Browsing by Author Dương, Thị Thúy Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • KY_00668.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thúy Hương (2003)

 • Dạy nghe hiểu có tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện của dạy và học ngoại ngữ. Các nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý và giáo học pháp trên thế giới đều công nhận rằng, quá trình nghe hiểu các thông báo lời nói là “một trong các kỹ năng khó khăn nhất đòi hỏi một sự tập trung cao nhất…”. Do nó có những đặc điểm tâm sinh lý và ngôn ngữ đặc trưng . Việc xem xét các sách dạy tiếng Nga và các hình thức thi môn ngoại ngữ này ở các cấp học phổ thông cho thấy việc dạy nghe- hiểu cho sinh viên đã học tiếng Nga và các hình thức thi môn ngoại ngữ này ở các cấp học phổ thông cho thấy việc dạy nghe hiểu cho sinh viên đã học tiếng Nga ở phổ thông đã khó thì dạy ...

 • KY_01421.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Thị Thúy Hương (2000)

 • Dạy nghe hiểu có một tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ quá trình dạy ngoại ngữ. Nghe hiểu không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện của dạy và học ngoại ngữ. Trong khi đó hiệu quả của quá trình dạy và học ngoại ngữ nói chung, nghe hiểu ngoại ngữ nói riêng lại phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống tổ chức kiểm tra đánh giá vì vậy việc xem xét hệ thống kiểm tra đánh giá, đối tượng, hình thức, phương thức cũng như các tiêu chí đánh giá kết quả... ngay từ những năm đầu cơ sở là một vấn đề có tính cấp bách hiện nay.

Browsing by Author Dương, Thị Thúy Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • KY_00668.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thúy Hương (2003)

 • Dạy nghe hiểu có tầm quan trọng đặc biệt vì nó không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện của dạy và học ngoại ngữ. Các nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý và giáo học pháp trên thế giới đều công nhận rằng, quá trình nghe hiểu các thông báo lời nói là “một trong các kỹ năng khó khăn nhất đòi hỏi một sự tập trung cao nhất…”. Do nó có những đặc điểm tâm sinh lý và ngôn ngữ đặc trưng . Việc xem xét các sách dạy tiếng Nga và các hình thức thi môn ngoại ngữ này ở các cấp học phổ thông cho thấy việc dạy nghe- hiểu cho sinh viên đã học tiếng Nga và các hình thức thi môn ngoại ngữ này ở các cấp học phổ thông cho thấy việc dạy nghe hiểu cho sinh viên đã học tiếng Nga ở phổ thông đã khó thì dạy ...

 • KY_01421.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Thị Thúy Hương (2000)

 • Dạy nghe hiểu có một tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ quá trình dạy ngoại ngữ. Nghe hiểu không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện của dạy và học ngoại ngữ. Trong khi đó hiệu quả của quá trình dạy và học ngoại ngữ nói chung, nghe hiểu ngoại ngữ nói riêng lại phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống tổ chức kiểm tra đánh giá vì vậy việc xem xét hệ thống kiểm tra đánh giá, đối tượng, hình thức, phương thức cũng như các tiêu chí đánh giá kết quả... ngay từ những năm đầu cơ sở là một vấn đề có tính cấp bách hiện nay.