Browsing by Author Dương, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050000834_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phượng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2012)

 • Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm. Tập trung nghiên cứu cơ sở toán học của phương pháp phân hoạch tương đương (một kỹ thuật kiểm thử hộp đen) và phương pháp kiểm thử luồng điều khiển (một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng). Áp dụng (...)

 • 24. KLTN Dương Thị Phượng.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thị Hoàng Anh (2018)

 • Đề tài: " Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao" xác định hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 2- Xác định hàm lượng stipuleanosid R2 trong cao sâm vũ diệp và dược liệu sâm vũ diệp thu hái ở Tây Bắc.

Browsing by Author Dương, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050000834_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phượng;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng (2012)

 • Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm. Tập trung nghiên cứu cơ sở toán học của phương pháp phân hoạch tương đương (một kỹ thuật kiểm thử hộp đen) và phương pháp kiểm thử luồng điều khiển (một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng). Áp dụng (...)

 • 24. KLTN Dương Thị Phượng.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thị Hoàng Anh (2018)

 • Đề tài: " Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao" xác định hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 2- Xác định hàm lượng stipuleanosid R2 trong cao sâm vũ diệp và dược liệu sâm vũ diệp thu hái ở Tây Bắc.