự báo ngưỡng mưa vừa và mưa to. Ngưỡng mưa trên 100 mm, các hạn dự bá...

 • 01050004384.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đặng, Quang Thanh;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Nam Bộ nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo, khí hậu hình thành trên hai mùa chủ yếu quanh năm là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4. Lượng mƣa mùa mưa đóng góp trên 70 - 80% tổng lượng mưa trong suốt cả năm. Trong nhiều nguyên nhân gây mưa cho khu vực Nam Bộ thì mưa do bão hoặc trong thời gian bão hoạt động (do hoàn lưu bão kết hợp với các hoàn lưu khác) cũng đóng góp đáng kể vào đặc điểm phân bố và hệ quả mưa lớn gây ra cho khu vực Nam Bộ.