Browsing by Author Cam, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050006180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tỉnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2020)

 • Trình bày thực trạng bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khái quát về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của văn phòng và bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 • 20201110155128.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2001)

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000: cung cấp những lý luận cơ bản về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuât ISO 9000. Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực dịch vụ hành chính ở Việt Nam: Nghiên cứu về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính ở Việt Nam – phải nói rằng công cuộc cải cách hành chính mà Đảng và Nhà nước phát động đã có nhiều tác động tích cực tới việc cung ứng dịch vụ hành chính.

 • 3.Cam Anh Tuan 267-274.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hàm; Cam, Anh Tuấn (2016)

 • Trong công tác lưu trữ của bất kỳ một cơ quan, tổ chức nói riêng, một quốc gia nói chung thì vấn đề khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ các nhu cầu xã hội có vị trị đặc biệt quan trọng. Ở Việt Nam, tài liệu Châu bản triều Nguyễn (1802- 1945)-Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần phải được khai thác và phát huy giá trị nhiều mặt, tương xứng với tiềm năng thông tin hàm chứa trong mỗi tài liệu Châu bản. Để giải quyết vấn đề này, nội dung báo cáo khoa học sẽ tập trung làm rõ một số điểm sau: Khái quát về nội dung và số lượng Châu bản triều Nguyễn; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm khai thác và phát huy hiệu quả giá trị Châu bản triều Nguyễn ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn; Đỗ, Thu Hiền (2020)

 • Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất và là giải pháp hàng đầu cho sự phát triển, góp phần biến đổi một cách tích cực nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động lưu trữ - thư viện và hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Vai trò và mối liên hệ mật thiết giữa tài liệu lưu trữ và tư liệu với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã được khẳng định và chứng minh. Nếu tài liệu lưu trữ và tư liệu đóng vai trò là chất liệu, là “bột” thì các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn là “hồ”. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hai nhân tố này chắc chắn có những s...

 • 02050005576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quỳnh Trang;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Khái quát về trách nhiệm của văn phòng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến các căn cứ về lý luận văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm của văn phòng như: khái niệm, nguyên tắc, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa trách nhiệm văn phòng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. - Chương 2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp PPC. Chương này trình bày giới thiệu khái quát thông tin cơ bản và đặc điểm nổi bật của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Thực trạng tổ chức thực hiện văn hóa do...

 • CVv198S32005074.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2005)

 • Bài viết nêu những tác động của văn hoá đối với hoạt động văn phòng như: (1) Văn hoá là một yếu tố góp phần vào sự ổn định trong hoạt động văn phòng; (2) Văn hoá tạo nên bản sắc riêng cho hoạt động văn phòng; (3) Văn hoá giúp các nhân viên luôn phấn đấu vì một mục tiêu chung. Và bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị văn phòng về: cách thức quản lý; xây dựng nội quy, quy chế làm việc; xây dựng mục tiêu phấn đấu; xây dựng môi trường làm việc.

 • CVv198S22006002.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2006)

 • Sự ra đời của giấy đã có những tác động rất lớn trong hoạt động quản lý nói chung của con người. Những quyết định quản lý được thể hiện trên chất liệu giấy đã góp phần truyền đạt tới các đối tượng thực thi một cách chính xác nhất, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động quản lý.

 • 02050005508.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quế Hương;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Sự cần thiết của việc tối ưu hóa các Phông lưu trữ của các cơ quan đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang. Đây là chương mang tính dẫn luận, là cơ sở cho phần nội dung chính ở chương 2 và chương 3. Nội dung chủ yếu của chương này là tìm hiểu sự cần thiết và những yêu cầu của thực tế đòi hỏi phải thực hiện việc tối ưu hóa các Phông lưu trữ đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Bước đầu tìm hiểu thực trạng của các Phông lưu trữ đóng đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang và đặt ra nhu cầu cần phải thực hiện tối ưu hóa tại liệu đối với các Phông đó. Chương 2: Thực trạng việc tối ưu hóa ...

 • 02050005594.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hiền;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn chia làm 3 chương với các nội dung như sau: Chương I: Trong chương này, luận văn nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận chung về đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống KPI, ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc. Chương II: Ở chương này, luận văn nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI của Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống KPI. Chương III: Trên cơ sở hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI đã xây dựng ở chương II, áp dụng để đánh giá hiệu quả công việc đối với Chánh Văn phòng cấp Bộ.

 • KY_02669.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2005)

 • Văn phòng, hay rộng hơn là trong công sở, với những mối quan hệ đa chiều của con người, cũng chính là một trong những môi trường quan trọng nảy sinh văn hóa. Xét trong phạm vi văn phòng và hoạt động văn phòng, văn hóa có những tác động không nhỏ. Ở một góc độ khác, những yêu cầu ngày càng cao của tổ chức chính là một sức ép quan trọng đối với hoạt động văn phòng

 • 02050005982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trần Diễm Hạnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2019)

 • Đề tài giải quyết 03 mục tiêu sau: Khẳng định sự cần thiết phải triển khai KPIs đối với các chức năng hành chính văn phòng của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Hà Đô nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các chức danh của Phòng Hành chính và các phương pháp đo lường hiệu quả đang áp dụng tại Văn phòng Tập đoàn Hà Đô. Đề xuất phương án xây dựng KPIs phù hợp với các chức danh của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tập đoàn Hà Đô và các biện pháp triển khai

 • 02050005768.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hoài;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Với luận văn này, chúng tôi hướng đến những mục tiêu cơ bản sau: Một là: Giới thiệu quy trình xây dựng và sử dụng bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Hai là: Nhận xét, đánh giá, chỉ ra những yếu tố phù hợp và chưa phù hợp của bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Ba là: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH.

Browsing by Author Cam, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050006180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tỉnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2020)

 • Trình bày thực trạng bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khái quát về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của văn phòng và bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hoàn thiện bộ máy tổ chức bộ máy văn phòng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 • 20201110155128.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn;  Advisor: Vương, Đình Quyền (2001)

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000: cung cấp những lý luận cơ bản về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuât ISO 9000. Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực dịch vụ hành chính ở Việt Nam: Nghiên cứu về tình hình cung cấp dịch vụ hành chính ở Việt Nam – phải nói rằng công cuộc cải cách hành chính mà Đảng và Nhà nước phát động đã có nhiều tác động tích cực tới việc cung ứng dịch vụ hành chính.

 • 3.Cam Anh Tuan 267-274.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hàm; Cam, Anh Tuấn (2016)

 • Trong công tác lưu trữ của bất kỳ một cơ quan, tổ chức nói riêng, một quốc gia nói chung thì vấn đề khai thác và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ các nhu cầu xã hội có vị trị đặc biệt quan trọng. Ở Việt Nam, tài liệu Châu bản triều Nguyễn (1802- 1945)-Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần phải được khai thác và phát huy giá trị nhiều mặt, tương xứng với tiềm năng thông tin hàm chứa trong mỗi tài liệu Châu bản. Để giải quyết vấn đề này, nội dung báo cáo khoa học sẽ tập trung làm rõ một số điểm sau: Khái quát về nội dung và số lượng Châu bản triều Nguyễn; Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm khai thác và phát huy hiệu quả giá trị Châu bản triều Nguyễn ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn; Đỗ, Thu Hiền (2020)

 • Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất và là giải pháp hàng đầu cho sự phát triển, góp phần biến đổi một cách tích cực nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động lưu trữ - thư viện và hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Vai trò và mối liên hệ mật thiết giữa tài liệu lưu trữ và tư liệu với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã được khẳng định và chứng minh. Nếu tài liệu lưu trữ và tư liệu đóng vai trò là chất liệu, là “bột” thì các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn là “hồ”. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hai nhân tố này chắc chắn có những s...

 • 02050005576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quỳnh Trang;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Khái quát về trách nhiệm của văn phòng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến các căn cứ về lý luận văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm của văn phòng như: khái niệm, nguyên tắc, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa trách nhiệm văn phòng với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. - Chương 2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp PPC. Chương này trình bày giới thiệu khái quát thông tin cơ bản và đặc điểm nổi bật của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Thực trạng tổ chức thực hiện văn hóa do...

 • CVv198S32005074.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2005)

 • Bài viết nêu những tác động của văn hoá đối với hoạt động văn phòng như: (1) Văn hoá là một yếu tố góp phần vào sự ổn định trong hoạt động văn phòng; (2) Văn hoá tạo nên bản sắc riêng cho hoạt động văn phòng; (3) Văn hoá giúp các nhân viên luôn phấn đấu vì một mục tiêu chung. Và bài học kinh nghiệm cho các nhà quản trị văn phòng về: cách thức quản lý; xây dựng nội quy, quy chế làm việc; xây dựng mục tiêu phấn đấu; xây dựng môi trường làm việc.

 • CVv198S22006002.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2006)

 • Sự ra đời của giấy đã có những tác động rất lớn trong hoạt động quản lý nói chung của con người. Những quyết định quản lý được thể hiện trên chất liệu giấy đã góp phần truyền đạt tới các đối tượng thực thi một cách chính xác nhất, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động quản lý.

 • 02050005508.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quế Hương;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau: - Chương 1. Sự cần thiết của việc tối ưu hóa các Phông lưu trữ của các cơ quan đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang. Đây là chương mang tính dẫn luận, là cơ sở cho phần nội dung chính ở chương 2 và chương 3. Nội dung chủ yếu của chương này là tìm hiểu sự cần thiết và những yêu cầu của thực tế đòi hỏi phải thực hiện việc tối ưu hóa các Phông lưu trữ đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Bước đầu tìm hiểu thực trạng của các Phông lưu trữ đóng đã ngừng hoạt động tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang và đặt ra nhu cầu cần phải thực hiện tối ưu hóa tại liệu đối với các Phông đó. Chương 2: Thực trạng việc tối ưu hóa ...

 • 02050005594.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hiền;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn chia làm 3 chương với các nội dung như sau: Chương I: Trong chương này, luận văn nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận chung về đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống KPI, ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc. Chương II: Ở chương này, luận văn nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI của Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả công việc và hệ thống KPI. Chương III: Trên cơ sở hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI đã xây dựng ở chương II, áp dụng để đánh giá hiệu quả công việc đối với Chánh Văn phòng cấp Bộ.

 • KY_02669.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Cam, Anh Tuấn (2005)

 • Văn phòng, hay rộng hơn là trong công sở, với những mối quan hệ đa chiều của con người, cũng chính là một trong những môi trường quan trọng nảy sinh văn hóa. Xét trong phạm vi văn phòng và hoạt động văn phòng, văn hóa có những tác động không nhỏ. Ở một góc độ khác, những yêu cầu ngày càng cao của tổ chức chính là một sức ép quan trọng đối với hoạt động văn phòng

 • 02050005982.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trần Diễm Hạnh;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2019)

 • Đề tài giải quyết 03 mục tiêu sau: Khẳng định sự cần thiết phải triển khai KPIs đối với các chức năng hành chính văn phòng của doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn Hà Đô nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các chức danh của Phòng Hành chính và các phương pháp đo lường hiệu quả đang áp dụng tại Văn phòng Tập đoàn Hà Đô. Đề xuất phương án xây dựng KPIs phù hợp với các chức danh của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tập đoàn Hà Đô và các biện pháp triển khai

 • 02050005768.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hoài;  Advisor: Cam, Anh Tuấn (2018)

 • Với luận văn này, chúng tôi hướng đến những mục tiêu cơ bản sau: Một là: Giới thiệu quy trình xây dựng và sử dụng bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Hai là: Nhận xét, đánh giá, chỉ ra những yếu tố phù hợp và chưa phù hợp của bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH. Ba là: Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện bản mô tả công việc cho công chức quản lý tại Văn phòng Bộ LĐTBXH.