Browsing by Author Dương, Hải Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 23. Phan Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hương;  Advisor: Dương, Hải Thuận (2017)

 • Theo TCVN 8008:2009, độ cồn có thể được xác định theo phương pháp sử dụng máy đo tỷ trọng hoặc sử dụng cồn kế. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất chưa có máy đo tỷ trọng nên nghiên cứu chỉ tiến hành theo một phương pháp là sử dụng cồn kế. Độ cồn xác định theo phương pháp sử dụng cồn kế có thể có sai số trong quá trình đo do: khắc vạch trên cồn kế và nhiệt kế là 0,5; nhiệt độ trong bảng tra độ cồn là số nguyên phải làm tròn số; nhiệt độ không đảm bảo trong quá trình đo; sai số chủ quan khi đọc kết quả trên cồn kế và nhiệt kế,… nhưng có ưu điểm là thực hiện nhanh và đơn giản.

 • Validation of a high-performance liquid chromatographic method with fluorecence detection for the quantification of flurbiprofen in tablets.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình; Trần, Mai Anh; Dương, Hải Thuận; Nguyễn, Hữu Tùng; Bùi, Thanh Tùng (2018)

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang. Pha tĩnh được sử dụng là cột silica gel pha đảo C8 (5 μm, 120 Å, 4,6×150 mm), pha động là hỗn hợp acetonitril : nước : acid acetic băng (65 : 32,5 : 2,5; v/v/v). Tốc độ dòng 1 ml/phút, thời gian sắc ký 8 phút. Bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ lần lượt là 247 nm và 312 nm. Nhiệt độ của buồng đo được giữ ở 45˚C, độ nhạy của đầu dò ở mức 5. Thời gian lưu của flurbiprofen là 3,78 phút. Trong khoảng nồng độ từ 5 - 100 ng/ml, có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa diện tích pic và nồng độ dung dịch. Phương pháp đảm b...

Browsing by Author Dương, Hải Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 23. Phan Thị Hương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hương;  Advisor: Dương, Hải Thuận (2017)

 • Theo TCVN 8008:2009, độ cồn có thể được xác định theo phương pháp sử dụng máy đo tỷ trọng hoặc sử dụng cồn kế. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất chưa có máy đo tỷ trọng nên nghiên cứu chỉ tiến hành theo một phương pháp là sử dụng cồn kế. Độ cồn xác định theo phương pháp sử dụng cồn kế có thể có sai số trong quá trình đo do: khắc vạch trên cồn kế và nhiệt kế là 0,5; nhiệt độ trong bảng tra độ cồn là số nguyên phải làm tròn số; nhiệt độ không đảm bảo trong quá trình đo; sai số chủ quan khi đọc kết quả trên cồn kế và nhiệt kế,… nhưng có ưu điểm là thực hiện nhanh và đơn giản.

 • Validation of a high-performance liquid chromatographic method with fluorecence detection for the quantification of flurbiprofen in tablets.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình; Trần, Mai Anh; Dương, Hải Thuận; Nguyễn, Hữu Tùng; Bùi, Thanh Tùng (2018)

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình định lượng flurbiprofen trong viên nén bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò huỳnh quang. Pha tĩnh được sử dụng là cột silica gel pha đảo C8 (5 μm, 120 Å, 4,6×150 mm), pha động là hỗn hợp acetonitril : nước : acid acetic băng (65 : 32,5 : 2,5; v/v/v). Tốc độ dòng 1 ml/phút, thời gian sắc ký 8 phút. Bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ lần lượt là 247 nm và 312 nm. Nhiệt độ của buồng đo được giữ ở 45˚C, độ nhạy của đầu dò ở mức 5. Thời gian lưu của flurbiprofen là 3,78 phút. Trong khoảng nồng độ từ 5 - 100 ng/ml, có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa diện tích pic và nồng độ dung dịch. Phương pháp đảm b...