Browsing by Author Cao, Thế Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy; Nguyễn, Mạnh Tiến; Cao, Thế Hà (2017)

 • Động học hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ Reactive Blue 19 của hai loại than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt có kích thước 1 ÷ 2 mm được đánh giá trong nghiên cứu này. Hai loại than đều có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng tương ứng là 687 và 425 m 2 /g. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, với nồng độ chất màu ban đầu là 40 mg/L, thời gian đạt cân bằng hấp phụ trên hai loại than tương đương nhau. Tuy nhiên, dung lượng hấp phụ cực đại của than tre cao hơn khoảng 10 lần so với than gáo dừa. Kết quả này cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng.

 • 01050000575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hậu; Cao, Thế Hà (2012)

 • Trình bày quy trình chọn lọc quặng có khả năng xúc tác tốt nhất cho phản ứng oxi hóa pha lỏng bằng O2 để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính (sau đây gọi tắt là phản ứng) từ quặng sắt Trại Cau (Fe-TC), quặng mangan Tuyên Quang (Mn-TQ), quặng mangan Hà Giang (Mn-HG) và quặng mangan Cao Bằng (Mn-CB), bao gồm: đánh giá hoạt tính xúc tác của các loại quặng, chọn loại có hoạt tính cao nhất, đánh giá ảnh hưởng của yếu tố xử lý nhiệt ở 600oC trong 6 giờ. Đánh giá hoạt tính của xúc tác (quặng) thông qua xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng không xúc tác và phản ứng có xúc tác ở cùng điều kiện phản ứng. Chế tạo và đánh giá hoạt tính xúc tác của nhóm xúc tác 2 hợp phần, nghiê...

 • DT_00181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Văn Mùi; Trần, Quang Vinh; Từ, Vọng Nghi; Đỗ, Phúc Quân (2002)

 • Hiện nay sản phẩm trên đáp ứng đủ các đặc tính để phục vụ các nhu cầu nghiên cứu và phân tích trong phòng thí nghiệm.Tuy nhiên để có thể trở thành sản phẩm thương mại. Đề nghị tiếp tục đầu tư nghiên cứu nâng cao độ bền và độ nhạy của sensor hơn thế phân tích được đa dạng mẫu nhằm cần tiếp tục được thực hiện Nghiên cứu chế tạo sensor sinh hoá là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hiệu quả kinh tế thu được thật to lớn.Vì vậy cần tiếp tục phát triển hướng nghiệp cứu này không chỉ với ure mà còn có thể mở rộng sang các đối tượng khác như các thuốc bảo vệ thực vật hiện đang sử dụng nhiều tại ta.Hiện nay, phương pháp phân tích các thuốc bảo vệ thực vật dựa trên thiết bị sắc kí rất đắt tiền và qu...

 • DT_00622.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Bích Phượng; Tạ, Xuân Dục (2007)

 • Nghiên cứu, tổng hợp polyme Al13 và xác định hàm lượng các tiểu phân polime và monome bằng phương pháp phân tích Ferron. Đồng thời kết tủa polime bằng dung dịch Na2So4, phân tích thành phần kết tủa, cấu trúc kích thước bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ. Nghiên cứu quá trình hình thành Al2O3 dạng hạt nhỏ bằng cách nung kết tủa Al13 sunfat và sử dụng phương pháp SEM, XRD để nghiên cứu các sản phẩm. Nghiên cứu tổng hợp tinh thể Al13, sự hình thành Al2O3 từ tinh thể này và ảnh hưởng của ion F- đến quá trình chuẩn độ polime nhôm bằng phương pháp trắc quang Nghiên cứu phương pháp điều chế, xác định cấu trúc, thành phần của polime nhôm Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Cl- đến qúa trình p...

 • DT_00920.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Thị Bích Phượng (2009)

 • Điều chế TiO2 trên nền AC, SiO2 và MCM-41 bằng phương pháp tẩm với các thành phần khác nhau (5, 10, 15% theo khối lượng). Đánh giá được đặc trưng của sản phẩm thu được bằng các phương pháp: đo hấp phụ đẳng nhiệt hơi Benzen, phân bố lỗ xốp, phân bố kích thước hạt, nhiễu xạ tia X, phổ IR, ảnh SEM, TEM. Đánh giá khả năng xử lý p-nitro phenol của xúc tác TiO2/AC. Đánh giá hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 thông qua phản ứng oxi hoá phân huỷ phenol đỏ bằng chất oxi hoá H2O2. Đánh giá khả năng xử lý chất độc (Wofatox, Yperit, HCN) của TiO2/MCM-41 trong hệ xúc tác quang hoá

 • 01050000575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hậu;  Advisor: Cao, Thế Hà (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý lý thuyết và hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày quy trình chọn lọc quặng có khả năng xúc tác tốt nhất cho phản ứng oxi hóa pha lỏng bằng O2 để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính (sau đây gọi tắt là phản ứng) từ quặng sắt Trại Cau (Fe-TC), quặng mangan Tuyên Quang (Mn-TQ), quặng mangan Hà Giang (Mn-HG) và quặng mangan Cao Bằng (Mn-CB), bao gồm: đánh giá hoạt tính xúc tác của các loại quặng, chọn loại có hoạt tính cao nhất, đánh giá ảnh hưởng của yếu tố xử lý nhiệt ở 600oC trong 6 giờ. Đánh giá hoạt tính của xúc tác (quặng) thông qua xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng không xúc tác và phản ứng có xúc tác ở cùng điều ki...

 • 01050000181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Mai Anh; Cao, Thế Hà (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công nghệ ngành dệt nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam; Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm. Tiến hành thực nghiệm: Trình bày mục đích, nội dung, nguyên vật liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu; Giới thiệu quy trình thực nghiệm; Phương pháp phân tích. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: Kết quả khảo sát các thông số của nước thải trước và sau oxi hóa xúc tác; Kết quả của quá trình nuôi vi sinh; Khả năng xử lý vi sinh nước thải sau oxi hóa pha lỏng; Đánh giá khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa ở nhiệt độ gần nhiệt độ nước th...

 • 01050000181_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Mai Anh;  Advisor: Cao, Thế Hà (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công nghệ ngành dệt nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam; Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm. Tiến hành thực nghiệm: Trình bày mục đích, nội dun (...)

 • DT_00977.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Cao, Thế Hà; Trần, Thị Tô Phương; Võ, Thị Thanh Tâm; Vũ, Thị Ngọc Tú (2010)

 • Lựa chọn các phương pháp phân tích sản phẩm poly L-lactic, lựa chọn dung môi cho quá trình kết tinh sản phẩm PLA sau phản ứng. Thử nghiệm phản ứng polyme hóa L-lactic sử dụng xúc tác Sn và xúc tác Sn có độ phân tán khác nhau bằng phương pháp trùng ngưng trực tiếp AL trong dung dịch có kèm theo tách nước để thu được polyme phân tử khối lớn. Định dạng sản phẩm polyme thu được và xác định thành phần và hiệu suất quá trình polyme hóa. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian phản ứng, nhiệt độ và dạng xúc tác đến hiệu xuất phản ứng và phân tử lượng của sản phẩm. Nghiên cứu phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy PLA. Thử nghiệm phân hủy PLA bằng phương pháp chôn lấp, xử lý bằng v...

 • 01050001775.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Cao, Thế Hà (2014)

 • Hiện trạng hệ thống xử lý nuớc thải giàu hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam. Các kỹ thuật trong xử lý nước thải chăn nuôi. Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố tăng dần tải lượng đến khả năng xử lý chất hữu cơ trong giai đoạn khởi động của 2 hệ ABR và IC. Đánh giá khả năng xử lý COD, TSS qua các cột hệ ABR. Đánh giá khả năng giảm SS khi có và không có vật liệu mang

 • 01050003732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Dự;  Advisor: Cao, Thế Hà; Nguyễn, Hoài Châu (2017)

 • Để xử lý tốt nước thải chăn nuôi lợn, công đoạn tách lỏng - rắn là rất quan trọng, nó có tính quyết định đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn. Trong phân lợn lỏng hầu hết các yếu tố dinh dưỡng hữu cơ (nitơ và phốt pho) được chứa trong các hạt mịn mà không dễ dàng tách bằng một hệ thống tách đơn giản. Việc keo tụ bằng polyacrylamide (PAM) trước khi lắng trọng lực làm tăng hiệu quả của quá trình tách lỏng – rắn. Trong luận văn này, ba loại PAM được sử dụng để keo tụ nước thải chăn nuôi lợn tại một cơ sở trêm địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm tìm ra loại PAM thích hợp nhất cho quá trình kết bông nước thải chăn nuôi lợn. Với các kết quả có được đã cho thấy polyme anion (A101) và polyme nonio...

 • document(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Giang; Trần, Thị Hải Yến; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Thị Hiền; Cao, Thế Hà; Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy (2018)

 • Động học hình thành axít peraxetic từ phản ứng giữa axít axetic và hidro peroxit đã được khảo sát trong nghiên cứu này. Các thí nghiệm được thực hiện theo mẻ có thể tích 50 mL với nồng độ axít axetic và hidro peroxit tương ứng là 10,5 M và 4,2 M, ở nhiệt độ 25 ± 1oC. Ảnh hưởng của ion H+đến tốc độ phản ứng được khảo sát trong khoảng nồng độ từ 0,036 đến 0,72 M. Sự hình thành axít peraxetic được theo dõi bằng phương pháp chuẩn độ iot - thiosunphat với chỉ thị hồ tinh bột. Các số liệu biến thiên nồng độ theo thời gian được xử lý theo mô hình động học phản ứng thuận nghịch bậc một. Kết quả xử lý cho thấy H+có vai trò xúc tác với bậc phản ứng riêng bằng 1

Browsing by Author Cao, Thế Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy; Nguyễn, Mạnh Tiến; Cao, Thế Hà (2017)

 • Động học hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ Reactive Blue 19 của hai loại than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt có kích thước 1 ÷ 2 mm được đánh giá trong nghiên cứu này. Hai loại than đều có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng tương ứng là 687 và 425 m 2 /g. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, với nồng độ chất màu ban đầu là 40 mg/L, thời gian đạt cân bằng hấp phụ trên hai loại than tương đương nhau. Tuy nhiên, dung lượng hấp phụ cực đại của than tre cao hơn khoảng 10 lần so với than gáo dừa. Kết quả này cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng.

 • 01050000575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hậu; Cao, Thế Hà (2012)

 • Trình bày quy trình chọn lọc quặng có khả năng xúc tác tốt nhất cho phản ứng oxi hóa pha lỏng bằng O2 để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính (sau đây gọi tắt là phản ứng) từ quặng sắt Trại Cau (Fe-TC), quặng mangan Tuyên Quang (Mn-TQ), quặng mangan Hà Giang (Mn-HG) và quặng mangan Cao Bằng (Mn-CB), bao gồm: đánh giá hoạt tính xúc tác của các loại quặng, chọn loại có hoạt tính cao nhất, đánh giá ảnh hưởng của yếu tố xử lý nhiệt ở 600oC trong 6 giờ. Đánh giá hoạt tính của xúc tác (quặng) thông qua xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng không xúc tác và phản ứng có xúc tác ở cùng điều kiện phản ứng. Chế tạo và đánh giá hoạt tính xúc tác của nhóm xúc tác 2 hợp phần, nghiê...

 • DT_00181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Văn Mùi; Trần, Quang Vinh; Từ, Vọng Nghi; Đỗ, Phúc Quân (2002)

 • Hiện nay sản phẩm trên đáp ứng đủ các đặc tính để phục vụ các nhu cầu nghiên cứu và phân tích trong phòng thí nghiệm.Tuy nhiên để có thể trở thành sản phẩm thương mại. Đề nghị tiếp tục đầu tư nghiên cứu nâng cao độ bền và độ nhạy của sensor hơn thế phân tích được đa dạng mẫu nhằm cần tiếp tục được thực hiện Nghiên cứu chế tạo sensor sinh hoá là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hiệu quả kinh tế thu được thật to lớn.Vì vậy cần tiếp tục phát triển hướng nghiệp cứu này không chỉ với ure mà còn có thể mở rộng sang các đối tượng khác như các thuốc bảo vệ thực vật hiện đang sử dụng nhiều tại ta.Hiện nay, phương pháp phân tích các thuốc bảo vệ thực vật dựa trên thiết bị sắc kí rất đắt tiền và qu...

 • DT_00622.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Bích Phượng; Tạ, Xuân Dục (2007)

 • Nghiên cứu, tổng hợp polyme Al13 và xác định hàm lượng các tiểu phân polime và monome bằng phương pháp phân tích Ferron. Đồng thời kết tủa polime bằng dung dịch Na2So4, phân tích thành phần kết tủa, cấu trúc kích thước bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ. Nghiên cứu quá trình hình thành Al2O3 dạng hạt nhỏ bằng cách nung kết tủa Al13 sunfat và sử dụng phương pháp SEM, XRD để nghiên cứu các sản phẩm. Nghiên cứu tổng hợp tinh thể Al13, sự hình thành Al2O3 từ tinh thể này và ảnh hưởng của ion F- đến quá trình chuẩn độ polime nhôm bằng phương pháp trắc quang Nghiên cứu phương pháp điều chế, xác định cấu trúc, thành phần của polime nhôm Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Cl- đến qúa trình p...

 • DT_00920.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Thị Bích Phượng (2009)

 • Điều chế TiO2 trên nền AC, SiO2 và MCM-41 bằng phương pháp tẩm với các thành phần khác nhau (5, 10, 15% theo khối lượng). Đánh giá được đặc trưng của sản phẩm thu được bằng các phương pháp: đo hấp phụ đẳng nhiệt hơi Benzen, phân bố lỗ xốp, phân bố kích thước hạt, nhiễu xạ tia X, phổ IR, ảnh SEM, TEM. Đánh giá khả năng xử lý p-nitro phenol của xúc tác TiO2/AC. Đánh giá hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 thông qua phản ứng oxi hoá phân huỷ phenol đỏ bằng chất oxi hoá H2O2. Đánh giá khả năng xử lý chất độc (Wofatox, Yperit, HCN) của TiO2/MCM-41 trong hệ xúc tác quang hoá

 • 01050000575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hậu;  Advisor: Cao, Thế Hà (2012)

 • Luận án TS. Hóa lý lý thuyết và hóa lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày quy trình chọn lọc quặng có khả năng xúc tác tốt nhất cho phản ứng oxi hóa pha lỏng bằng O2 để xử lý thuốc nhuộm hoạt tính (sau đây gọi tắt là phản ứng) từ quặng sắt Trại Cau (Fe-TC), quặng mangan Tuyên Quang (Mn-TQ), quặng mangan Hà Giang (Mn-HG) và quặng mangan Cao Bằng (Mn-CB), bao gồm: đánh giá hoạt tính xúc tác của các loại quặng, chọn loại có hoạt tính cao nhất, đánh giá ảnh hưởng của yếu tố xử lý nhiệt ở 600oC trong 6 giờ. Đánh giá hoạt tính của xúc tác (quặng) thông qua xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng không xúc tác và phản ứng có xúc tác ở cùng điều ki...

 • 01050000181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Mai Anh; Cao, Thế Hà (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công nghệ ngành dệt nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam; Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm. Tiến hành thực nghiệm: Trình bày mục đích, nội dung, nguyên vật liệu, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu; Giới thiệu quy trình thực nghiệm; Phương pháp phân tích. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: Kết quả khảo sát các thông số của nước thải trước và sau oxi hóa xúc tác; Kết quả của quá trình nuôi vi sinh; Khả năng xử lý vi sinh nước thải sau oxi hóa pha lỏng; Đánh giá khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa ở nhiệt độ gần nhiệt độ nước th...

 • 01050000181_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Mai Anh;  Advisor: Cao, Thế Hà (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Qui trình công nghệ ngành dệt nhuộm; Ô nhiễm môi trường của nước thải ngành dệt nhuộm ở Việt Nam; Các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm. Tiến hành thực nghiệm: Trình bày mục đích, nội dun (...)

 • DT_00977.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Cao, Thế Hà; Trần, Thị Tô Phương; Võ, Thị Thanh Tâm; Vũ, Thị Ngọc Tú (2010)

 • Lựa chọn các phương pháp phân tích sản phẩm poly L-lactic, lựa chọn dung môi cho quá trình kết tinh sản phẩm PLA sau phản ứng. Thử nghiệm phản ứng polyme hóa L-lactic sử dụng xúc tác Sn và xúc tác Sn có độ phân tán khác nhau bằng phương pháp trùng ngưng trực tiếp AL trong dung dịch có kèm theo tách nước để thu được polyme phân tử khối lớn. Định dạng sản phẩm polyme thu được và xác định thành phần và hiệu suất quá trình polyme hóa. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian phản ứng, nhiệt độ và dạng xúc tác đến hiệu xuất phản ứng và phân tử lượng của sản phẩm. Nghiên cứu phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy PLA. Thử nghiệm phân hủy PLA bằng phương pháp chôn lấp, xử lý bằng v...

 • 01050001775.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Cao, Thế Hà (2014)

 • Hiện trạng hệ thống xử lý nuớc thải giàu hữu cơ trên thế giới và ở Việt Nam. Các kỹ thuật trong xử lý nước thải chăn nuôi. Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố tăng dần tải lượng đến khả năng xử lý chất hữu cơ trong giai đoạn khởi động của 2 hệ ABR và IC. Đánh giá khả năng xử lý COD, TSS qua các cột hệ ABR. Đánh giá khả năng giảm SS khi có và không có vật liệu mang

 • 01050003732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Dự;  Advisor: Cao, Thế Hà; Nguyễn, Hoài Châu (2017)

 • Để xử lý tốt nước thải chăn nuôi lợn, công đoạn tách lỏng - rắn là rất quan trọng, nó có tính quyết định đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn. Trong phân lợn lỏng hầu hết các yếu tố dinh dưỡng hữu cơ (nitơ và phốt pho) được chứa trong các hạt mịn mà không dễ dàng tách bằng một hệ thống tách đơn giản. Việc keo tụ bằng polyacrylamide (PAM) trước khi lắng trọng lực làm tăng hiệu quả của quá trình tách lỏng – rắn. Trong luận văn này, ba loại PAM được sử dụng để keo tụ nước thải chăn nuôi lợn tại một cơ sở trêm địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm tìm ra loại PAM thích hợp nhất cho quá trình kết bông nước thải chăn nuôi lợn. Với các kết quả có được đã cho thấy polyme anion (A101) và polyme nonio...

 • document(12).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Giang; Trần, Thị Hải Yến; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Thị Hiền; Cao, Thế Hà; Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy (2018)

 • Động học hình thành axít peraxetic từ phản ứng giữa axít axetic và hidro peroxit đã được khảo sát trong nghiên cứu này. Các thí nghiệm được thực hiện theo mẻ có thể tích 50 mL với nồng độ axít axetic và hidro peroxit tương ứng là 10,5 M và 4,2 M, ở nhiệt độ 25 ± 1oC. Ảnh hưởng của ion H+đến tốc độ phản ứng được khảo sát trong khoảng nồng độ từ 0,036 đến 0,72 M. Sự hình thành axít peraxetic được theo dõi bằng phương pháp chuẩn độ iot - thiosunphat với chỉ thị hồ tinh bột. Các số liệu biến thiên nồng độ theo thời gian được xử lý theo mô hình động học phản ứng thuận nghịch bậc một. Kết quả xử lý cho thấy H+có vai trò xúc tác với bậc phản ứng riêng bằng 1