Browsing by Author Hà, Quang Thụy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55
 • 00051000090_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Quỳnh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Named entity recognition (NER) has been extensively studied for the names of genes and gene products but there are few proposed solutions for phenotypes. Phe-notype terms are expected to play a key role in inferring gene function in complex heritable disea (...)

 • 00051000439.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Minh Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2019)

 • Luận văn đề xuất phương pháp học biểu diễn tài liệu dựa vào thông tin câu hỏi sử dụng cơ chế tự tập trung (self-attention) và kỹ thuật học sâu. Các biểu diễn tài liệu này sau đó được sử dụng để xây dựng mô hình tính điểm độ liên quan của tài liệu so với câu hỏi và việc huấn luyện áp dụng cách tiếp cận học phân hạng theo cặp (pairwise learning to rank). Kết quả thu được mô hình Truy hồi Tài liệu được đặt tên là QASA. Sau đó, luận văn thực hiện kết hợp QASA với một mô hình Đọc hiểu Tài liệu đã được đề xuất trước đó để hình thành một hệ thống hỏi-đáp miền mở. Hệ thống được đánh giá trên tập dữ liệu QUASAR-T và được so sánh với các phương pháp hiện đại khác

 • 00050007636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thảo;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2016)

 • Tìm hiểu chung về trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh. Ở chương đầu tiên mở đầu này nêu tổng quan về quản lý mô hình quy trình kinh doanh, sự cần thiết của mô hình hóa quy trình kinh doanh và các hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, giới thiệu các ngôn ngữ mô hình kinh doanh. Giới thiệu một số phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, cụ thể là giới thiệu các quy tắc trừu tượng cũng như các nguyên tắc chuyển đổi mô hình và ý tưởng về mô hình giải bài toán trong luận văn.Trình bày bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh cùng mô hình giải quyết và thực nghiệm giải quyết bài toán Trừu tượng hóa mô...

 • Học mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Cẩm Vân;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2004)

 • Trình bày tổng quát về mô hình mạng nơron và các thành phần chính trong mạng nơron. Ứng dụng mạng nơron trong khai phá dữ liệu nói chung và dữ liệu tài chính nói riêng. Đồng thời cũng trình bày một cách hệ thống các giải pháp học mạng nơron không giám sát và có giám sát. Trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu, phân tích việc sử dụng thuật toán SOM giải quyết bài toán phân cụm theo mô hình mạng nơron và nghiên cứu cấu trúc hoạt động của bộ công cụ SOM Toolbox và phương pháp sử dụng công cụ để giải quyết bài toán phân cụm dữ liệu và bài toán phân tích dữ liệu khách hàng vay vốn ngân hàng

 • V_L0_01969_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Tổng quan về xếp hạng đối tượng, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán xếp hạng và đặt vấn đề học xếp hạng đối tượng. Nghiên cứu học xếp hạng đối tượng, trình bày hai phương pháp học xếp hạng cơ bản là hồi quy có thứ tự và Pairwise, học xếp hạng danh sách Listwise. Xếp hạng trong máy tìm kiếm thực thể. Tạo nhãn cụm tài liệu.

 • V_L0_01893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Oanh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Giới thiệu hai bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bài toán tách tử và bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, các hướng tiếp cận cho mỗi bài toán và tình hình nghiên cứu chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu và đề xuất mô hình cho bài toán tách từ tiếng Việt tận dụng thông tin tri thức từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tăng độ chính xác của bộ tách từ. Nghiên cứu và đề xuất mô hình gán nhãn từ loại tiếng Việt, xây dựng một mô hình gán nhãn từ loại hiệu quả như thiết kết corpus gán nhãn từ loại, thiết kế các tập đặc trưng khác nhau để tìm ra các đặc trưng hữu ích cho tiếng Việt. Trình bày quá trình lựa chọn, xây dựng mô hình và tiến hành thực nghiệm một mô hình tí...

 • V_L0_01893_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Oanh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Giới thiệu hai bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bài toán tách tử và bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, các hướng tiếp cận cho mỗi bài toán và tình hình nghiên cứu chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu và đề xuất mô hình cho (...)

 • 00050001540_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới th (...)

 • 00050004227_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hương;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter và thực nghiệm tìm kiếm 3 vai trò: người nổi tiếng, người vận động quảng bá, người khởi tạo ý tưởng trong truyền tin. Luận văn đề nghị một mô hình tìm kiếm ba vai trò trên với một số biến thể từ mô hình của Vanesa Junquero-Trabado và cộng sự : (i) bổ sung đặc trưng số lượng retweet của người dùng; (ii) sử dụng thuật toán K-mean suy rộng [10] thay vì sử dụng thuật toán K-mean; (iii) sử dụng phương án chuẩn hóa tốt nhất (chuẩn hóa Max/Min) mà không xem xét các phương án khác; (iv) không thực hiện mở rộng tập mồi (seed) sau khi gán vai trò. Luận văn thi hành phần mềm thử nghiệm mô hình và tiến hà...

 • 000500001637_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Chăm;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Giới thiệu chung về phân lớp đa nhãn văn bản. Giới thiệu một số thuật toán phân lớp đa nhãn văn bản Bayes. Tiến hành thực nghiệm áp dụng mô hình đề xuất trên miền dữ liệu là file dữ liệu được tổng hợp từ các giáo trình/tài liệu điện tử tại Trung tâm thư viện và kho dữ liệu mở của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics và cho ra sản phẩm là hệ thống phân lớp đa nhãn tài liệu VNClassification và đánh giá: Trình bày các bước cài đặt chương trình thi thành thực nghiệm hệ thống cài đặt theo mô hình đề xuất; Tiến hành đánh giá kết quả thử nghiệm của hệ thống; Kết quả thực nghiệm cho thấy tính đúng đắn và khả năng áp dụng của mô hình vào thực tế là khả quan.

 • 00050000466_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Văn;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2011)

 • Khái quát chung về luật dãy và khái phá luật dãy: trình bày khái quát về luật kết hợp, một số đối sánh giữa luật dãy và luật kết hợp, đồng thời giới thiệu sơ bộ các phương pháp tiếp cận khai phá luật dãy và các thuật toán điển hình tương ứng. Các phương pháp khai phá luật dãy: tập trung giới thiệu các thuật toán khai phá luật dãy như AprioriAll, AprioriSome, GSP là những thuật toán khởi thủy khai phá luật dãy và giới thiệu hai phương pháp khai phá luật dãy được công bố thời gian gần đây là “Khai phá luật dãy sử dụng kỹ thuật phân vùng” và “Khai phá luật dãy bằng mã hóa khối cơ bản”. Tổng quan về Hệ thống Quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước, đồng thời đề xuất ứng dụng khai phá luật...

Browsing by Author Hà, Quang Thụy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55
 • 00051000090_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Quỳnh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Named entity recognition (NER) has been extensively studied for the names of genes and gene products but there are few proposed solutions for phenotypes. Phe-notype terms are expected to play a key role in inferring gene function in complex heritable disea (...)

 • 00051000439.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Minh Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2019)

 • Luận văn đề xuất phương pháp học biểu diễn tài liệu dựa vào thông tin câu hỏi sử dụng cơ chế tự tập trung (self-attention) và kỹ thuật học sâu. Các biểu diễn tài liệu này sau đó được sử dụng để xây dựng mô hình tính điểm độ liên quan của tài liệu so với câu hỏi và việc huấn luyện áp dụng cách tiếp cận học phân hạng theo cặp (pairwise learning to rank). Kết quả thu được mô hình Truy hồi Tài liệu được đặt tên là QASA. Sau đó, luận văn thực hiện kết hợp QASA với một mô hình Đọc hiểu Tài liệu đã được đề xuất trước đó để hình thành một hệ thống hỏi-đáp miền mở. Hệ thống được đánh giá trên tập dữ liệu QUASAR-T và được so sánh với các phương pháp hiện đại khác

 • 00050007636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thảo;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2016)

 • Tìm hiểu chung về trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh. Ở chương đầu tiên mở đầu này nêu tổng quan về quản lý mô hình quy trình kinh doanh, sự cần thiết của mô hình hóa quy trình kinh doanh và các hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, giới thiệu các ngôn ngữ mô hình kinh doanh. Giới thiệu một số phương pháp trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh, cụ thể là giới thiệu các quy tắc trừu tượng cũng như các nguyên tắc chuyển đổi mô hình và ý tưởng về mô hình giải bài toán trong luận văn.Trình bày bài toán trừu tượng hóa mô hình quy trình kinh doanh cùng mô hình giải quyết và thực nghiệm giải quyết bài toán Trừu tượng hóa mô...

 • Học mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn ngân hàng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Cẩm Vân;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2004)

 • Trình bày tổng quát về mô hình mạng nơron và các thành phần chính trong mạng nơron. Ứng dụng mạng nơron trong khai phá dữ liệu nói chung và dữ liệu tài chính nói riêng. Đồng thời cũng trình bày một cách hệ thống các giải pháp học mạng nơron không giám sát và có giám sát. Trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu, phân tích việc sử dụng thuật toán SOM giải quyết bài toán phân cụm theo mô hình mạng nơron và nghiên cứu cấu trúc hoạt động của bộ công cụ SOM Toolbox và phương pháp sử dụng công cụ để giải quyết bài toán phân cụm dữ liệu và bài toán phân tích dữ liệu khách hàng vay vốn ngân hàng

 • V_L0_01969_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Tổng quan về xếp hạng đối tượng, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán xếp hạng và đặt vấn đề học xếp hạng đối tượng. Nghiên cứu học xếp hạng đối tượng, trình bày hai phương pháp học xếp hạng cơ bản là hồi quy có thứ tự và Pairwise, học xếp hạng danh sách Listwise. Xếp hạng trong máy tìm kiếm thực thể. Tạo nhãn cụm tài liệu.

 • V_L0_01893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Oanh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Giới thiệu hai bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bài toán tách tử và bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, các hướng tiếp cận cho mỗi bài toán và tình hình nghiên cứu chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu và đề xuất mô hình cho bài toán tách từ tiếng Việt tận dụng thông tin tri thức từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tăng độ chính xác của bộ tách từ. Nghiên cứu và đề xuất mô hình gán nhãn từ loại tiếng Việt, xây dựng một mô hình gán nhãn từ loại hiệu quả như thiết kết corpus gán nhãn từ loại, thiết kế các tập đặc trưng khác nhau để tìm ra các đặc trưng hữu ích cho tiếng Việt. Trình bày quá trình lựa chọn, xây dựng mô hình và tiến hành thực nghiệm một mô hình tí...

 • V_L0_01893_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Oanh;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Giới thiệu hai bài toán cơ bản trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bài toán tách tử và bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, các hướng tiếp cận cho mỗi bài toán và tình hình nghiên cứu chung ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghiên cứu và đề xuất mô hình cho (...)

 • 00050001540_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới th (...)

 • 00050004227_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Hương;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội Twitter và thực nghiệm tìm kiếm 3 vai trò: người nổi tiếng, người vận động quảng bá, người khởi tạo ý tưởng trong truyền tin. Luận văn đề nghị một mô hình tìm kiếm ba vai trò trên với một số biến thể từ mô hình của Vanesa Junquero-Trabado và cộng sự : (i) bổ sung đặc trưng số lượng retweet của người dùng; (ii) sử dụng thuật toán K-mean suy rộng [10] thay vì sử dụng thuật toán K-mean; (iii) sử dụng phương án chuẩn hóa tốt nhất (chuẩn hóa Max/Min) mà không xem xét các phương án khác; (iv) không thực hiện mở rộng tập mồi (seed) sau khi gán vai trò. Luận văn thi hành phần mềm thử nghiệm mô hình và tiến hà...

 • 000500001637_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Chăm;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Giới thiệu chung về phân lớp đa nhãn văn bản. Giới thiệu một số thuật toán phân lớp đa nhãn văn bản Bayes. Tiến hành thực nghiệm áp dụng mô hình đề xuất trên miền dữ liệu là file dữ liệu được tổng hợp từ các giáo trình/tài liệu điện tử tại Trung tâm thư viện và kho dữ liệu mở của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics và cho ra sản phẩm là hệ thống phân lớp đa nhãn tài liệu VNClassification và đánh giá: Trình bày các bước cài đặt chương trình thi thành thực nghiệm hệ thống cài đặt theo mô hình đề xuất; Tiến hành đánh giá kết quả thử nghiệm của hệ thống; Kết quả thực nghiệm cho thấy tính đúng đắn và khả năng áp dụng của mô hình vào thực tế là khả quan.

 • 00050000466_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Văn;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2011)

 • Khái quát chung về luật dãy và khái phá luật dãy: trình bày khái quát về luật kết hợp, một số đối sánh giữa luật dãy và luật kết hợp, đồng thời giới thiệu sơ bộ các phương pháp tiếp cận khai phá luật dãy và các thuật toán điển hình tương ứng. Các phương pháp khai phá luật dãy: tập trung giới thiệu các thuật toán khai phá luật dãy như AprioriAll, AprioriSome, GSP là những thuật toán khởi thủy khai phá luật dãy và giới thiệu hai phương pháp khai phá luật dãy được công bố thời gian gần đây là “Khai phá luật dãy sử dụng kỹ thuật phân vùng” và “Khai phá luật dãy bằng mã hóa khối cơ bản”. Tổng quan về Hệ thống Quản lý khách hàng và tính hóa đơn nước, đồng thời đề xuất ứng dụng khai phá luật...