Browsing by Author Do, Tien Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • UEB_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Minh Ngoc; Vu, Thi Giang Huong;  Advisor: Do, Tien Long; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu cung cấp căn cứ quan trọng giúp cho thủ trưởng cơ quan và bộ phận làm công tác nhân sự của cơ quan Trung ương Đoàn có những lộ trình thực hiện công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ chuyên viên tới khi được bổ nhiệm đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý của các bộ lãnh đạo đương thời tại cơ quan Trung ương Đoàn. Luận văn cũng sẽ là một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng của cán bộ quản lý lãnh đạo nói riêng.

 • UEB_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen,Thi Bich Hanh;  Advisor: Nguyen, Thanh Cong; Do, Tien Long; Lars-Torsten Eriksson; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Luận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.

 • Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Caldwell, Cam; A.Hayes, Linda; Do, Tien Long (2010)

 • In this article, we present empirical results indicating that when leadership behaviors are perceived as trustworthy through the observer's mediating lens, trust increases and leaders are more likely to be viewed as ethical stewards who honor a higher level of duties. This article contributes to the growing body of hterature about the importance of ethical stewardship in the trust relationship.

Browsing by Author Do, Tien Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • UEB_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Minh Ngoc; Vu, Thi Giang Huong;  Advisor: Do, Tien Long; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu cung cấp căn cứ quan trọng giúp cho thủ trưởng cơ quan và bộ phận làm công tác nhân sự của cơ quan Trung ương Đoàn có những lộ trình thực hiện công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ chuyên viên tới khi được bổ nhiệm đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý của các bộ lãnh đạo đương thời tại cơ quan Trung ương Đoàn. Luận văn cũng sẽ là một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng của cán bộ quản lý lãnh đạo nói riêng.

 • UEB_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen,Thi Bich Hanh;  Advisor: Nguyen, Thanh Cong; Do, Tien Long; Lars-Torsten Eriksson; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Luận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.

 • Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Caldwell, Cam; A.Hayes, Linda; Do, Tien Long (2010)

 • In this article, we present empirical results indicating that when leadership behaviors are perceived as trustworthy through the observer's mediating lens, trust increases and leaders are more likely to be viewed as ethical stewards who honor a higher level of duties. This article contributes to the growing body of hterature about the importance of ethical stewardship in the trust relationship.