Browsing by Author Dư, Đức Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Quốc Toàn; Dư, Đức Thắng; Nguyễn, Thành Chung (2006)

 • Nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất và không duy nhất (tính đa nghiệm) của các bài toán biến đổi với hệ elliptic không tuyến tính trong miền bị chặn/không bị chặn của Rn với biên trơn. Trong đó trình bày các phương pháp biến phân và một số áp dụng vào phương trình vi phân đạo hàm riêng không tuyến tính; Một số bất đẳng thức biến phân và ứng dụng; Phương pháp toán tử đơn điệu; Lý thuyết bậc Brower (hữu hạn chiều)

 • DT_00353.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Dư, Đức Thắng; Hoàng, Quốc Toàn; Mai, Ngọc Diệu; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Tố Nga (2004)

 • Các kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong việc giảng dạy chuyên đề cho sinh viên, cho cao học, đồng thời có thể tiếp tục nghiên cứu để triển khai theo hướng ứng dụng Nghiên cứu về sự tương đương tiệm cận của hệ phương trình vi phân với đối số chậm. Trình bày một số khái niệm, lớp chuyển động tuần hoàn và lớp chuyển động poatxong trong hệ động lực được sắp đặc biệt. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của mạng Neuron thần kinh và sự mô hình hoá của nó thành các mô hình toán học, đồng thời trình bày một số kết quả ứng dụng của lý thuyết ổn định của phương trình vi phân với biến số chậm

 • 05050003439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2018)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận, tôi đã thực hiện việc nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực nói chung, năng lực chuyên biệt trong môn Toán nói riêng và tìm hiểu về năng lực giải quyết vấn đề. - Sau khi phân tích nội dung đẳng thức và bất đẳng thức, nghiên cứu phương pháp dạy học nội dung đẳng thức và bất đẳng thức ở cấp Trung học cơ sở hiện nay, tôi đã đưa ra một số năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học đẳng thức và bất đẳng thức để giúp học sinh phát huy được năng lực giải quyết vấn đề. Ngoài ra, tôi đã đề xuất một số bài giảng để giúp học sinh rèn luyện các năng lực giải quyết vấn đề đã được đưa ra. - Tiến hành thực nghiệm tại lớp khối 8, 9 trường Trung học cơ sở Đặng Xá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2021)

 • - Trình bày được các khái niệm: tư duy, sáng tạo, tư duy sáng tạo, các thành phần của tư duy sáng tạo, dạy học tích hợp, mục tiêu dạy học tích hợp và các hình thức tích hợp trong môn Toán; - Mối liên hệ giữa dạy học tích hợp và phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Toán, đề xuất được quy trình dạy học tích hợp, xây dựng giáo án tổ chức dạy học tích hợp và các bài kiểm tra đánh giá; - Thiết kế được một số chủ đề dạy học trong chương trình Toán 10, đề xuất một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài dạy với phương pháp tích hợp; - Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thu Hà;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2020)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tư duy, tư duy logic, các phương pháp rèn luyện năng lực tư duy logic. Từ đó, chỉ ra sự cần thiết và có thể rèn luyện năng lực tư duy logic cho học sinh đối với chủ đề “Quan hệ vuông góc trong không gian ” (Hình học 11). Điều tra, đánh giá thực trạng dạy học nhằm rèn luyện năng lực tư duy logic trong việc dạy học ở nhà trường. Đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện năng lực tư duy logic cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài trong dạy học

Browsing by Author Dư, Đức Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Quốc Toàn; Dư, Đức Thắng; Nguyễn, Thành Chung (2006)

 • Nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất và không duy nhất (tính đa nghiệm) của các bài toán biến đổi với hệ elliptic không tuyến tính trong miền bị chặn/không bị chặn của Rn với biên trơn. Trong đó trình bày các phương pháp biến phân và một số áp dụng vào phương trình vi phân đạo hàm riêng không tuyến tính; Một số bất đẳng thức biến phân và ứng dụng; Phương pháp toán tử đơn điệu; Lý thuyết bậc Brower (hữu hạn chiều)

 • DT_00353.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Dư, Đức Thắng; Hoàng, Quốc Toàn; Mai, Ngọc Diệu; Nguyễn, Minh Mẫn; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Tố Nga (2004)

 • Các kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong việc giảng dạy chuyên đề cho sinh viên, cho cao học, đồng thời có thể tiếp tục nghiên cứu để triển khai theo hướng ứng dụng Nghiên cứu về sự tương đương tiệm cận của hệ phương trình vi phân với đối số chậm. Trình bày một số khái niệm, lớp chuyển động tuần hoàn và lớp chuyển động poatxong trong hệ động lực được sắp đặc biệt. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của mạng Neuron thần kinh và sự mô hình hoá của nó thành các mô hình toán học, đồng thời trình bày một số kết quả ứng dụng của lý thuyết ổn định của phương trình vi phân với biến số chậm

 • 05050003439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Trang;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2018)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận, tôi đã thực hiện việc nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực nói chung, năng lực chuyên biệt trong môn Toán nói riêng và tìm hiểu về năng lực giải quyết vấn đề. - Sau khi phân tích nội dung đẳng thức và bất đẳng thức, nghiên cứu phương pháp dạy học nội dung đẳng thức và bất đẳng thức ở cấp Trung học cơ sở hiện nay, tôi đã đưa ra một số năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học đẳng thức và bất đẳng thức để giúp học sinh phát huy được năng lực giải quyết vấn đề. Ngoài ra, tôi đã đề xuất một số bài giảng để giúp học sinh rèn luyện các năng lực giải quyết vấn đề đã được đưa ra. - Tiến hành thực nghiệm tại lớp khối 8, 9 trường Trung học cơ sở Đặng Xá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2021)

 • - Trình bày được các khái niệm: tư duy, sáng tạo, tư duy sáng tạo, các thành phần của tư duy sáng tạo, dạy học tích hợp, mục tiêu dạy học tích hợp và các hình thức tích hợp trong môn Toán; - Mối liên hệ giữa dạy học tích hợp và phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Toán, đề xuất được quy trình dạy học tích hợp, xây dựng giáo án tổ chức dạy học tích hợp và các bài kiểm tra đánh giá; - Thiết kế được một số chủ đề dạy học trong chương trình Toán 10, đề xuất một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài dạy với phương pháp tích hợp; - Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thu Hà;  Advisor: Dư, Đức Thắng (2020)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tư duy, tư duy logic, các phương pháp rèn luyện năng lực tư duy logic. Từ đó, chỉ ra sự cần thiết và có thể rèn luyện năng lực tư duy logic cho học sinh đối với chủ đề “Quan hệ vuông góc trong không gian ” (Hình học 11). Điều tra, đánh giá thực trạng dạy học nhằm rèn luyện năng lực tư duy logic trong việc dạy học ở nhà trường. Đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện năng lực tư duy logic cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài trong dạy học