Browsing by Author Chử, Thị Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Chử, Thị Bích (2018-04-18)

 • Hành động cho tặng thuộc nhóm cam kết, nhóm các hành động ngôn ngữ có đích ở lời là trách nhiệm phải thực hiện hành động tương lai mà SP1 bị ràng buộc. Thực hiện cho tặng, người nói phải thực hiện đồng thời một hành động bằng ngôn ngữ và một hành động vật lý trao vật cho tặng X cho người nghe nhằm biểu lộ tình cảm, sự quan tâm, quý mến đối với người nghe. Biểu thức nói năng của hành động cho tặng luôn là biểu thức ngữ vi tường minh (không có dạng nguyên cấp). Biểu thức ngữ vi cho tặng tường minh thường có hai dạng: dạng đầy đủ gồm 4 thành tố (A - chủ thể thực hiện hành động cho tặng; B - Động từ ngữ vi cho tặng; C - đối tượng tiếp nhận hành động cho tặng; D - Vật cho tặng) chiếm 79,5%...

 • Chử Thị Bích.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị Bích (2019-04-26)

 • Việc học phát âm chuẩn khi học bất kì ngoại ngữ nào cũng rất quan trọng bởi phát âm sai sẽ cản trở việc giao tiếp. Tuy nhiên, học để phát âm chuẩn ở ngay giai đoạn đầu không dễ dàng. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, chúng tôi tìm hiểu những khó khăn của học viên Hàn Quốc khi học phát âm hệ thống nguyên âm, phụ âm - bảng chữ cái tiếng Việt và hệ thống thanh điệu tiếng Việt, dự báo những lỗi sai có tính chất tiềm ẩn, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc phát âm trên cơ sở đối chiếu hệ thống âm vị tiếng Việt và hệ thống âm vị tiếng Hàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. In learning any foreign languages, pronunciation is very important. Pronunci...

 • N.13.13.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chử, Thị Bích (2015-05-22)

 • Trong những năm gần đây, người nước ngoài đến Việt Nam học tiếng Việt ngày một tăng, yêu cầu của họ đặt ra đối với việc tiếp thu tiếng Việt cũng có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài còn gặp không ít những khó khăn. Đặc biệt là bình diện ngữ âm của tiếng Việt chưa được chú trọng. Xuất phát từ thực trạng trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu những khó khăn của người nước ngoài trong việc phát âm hệ thống âm vị tiếng Việt và tìm kiếm những biện pháp khắc phục những khó khăn đó. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, trong chương lý thuyết chúng tôi đã xây dựng những khái niệm cơ bản liên quan đến lỗi như: khái niệm lỗi và lỗi phát âm; giao thoa ngữ â...

Browsing by Author Chử, Thị Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Chử, Thị Bích (2018-04-18)

 • Hành động cho tặng thuộc nhóm cam kết, nhóm các hành động ngôn ngữ có đích ở lời là trách nhiệm phải thực hiện hành động tương lai mà SP1 bị ràng buộc. Thực hiện cho tặng, người nói phải thực hiện đồng thời một hành động bằng ngôn ngữ và một hành động vật lý trao vật cho tặng X cho người nghe nhằm biểu lộ tình cảm, sự quan tâm, quý mến đối với người nghe. Biểu thức nói năng của hành động cho tặng luôn là biểu thức ngữ vi tường minh (không có dạng nguyên cấp). Biểu thức ngữ vi cho tặng tường minh thường có hai dạng: dạng đầy đủ gồm 4 thành tố (A - chủ thể thực hiện hành động cho tặng; B - Động từ ngữ vi cho tặng; C - đối tượng tiếp nhận hành động cho tặng; D - Vật cho tặng) chiếm 79,5%...

 • Chử Thị Bích.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị Bích (2019-04-26)

 • Việc học phát âm chuẩn khi học bất kì ngoại ngữ nào cũng rất quan trọng bởi phát âm sai sẽ cản trở việc giao tiếp. Tuy nhiên, học để phát âm chuẩn ở ngay giai đoạn đầu không dễ dàng. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, chúng tôi tìm hiểu những khó khăn của học viên Hàn Quốc khi học phát âm hệ thống nguyên âm, phụ âm - bảng chữ cái tiếng Việt và hệ thống thanh điệu tiếng Việt, dự báo những lỗi sai có tính chất tiềm ẩn, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc phát âm trên cơ sở đối chiếu hệ thống âm vị tiếng Việt và hệ thống âm vị tiếng Hàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. In learning any foreign languages, pronunciation is very important. Pronunci...

 • N.13.13.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chử, Thị Bích (2015-05-22)

 • Trong những năm gần đây, người nước ngoài đến Việt Nam học tiếng Việt ngày một tăng, yêu cầu của họ đặt ra đối với việc tiếp thu tiếng Việt cũng có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài còn gặp không ít những khó khăn. Đặc biệt là bình diện ngữ âm của tiếng Việt chưa được chú trọng. Xuất phát từ thực trạng trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu những khó khăn của người nước ngoài trong việc phát âm hệ thống âm vị tiếng Việt và tìm kiếm những biện pháp khắc phục những khó khăn đó. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, trong chương lý thuyết chúng tôi đã xây dựng những khái niệm cơ bản liên quan đến lỗi như: khái niệm lỗi và lỗi phát âm; giao thoa ngữ â...