Browsing by Author Dương, Văn Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00947.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Văn Đạt;  Advisor: Vũ, Quang Hào (2007)

  • Thực hiện 20 cuộc phỏng vấn sâu với 20 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Nam Hà, trại giam Quyết Tiến và 5 cán bộ đang làm công tác quản giáo, thu thập 305 mẫu phỏng vấn theo phiếu điều tra gồm các yêu cầu về giới tính, tội danh tiến hành phân tích đặc điểm tình hình phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam về: cơ cấu giới, lứa tuổi, nghề nghiệp, loại tội. Làm rõ thực trạng công tác giáo dục pháp luật, chính trị ở các trại giam và đánh giá vai trò công tác giáo dục pháp luật, chính trị đối với phạm nhân, đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phạm nhân

Browsing by Author Dương, Văn Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00947.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Dương, Văn Đạt;  Advisor: Vũ, Quang Hào (2007)

  • Thực hiện 20 cuộc phỏng vấn sâu với 20 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Nam Hà, trại giam Quyết Tiến và 5 cán bộ đang làm công tác quản giáo, thu thập 305 mẫu phỏng vấn theo phiếu điều tra gồm các yêu cầu về giới tính, tội danh tiến hành phân tích đặc điểm tình hình phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam về: cơ cấu giới, lứa tuổi, nghề nghiệp, loại tội. Làm rõ thực trạng công tác giáo dục pháp luật, chính trị ở các trại giam và đánh giá vai trò công tác giáo dục pháp luật, chính trị đối với phạm nhân, đưa ra một số khuyến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phạm nhân