Browsing by Author Dương, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050005897.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2019)

 • Công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình (Nghiên cứu tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phân tích tài liệu lien quan đến vấn đề liên quan đến vấn đề phụ nữ bị bạo lực gia đình. Điều tra xã hội học (bằng các phương pháp định tính) để tìm hiểu thực trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình tại địa bàn nghiên cứu. Ứng dụng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình

 • 02050005075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh Nga (2017)

 • Luận văn nghiên cứu hoat động công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An – Ba Vì – Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật theo hướng chuyên nghiệp tích cực của công tác xã hội tại trung tâm, chỉ ra các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới mô hình công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Thụy An. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu, phương pháp phỏng vấn bằng hỏi để tìm hiểu, đánh giá thực trạng nhu cầu của trẻ em khuyết tật tại trung tâm....

 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm phiến chi schizophyllum Commune Fr..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tam Kiệt; Trần, Đông Anh; Dương, Thị Thanh Nga; Thân, Thị Chiển; Lưu, Thanh Huyền; Trịnh, Thị Tam Bảo (2009)

 • Nấm phiến chi còn được gọi là nấm Chân chim, nấm Ve thuộc chi Schizophyllum Fr. (1821), họ Schizophyllaceae có khoảng 5 loài trên toàn thế giới trong đó loài phổ biến nhất là Schizophyllum commune Fr. có khu phân bố toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu sinh lý phát triển, di truyền lý tưởng. Nấm phiến chi còn là loài nấm dược liệu quý, từ đó chiết suất ra chế phẩm Schizophyllan có tác dụng tăng cường điều hòa miễn dịch, góp phần chống ung thư (Wasser). Gần đây những nghiên cứu mới công bố còn cho biết Nấm chân chim ở dạng sợi có thể gây bệnh nguy hiểm trên cơ quan hô hấp của người (Kern et al). Chính vì thế, việc nghiên cứu loài nấm này ở Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đá...

Browsing by Author Dương, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02050005897.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Như Trang (2019)

 • Công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình (Nghiên cứu tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phân tích tài liệu lien quan đến vấn đề liên quan đến vấn đề phụ nữ bị bạo lực gia đình. Điều tra xã hội học (bằng các phương pháp định tính) để tìm hiểu thực trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình tại địa bàn nghiên cứu. Ứng dụng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình

 • 02050005075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh Nga (2017)

 • Luận văn nghiên cứu hoat động công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An – Ba Vì – Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật theo hướng chuyên nghiệp tích cực của công tác xã hội tại trung tâm, chỉ ra các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới mô hình công tác xã hội với trẻ em khuyết tật tại trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Thụy An. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu, phương pháp phỏng vấn bằng hỏi để tìm hiểu, đánh giá thực trạng nhu cầu của trẻ em khuyết tật tại trung tâm....

 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm phiến chi schizophyllum Commune Fr..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tam Kiệt; Trần, Đông Anh; Dương, Thị Thanh Nga; Thân, Thị Chiển; Lưu, Thanh Huyền; Trịnh, Thị Tam Bảo (2009)

 • Nấm phiến chi còn được gọi là nấm Chân chim, nấm Ve thuộc chi Schizophyllum Fr. (1821), họ Schizophyllaceae có khoảng 5 loài trên toàn thế giới trong đó loài phổ biến nhất là Schizophyllum commune Fr. có khu phân bố toàn thế giới, là đối tượng nghiên cứu sinh lý phát triển, di truyền lý tưởng. Nấm phiến chi còn là loài nấm dược liệu quý, từ đó chiết suất ra chế phẩm Schizophyllan có tác dụng tăng cường điều hòa miễn dịch, góp phần chống ung thư (Wasser). Gần đây những nghiên cứu mới công bố còn cho biết Nấm chân chim ở dạng sợi có thể gây bệnh nguy hiểm trên cơ quan hô hấp của người (Kern et al). Chính vì thế, việc nghiên cứu loài nấm này ở Việt Nam có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đá...