Browsing by Author Dương, Xuân Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • DT_00085.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Xuân Sơn (2000)

 • Trình bày những nét đổi mới cơ bản của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-1999 và mặt hạn chế của báo chí hiện nay; Nêu nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động báo chí và các biện pháp khắc phục để phát triển báo chí

 • 02050003598.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Dũng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Trình bày quan hệ truyền thông giữa báo chí và phát triển kinh tế biển đảo miền Trung. Nghiên cứu thực trạng truyền thông của báo in với phát triển kinh tế biển đảo miền Trung. Đưa ra giải pháp báo in với phát triển biển đảo miền Trung.

 • V_L2_01589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thúy Hường;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu lý luận chung về giám sát quyền lực và phản biện xã hội, vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực và phản biển xã hội. Khảo sát phương thức phản ánh của 5 tờ báo in: Lao động, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ TP. HCM. Từ đó, phân tích, đánh giá vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực và phản biện xã hội về nội dung phản ánh và hình thức phản ánh. Đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, nội dung và hình thức của các tác phẩm báo chí bao gồm: nhóm giải pháp về cơ chế; nhóm giải pháp về công tác phối hợp; nhóm giải pháp về “Báo chí tự đổi mới nâng cao năng lực giám sát q...

 • 02050006228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Trung;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa báo chí và tôn giáo nói chung. Nghiên cứu thực trạng thông tin về vấn đề Phật giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc trên báo chí. Qua việc phân tích thực trạng, đề tài chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân thành công và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của báo chí thông tin về vấn đề tôn giáo nhất là Phật giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L2_00661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Huyền;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong đó đặc biệt quan tâm tới những vấn đề có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tổng kết, nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đã thu thập tài liệu gồm những bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà báo được đăng trên các báo "Sức khỏe và đời sống", "Gia đình và Xã hội" và "Phụ nữ Việt Nam" trong ba năm 2002 - 2004. Để phân tích và tìm ra nguyên nhân, giải pháp đóng góp cho việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trên báo chí...

 • 02050004925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thiện;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu thực trạng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay để từ đó góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận báo chí cũng như cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu, những người viết bình luận ngắn. Cụ thể: Làm rõ những tiêu chí nhận dạng dạng bài bình luận ngắn; yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay. Thực trạng sử dụng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay nhìn từ 3 góc độ: Nội dung, hình thức, đặc trưng báo điện tử. Nhận định xu hướng phát triển của bình luận ngắn trên báo điện tử. Từ thực trạng, tác giả luận văn đưa ra những kiến nghị đối với cơ quan báo điện tử nhằm phát huy hiệu quả của dạng bà...

 • 02050005797.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Việc đổi mới phương thức sản xuất chương trình truyền hình tiếng H’Mông cho đồng bào dân tộc H’Mông là hoạt động cấp thiết cần quan tâm thực hiện. Các đơn vị cần tổ chức sản xuất những chương trình có nội dung thiết thực, cách truyền tải phù hợp, phục vụ tốt hơn bộ phận công chúng người H’Mông. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tai, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chuyên sâu về chương trình truyền hình tiếng H’Mông dành cho đồng bào H’Mông vùng Tây Bắc. Chính vì thế tác giả chọn đề tài “ Chương trình truyền hình tiếng H’Mông cho đồng bào dân tộc H’Mông vùng Tây Bắc” để nghiên cứu, với mong muốn đưa ra những đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất...

 • V_L2_01599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yến Vân;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về tạp chí và chức năng tuyên truyền chính trị của các tạp chí thuộc Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới. Nghiên cứu thực trạng tuyên truyền chính trị trên các tạp chí của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Phân tích nội dung tuyên truyền chính trị trên các tạp chí thuộc Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề chính trị - tư tưởng; những vấn đề kinh tế; về văn hóa – xã hội – giáo dục và các vấn đề quốc tế…Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền chính trị trên các tạp chí lý ...

 • V_L2_00797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Minh Trử;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

 • Khái quát sự ra đời và vai trò xã hội của đài Truyền hình Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, từ đó nghiên cứu phương pháp đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình của các đài truyền hình địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Qua khảo sát đài truyền hình Vĩnh Long đưa ra những đánh giá về hiệu quả phục vụ của chương trình truyền hình đối với đời sống xã hội của địa phương

 • V_L2_00768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Quốc Tuấn;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

 • Trình bày một số vấn đề về công tác thông tin đối ngoại cũng như các chương trình phát thanh đối ngoại ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó đưa ra định hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm điều chỉnh bổ sung kịp thời, góp phần cải tiến các chương trình phát thanh, làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tăng cường thông tin đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế

 • 02050001015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nhâm, Sỹ Thành;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2012)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận về chương trình truyền hình và những đặc thù cơ bản khi làm tin thời sự ở (Thành phố Hồ Chí Minh) TPHCM. Phân tích thực trạng chương trình Thời sự trên sóng truyền hình của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập (Tổ chức Thương mại thế giới) WTO đến năm 2010: chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM, Trung tâm Tin tức của đài, yêu cầu thực tế trong thực hiện chương trình Thời sự tại TPHCM, tình hình thực hiện chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập WTO tới năm 2010. Nêu lên một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM

 • V_L2_00294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trà My;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2001)

 • Luận văn nhìn nhận các hoạt động của đài phát thanh Việt Nam trên cơ sở lý luận của báo chí cách mạng, đi sâu nghiên cứu vấn đề hiệu quả của hoạt động tryền thông. Xác lập hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả của truyền thông phát thanh. Nghiên cứu và đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình phát thanh.

 • 02050004901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

 • Trong nội dung luận văn, tác giả sẽ khái quát nội dung, hình thức thể hiện, quy trình sản xuất phóng sự trên một đài truyền hình phát triển bậc nhất hiện nay. Luận văn nhằm tìm kiếm những yếu tố tác động lên phóng sự dẫn đến những cải tiến, đổi mới và phát triển của một đài truyền hình lớn. Những yếu tố tác động đến phóng sự nói một cách bao quát không chỉ là quá trình sản xuất hay chất lƣợng phóng sự mà tác động lên phóng sự từ khâu tiếp cận, khâu sản xuất, đến khi phát sóng và tiếp nhận phản hồi của khán giả. Với nhiều hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, thời gian, luận văn sẽ là tiền đề cho các công trình nghiên cứu khoa học sau này có thêm nhiều cơ sở phát triển sâu hơn, chi tiết ...

 • V_L2_00337.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Sơn Minh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2002)

 • Trình bày cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cho sự phát triển của hệ thống phát thanh Việt Nam, trong đó có phát thanh trên mạng Internet. Nghiên cứu về công nghệ số hoá và âm thanh kỹ thuật số. Đề xuất một mô hình chuẩn cho việc phát triển phát thanh trên mạng Internet ở Việt Nam

 • 02050000784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Xuân Hạnh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2011)

 • Nghiên cứu những vấn đề chung về phản biện, phản biện xã hội, phản biện xã hội của báo chí trong đó có báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát hoạt động phản biện xã hội của 4 tờ báo: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động. Nghiên cứu xu hướng tổ chức, phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng phản biện xã hội của báo chí thành phố Hồ Chí Minh

 • 02050003851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thuận Huế;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Việt Nam là quốc gia ven bển nằm bên bờTây của Biển Đông, có địa chính trị và địa kinh tế rất quan trọng không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có. Với bờ biển dài trên 3.260 km tải dài từ Bắc xuống Nam, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước.Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

 • 02050002883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tuyết;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Nghiên cứu về đặc trƣng, đặc điểm và phong cách của truyền hình thực tế và phong cách truyền hình thực tế của kênh VTV6 về mặt lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, luận văn đƣa ra một số đề xuất có tính khả thi để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của các chƣơng trình truyền hình thực tế của kênh VTV6 – Đài THVN trong thời gian tới

 • 02050000190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Sầm, Vũ Thăng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử. Nghiên cứu thực tiễn thực hiện đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử qua việc khảo sát trường hợp Vietnamnet và Vtcnews. Phân tích ưu, nhược điểm và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hiện đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử.

 • 02050005791.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Văn Hùng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Luận văn làm rõ vai trò của phóng sự ngắn trong mỗi chương trình thời sự của Đài truyền hình địa phương. Từ cách chọn đề tài, cách thể hiện, cách đọc, cách dẫn chương trình, cách dẫn hiện trường, sử dụng tiếng động hiện trường cũng như việc bố trí những phóng sự ngắn trong tổng thể một chương trình để đạt hiệu quả cao nhất, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả đến với chương trình thời sự của Đài PT-TH địa phương. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn gồm: phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp nghiên cứu thực chứng; Phương pháp thống kê, phân tích, chứng minh, đánh giá; Phương pháp điền dã, phối hợp tác nghiệp; Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp phỏng vấn sâu, Phương phá...

Browsing by Author Dương, Xuân Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • DT_00085.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Xuân Sơn (2000)

 • Trình bày những nét đổi mới cơ bản của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-1999 và mặt hạn chế của báo chí hiện nay; Nêu nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động báo chí và các biện pháp khắc phục để phát triển báo chí

 • 02050003598.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Dũng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Trình bày quan hệ truyền thông giữa báo chí và phát triển kinh tế biển đảo miền Trung. Nghiên cứu thực trạng truyền thông của báo in với phát triển kinh tế biển đảo miền Trung. Đưa ra giải pháp báo in với phát triển biển đảo miền Trung.

 • V_L2_01589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thúy Hường;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu lý luận chung về giám sát quyền lực và phản biện xã hội, vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực và phản biển xã hội. Khảo sát phương thức phản ánh của 5 tờ báo in: Lao động, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Tiền phong, Tuổi trẻ TP. HCM. Từ đó, phân tích, đánh giá vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng giám sát quyền lực và phản biện xã hội về nội dung phản ánh và hình thức phản ánh. Đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, nội dung và hình thức của các tác phẩm báo chí bao gồm: nhóm giải pháp về cơ chế; nhóm giải pháp về công tác phối hợp; nhóm giải pháp về “Báo chí tự đổi mới nâng cao năng lực giám sát q...

 • 02050006228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Trung;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ giữa báo chí và tôn giáo nói chung. Nghiên cứu thực trạng thông tin về vấn đề Phật giáo ở tỉnh Vĩnh Phúc trên báo chí. Qua việc phân tích thực trạng, đề tài chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân thành công và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của báo chí thông tin về vấn đề tôn giáo nhất là Phật giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L2_00661.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Huyền;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong đó đặc biệt quan tâm tới những vấn đề có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tổng kết, nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giáo dục, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đã thu thập tài liệu gồm những bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà báo được đăng trên các báo "Sức khỏe và đời sống", "Gia đình và Xã hội" và "Phụ nữ Việt Nam" trong ba năm 2002 - 2004. Để phân tích và tìm ra nguyên nhân, giải pháp đóng góp cho việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trên báo chí...

 • 02050004925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thiện;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu thực trạng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay để từ đó góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận báo chí cũng như cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu, những người viết bình luận ngắn. Cụ thể: Làm rõ những tiêu chí nhận dạng dạng bài bình luận ngắn; yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay. Thực trạng sử dụng bình luận ngắn trên báo điện tử hiện nay nhìn từ 3 góc độ: Nội dung, hình thức, đặc trưng báo điện tử. Nhận định xu hướng phát triển của bình luận ngắn trên báo điện tử. Từ thực trạng, tác giả luận văn đưa ra những kiến nghị đối với cơ quan báo điện tử nhằm phát huy hiệu quả của dạng bà...

 • 02050005797.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Việc đổi mới phương thức sản xuất chương trình truyền hình tiếng H’Mông cho đồng bào dân tộc H’Mông là hoạt động cấp thiết cần quan tâm thực hiện. Các đơn vị cần tổ chức sản xuất những chương trình có nội dung thiết thực, cách truyền tải phù hợp, phục vụ tốt hơn bộ phận công chúng người H’Mông. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tai, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chuyên sâu về chương trình truyền hình tiếng H’Mông dành cho đồng bào H’Mông vùng Tây Bắc. Chính vì thế tác giả chọn đề tài “ Chương trình truyền hình tiếng H’Mông cho đồng bào dân tộc H’Mông vùng Tây Bắc” để nghiên cứu, với mong muốn đưa ra những đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất...

 • V_L2_01599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yến Vân;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về tạp chí và chức năng tuyên truyền chính trị của các tạp chí thuộc Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới. Nghiên cứu thực trạng tuyên truyền chính trị trên các tạp chí của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Phân tích nội dung tuyên truyền chính trị trên các tạp chí thuộc Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề chính trị - tư tưởng; những vấn đề kinh tế; về văn hóa – xã hội – giáo dục và các vấn đề quốc tế…Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền chính trị trên các tạp chí lý ...

 • V_L2_00797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Minh Trử;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

 • Khái quát sự ra đời và vai trò xã hội của đài Truyền hình Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, từ đó nghiên cứu phương pháp đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình của các đài truyền hình địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Qua khảo sát đài truyền hình Vĩnh Long đưa ra những đánh giá về hiệu quả phục vụ của chương trình truyền hình đối với đời sống xã hội của địa phương

 • V_L2_00768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Quốc Tuấn;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

 • Trình bày một số vấn đề về công tác thông tin đối ngoại cũng như các chương trình phát thanh đối ngoại ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó đưa ra định hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm điều chỉnh bổ sung kịp thời, góp phần cải tiến các chương trình phát thanh, làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước về tăng cường thông tin đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế

 • 02050001015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nhâm, Sỹ Thành;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2012)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận về chương trình truyền hình và những đặc thù cơ bản khi làm tin thời sự ở (Thành phố Hồ Chí Minh) TPHCM. Phân tích thực trạng chương trình Thời sự trên sóng truyền hình của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập (Tổ chức Thương mại thế giới) WTO đến năm 2010: chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM, Trung tâm Tin tức của đài, yêu cầu thực tế trong thực hiện chương trình Thời sự tại TPHCM, tình hình thực hiện chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM từ khi hội nhập WTO tới năm 2010. Nêu lên một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng chương trình Thời sự của Đài truyền hình TPHCM

 • V_L2_00294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trà My;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2001)

 • Luận văn nhìn nhận các hoạt động của đài phát thanh Việt Nam trên cơ sở lý luận của báo chí cách mạng, đi sâu nghiên cứu vấn đề hiệu quả của hoạt động tryền thông. Xác lập hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả của truyền thông phát thanh. Nghiên cứu và đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình phát thanh.

 • 02050004901.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2017)

 • Trong nội dung luận văn, tác giả sẽ khái quát nội dung, hình thức thể hiện, quy trình sản xuất phóng sự trên một đài truyền hình phát triển bậc nhất hiện nay. Luận văn nhằm tìm kiếm những yếu tố tác động lên phóng sự dẫn đến những cải tiến, đổi mới và phát triển của một đài truyền hình lớn. Những yếu tố tác động đến phóng sự nói một cách bao quát không chỉ là quá trình sản xuất hay chất lƣợng phóng sự mà tác động lên phóng sự từ khâu tiếp cận, khâu sản xuất, đến khi phát sóng và tiếp nhận phản hồi của khán giả. Với nhiều hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, thời gian, luận văn sẽ là tiền đề cho các công trình nghiên cứu khoa học sau này có thêm nhiều cơ sở phát triển sâu hơn, chi tiết ...

 • V_L2_00337.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Sơn Minh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2002)

 • Trình bày cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cho sự phát triển của hệ thống phát thanh Việt Nam, trong đó có phát thanh trên mạng Internet. Nghiên cứu về công nghệ số hoá và âm thanh kỹ thuật số. Đề xuất một mô hình chuẩn cho việc phát triển phát thanh trên mạng Internet ở Việt Nam

 • 02050000784.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huỳnh, Thị Xuân Hạnh;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2011)

 • Nghiên cứu những vấn đề chung về phản biện, phản biện xã hội, phản biện xã hội của báo chí trong đó có báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát hoạt động phản biện xã hội của 4 tờ báo: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động. Nghiên cứu xu hướng tổ chức, phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng phản biện xã hội của báo chí thành phố Hồ Chí Minh

 • 02050003851.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thuận Huế;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Việt Nam là quốc gia ven bển nằm bên bờTây của Biển Đông, có địa chính trị và địa kinh tế rất quan trọng không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có. Với bờ biển dài trên 3.260 km tải dài từ Bắc xuống Nam, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước.Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

 • 02050002883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Tuyết;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2015)

 • Nghiên cứu về đặc trƣng, đặc điểm và phong cách của truyền hình thực tế và phong cách truyền hình thực tế của kênh VTV6 về mặt lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, luận văn đƣa ra một số đề xuất có tính khả thi để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của các chƣơng trình truyền hình thực tế của kênh VTV6 – Đài THVN trong thời gian tới

 • 02050000190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Sầm, Vũ Thăng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử. Nghiên cứu thực tiễn thực hiện đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử qua việc khảo sát trường hợp Vietnamnet và Vtcnews. Phân tích ưu, nhược điểm và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hiện đề tài pháp luật trên báo mạng điện tử.

 • 02050005791.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Văn Hùng;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2019)

 • Luận văn làm rõ vai trò của phóng sự ngắn trong mỗi chương trình thời sự của Đài truyền hình địa phương. Từ cách chọn đề tài, cách thể hiện, cách đọc, cách dẫn chương trình, cách dẫn hiện trường, sử dụng tiếng động hiện trường cũng như việc bố trí những phóng sự ngắn trong tổng thể một chương trình để đạt hiệu quả cao nhất, hấp dẫn, lôi cuốn khán giả đến với chương trình thời sự của Đài PT-TH địa phương. Các phương pháp được sử dụng trong luận văn gồm: phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp nghiên cứu thực chứng; Phương pháp thống kê, phân tích, chứng minh, đánh giá; Phương pháp điền dã, phối hợp tác nghiệp; Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp phỏng vấn sâu, Phương phá...