Browsing by Author Dương, Hồng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • DT_01000.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Đỗ, Phúc Quân (2010)

 • Nghiên cứu lựa chọn ra một loại detector phù hợp nhất để sử dụng cho hệ phân tích điện di phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích theo nguyên lý điện di mao quản trên cơ sở detector đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng các hợp phần asen vô cơ As(III) và As(V) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Kiểm chứng kết quả phân tích asen bằng các phương pháp tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hoá hệ thiết bị cho việc phân tích tại hiện trường: nhỏ, gọn, có thể mang được ra hiện trường với nguồn điện sử dụng phù hợp (pin/ắc quy có thể nạp lại được),... Ứng dụng khảo sát mức độ ô nhiễm asen trong ...

 • Lại Thị Phương Thảo-Lê Thị Chinh.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lại, Thị Phương Thảo; Lê, Thị Chinh; Phạm, Thu Hà; Vũ, Phương Lan; Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương; Dương, Hồng Anh (2018-11-17)

 • Việc học tập ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác của các cán bộ ngành biên phòng là một trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Chương trình tiếng Anh Biên Phòng 1 đã được nghiên cứu và xây dựng. Chương trình bao gồm các hợp phần cơ bản sau: giới thiệu tổng quan về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình thức dạy - học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện. Tổng thời lượng của Chương trình là 135 tiết. Trong đó thời gian giảng dạy trên lớp là 105 tiết, thời gian th...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • DT_00052.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân (1999)

 • Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các sở khoa học công nghệ môi trường, các cơ sở có liên quan đến phân tích nước tự nhiên(nước ngầm và nước mặt).Riêng đối với nước thải sinh hoạt, khi xác định ion nitrat cần có bước xử lý sơ bộ các chất gây ảnh hưởng đến phép phân tích như các ion halogen, các chất humíc Phát triển các kết quả nghiên cứu về các loại điện cực chọn lọc ion trong dòng chảy sử dụng tại phòng thí nghiệm Thiết kế và chế tạo hệ thống màng thẩm tích khí để nâng cao độ nhậy, độ chọn lọc của phương pháp phân tích.Ứng dụng thiết bị để kiểm tra các mẫu nước và nước thải. Giới thiệu mẫu thiết bị phân tích dòng chảy sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm detector xác định cá...

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Văn Quân (2016)

 • Hàm lượng các axít hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel gốc và nhiên liệu biodiesel là những chỉ tiêu chất lượng cần được quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng fomiat, axetat và propionat trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với chiết lỏng-lỏng. Quy trình phân tích cho giới hạn phát hiện tốt cỡ 0,015-0,028 mg/kg chất cần quan tâm trong biodiesel, độ lặp lại về diện tích tín hiệu và thời gian di chuyển phản ánh qua độ lệch chuẩn tương đối có giá trị nhỏ hơn 5%. Áp dụng quy trình trên phân tích một số mẫu biodiesel sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học khác nhau phát hiện ...

 • DT_00773.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Hoàng Tùng; Phạm, Ngọc Hà (2008)

 • Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình phân tích dư lượng một số kháng sinh họ Floquinolon trong mẫu tôm trên cơ sở sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn (dùng cột MAX, MCX hoặc HLB) để xử lý mẫu qua hai giai đoạn. Phân tích định tính, định lượng bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao với detectơ huỳnh quang HPLC/FLD có giới hạn với yêu cầu thực tế. Sau đó so sánh với phương pháp HPLC/MS/MS để có thể chuyển giao cho cơ sở sử dụng là PTN của Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y thủy sản (NAFIQAVED). Tiến hành phân tích các mẫu tôm tươi bán tại các chợ trên địa bàn Hà Nội để minh họa khả năng sử dụng của phương pháp, cụ thể: đã lấy 4 mẫu tôm tươi ở các chợ Hà Nội phân tích và phát hiện dư l...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Đỗ, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Mạnh Huy; Nguyễn, Duy Chiến (2015)

 • Mẫu nước mưa lấy tại các trạm quan trắc miền Bắc Việt Nam tháng 5 năm 2015 đã được phân tích xác định thành phần hóa học. Chín anion và cation vô cơ bao gồm Cl-, NO3-, NO2-, SO42- NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ được phân tích đồng thời trong một lần bơm mẫu bằng thiết bị điện di mao quản tự động xách tay loại hai kênh. Các cation xuất hiện trong nước mưa với nồng độ theo thứ tự Ca2+ (giá trị mean: 77,2 mEqL-1) > Na+ > Mg2+> NH4+ >K+ (giá trị mean: 4,1 mEqL-1), còn đối với anion là SO42- (giá trị mean: 129,1 mEqL-1) > Cl- > NO3- > NO2- (giá trị mean: 9,2 mEqL-1). Các ion Ca2+, Mg2+ và NH4+ là thành phần trọng nhất trong quá trình trung hòa mưa axit ở khu vực nghiên cứu. Ion Ca2+ có nguồn g...

 • DT_00979.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đắc Vinh; Chu, Ngọc Châu; Dương, Hồng Anh; Hán, Thị Phương Nga; Trần, Thu Hương; Trịnh, Lê Hùng; Vũ, Thị Quyên; Đào, Sỹ Đức (2009)

 • Đánh giá được khả năng chống ôxy hóa của các hợp chất phenol có trong vỏ khoai lang và khoai tây. Phân lập, xác định được cấu trúc, nhóm chức và hoạt tính chống ôxy hóa của các polyphenol có trong hai loại vỏ. Xây dựng qui trình tách chiết thích hợp, tạo ra sản phẩm ứng dụng được trong bảo quản thực phẩm. Qui trình tách polyphenol từ vỏ khoai lang và khoai tây, qui trình ứng dụng các sản phẩm chống oxy hóa trong thực phẩm, chế phẩm có hoạt tính chống oxy hóa Đổi mới / bổ sung cho các nội dung giáo trình/chuyên đề: Hóa học thực phẩm và Hóa học thực phẩm nâng cao 05 cử nhân được đào tạo trong khuôn khổ của đề tài Làm sáng tỏ cấu trúc hóa học của các polyophenol có trong vỏ khoai lang...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Lê, Hữu Tuyến; Trương, Thị Kim; Phùng, Thị Vĩ; Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh (2017)

 • 12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và muối pefloankyl sunfonat (chứa 4 đến 12 nguyên tử C trong phân tử) trong các mẫu môi trường nước, trầm tích và cá đã được phân tích bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ 2 lần (LC-MS/MS) kết hợp với xử lý mẫu bằng kỹ thuật chiết pha rắn sử dụng cột trao đổi anion yếu (WAX). Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy, đối với mẫu nước và mẫu cá, cả 12 PFCs được phân tích cho hiệu suất thu hồi tốt từ 87 tới 112% (4-17% CV) và 81-125% (3-12% CV), tương ứng. Đối với mẫu trầm tích, qui trình phân tích đáng tin cậy cho 10 hợp chất PFCs với hiệu suất thu hồi trong khoảng 80-121% (3-16% CV) ngoại trừ PFUdA và PFDoA. Giới hạn định lượn...

Browsing by Author Dương, Hồng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • DT_01000.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Thị Ánh Hường; Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Đỗ, Phúc Quân (2010)

 • Nghiên cứu lựa chọn ra một loại detector phù hợp nhất để sử dụng cho hệ phân tích điện di phòng thí nghiệm và tại hiện trường. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị phân tích theo nguyên lý điện di mao quản trên cơ sở detector đã lựa chọn. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng các hợp phần asen vô cơ As(III) và As(V) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản. Kiểm chứng kết quả phân tích asen bằng các phương pháp tiêu chuẩn khác. Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hoá hệ thiết bị cho việc phân tích tại hiện trường: nhỏ, gọn, có thể mang được ra hiện trường với nguồn điện sử dụng phù hợp (pin/ắc quy có thể nạp lại được),... Ứng dụng khảo sát mức độ ô nhiễm asen trong ...

 • Lại Thị Phương Thảo-Lê Thị Chinh.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lại, Thị Phương Thảo; Lê, Thị Chinh; Phạm, Thu Hà; Vũ, Phương Lan; Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương; Dương, Hồng Anh (2018-11-17)

 • Việc học tập ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác của các cán bộ ngành biên phòng là một trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Chương trình tiếng Anh Biên Phòng 1 đã được nghiên cứu và xây dựng. Chương trình bao gồm các hợp phần cơ bản sau: giới thiệu tổng quan về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình thức dạy - học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện. Tổng thời lượng của Chương trình là 135 tiết. Trong đó thời gian giảng dạy trên lớp là 105 tiết, thời gian th...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phùng, Thị Vĩ; Lê, Hữu Tuyến; Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Phạm, Thị Chung; Nguyễn, Thị Thu Hương; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2015)

 • Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện tro...

 • DT_00052.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh; Đỗ, Phúc Quân (1999)

 • Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các sở khoa học công nghệ môi trường, các cơ sở có liên quan đến phân tích nước tự nhiên(nước ngầm và nước mặt).Riêng đối với nước thải sinh hoạt, khi xác định ion nitrat cần có bước xử lý sơ bộ các chất gây ảnh hưởng đến phép phân tích như các ion halogen, các chất humíc Phát triển các kết quả nghiên cứu về các loại điện cực chọn lọc ion trong dòng chảy sử dụng tại phòng thí nghiệm Thiết kế và chế tạo hệ thống màng thẩm tích khí để nâng cao độ nhậy, độ chọn lọc của phương pháp phân tích.Ứng dụng thiết bị để kiểm tra các mẫu nước và nước thải. Giới thiệu mẫu thiết bị phân tích dòng chảy sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm detector xác định cá...

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Văn Quân (2016)

 • Hàm lượng các axít hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel gốc và nhiên liệu biodiesel là những chỉ tiêu chất lượng cần được quan tâm. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng fomiat, axetat và propionat trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với chiết lỏng-lỏng. Quy trình phân tích cho giới hạn phát hiện tốt cỡ 0,015-0,028 mg/kg chất cần quan tâm trong biodiesel, độ lặp lại về diện tích tín hiệu và thời gian di chuyển phản ánh qua độ lệch chuẩn tương đối có giá trị nhỏ hơn 5%. Áp dụng quy trình trên phân tích một số mẫu biodiesel sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sinh học khác nhau phát hiện ...

 • DT_00773.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Nguyễn, Hoàng Tùng; Phạm, Ngọc Hà (2008)

 • Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình phân tích dư lượng một số kháng sinh họ Floquinolon trong mẫu tôm trên cơ sở sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn (dùng cột MAX, MCX hoặc HLB) để xử lý mẫu qua hai giai đoạn. Phân tích định tính, định lượng bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao với detectơ huỳnh quang HPLC/FLD có giới hạn với yêu cầu thực tế. Sau đó so sánh với phương pháp HPLC/MS/MS để có thể chuyển giao cho cơ sở sử dụng là PTN của Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y thủy sản (NAFIQAVED). Tiến hành phân tích các mẫu tôm tươi bán tại các chợ trên địa bàn Hà Nội để minh họa khả năng sử dụng của phương pháp, cụ thể: đã lấy 4 mẫu tôm tươi ở các chợ Hà Nội phân tích và phát hiện dư l...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Đỗ, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Mạnh Huy; Nguyễn, Duy Chiến (2015)

 • Mẫu nước mưa lấy tại các trạm quan trắc miền Bắc Việt Nam tháng 5 năm 2015 đã được phân tích xác định thành phần hóa học. Chín anion và cation vô cơ bao gồm Cl-, NO3-, NO2-, SO42- NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ được phân tích đồng thời trong một lần bơm mẫu bằng thiết bị điện di mao quản tự động xách tay loại hai kênh. Các cation xuất hiện trong nước mưa với nồng độ theo thứ tự Ca2+ (giá trị mean: 77,2 mEqL-1) > Na+ > Mg2+> NH4+ >K+ (giá trị mean: 4,1 mEqL-1), còn đối với anion là SO42- (giá trị mean: 129,1 mEqL-1) > Cl- > NO3- > NO2- (giá trị mean: 9,2 mEqL-1). Các ion Ca2+, Mg2+ và NH4+ là thành phần trọng nhất trong quá trình trung hòa mưa axit ở khu vực nghiên cứu. Ion Ca2+ có nguồn g...

 • DT_00979.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đắc Vinh; Chu, Ngọc Châu; Dương, Hồng Anh; Hán, Thị Phương Nga; Trần, Thu Hương; Trịnh, Lê Hùng; Vũ, Thị Quyên; Đào, Sỹ Đức (2009)

 • Đánh giá được khả năng chống ôxy hóa của các hợp chất phenol có trong vỏ khoai lang và khoai tây. Phân lập, xác định được cấu trúc, nhóm chức và hoạt tính chống ôxy hóa của các polyphenol có trong hai loại vỏ. Xây dựng qui trình tách chiết thích hợp, tạo ra sản phẩm ứng dụng được trong bảo quản thực phẩm. Qui trình tách polyphenol từ vỏ khoai lang và khoai tây, qui trình ứng dụng các sản phẩm chống oxy hóa trong thực phẩm, chế phẩm có hoạt tính chống oxy hóa Đổi mới / bổ sung cho các nội dung giáo trình/chuyên đề: Hóa học thực phẩm và Hóa học thực phẩm nâng cao 05 cử nhân được đào tạo trong khuôn khổ của đề tài Làm sáng tỏ cấu trúc hóa học của các polyophenol có trong vỏ khoai lang...

 • DT_00527.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Xuân Trung; Dương, Hồng Anh; Trần, Thị Dung; Phương Thảo; Vũ, Thị Mai Hương (2005)

 • Thu thập tài liệu tổng quan về vật liệu hấp phụ có từ tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý môi trường và các lĩnh vực khác. Phân tích và khảo sát các điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chiosan và oxit sắt từ. Qua đó khảo sát các tính chất hấp phụ kim loại nặng độc hại trên vật liệu đã tổng hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong xử lý nước thải Thu thập được tài liệu tổng quan về tổng hợp điều chế và ứng dụng của vật liệu hấp phụ có từ tính trong xử lý môi trường và sinh học Xác định được các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính từ chitosan và oxit sắt từ Đã khảo sát và xác định một số đặc tính của vật liệu hấp phụ có từ tính, khảo sá...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc; Phan, Đình Quang; Lê, Hữu Tuyến; Trương, Thị Kim; Phùng, Thị Vĩ; Phạm, Hùng Việt; Dương, Hồng Anh (2017)

 • 12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và muối pefloankyl sunfonat (chứa 4 đến 12 nguyên tử C trong phân tử) trong các mẫu môi trường nước, trầm tích và cá đã được phân tích bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ 2 lần (LC-MS/MS) kết hợp với xử lý mẫu bằng kỹ thuật chiết pha rắn sử dụng cột trao đổi anion yếu (WAX). Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy, đối với mẫu nước và mẫu cá, cả 12 PFCs được phân tích cho hiệu suất thu hồi tốt từ 87 tới 112% (4-17% CV) và 81-125% (3-12% CV), tương ứng. Đối với mẫu trầm tích, qui trình phân tích đáng tin cậy cho 10 hợp chất PFCs với hiệu suất thu hồi trong khoảng 80-121% (3-16% CV) ngoại trừ PFUdA và PFDoA. Giới hạn định lượn...