Browsing by Author Hà, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_02075.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Thị Huệ (2011)

 • Khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - LCC ban đầu được thiết kế cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhưng ngày càng được phổ biến rộng rãi và hiện nay đã trở thành khung phân loại được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thư viện đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC-Library of Congress Classification)...

 • OER-Book(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2016)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn, cần nhiều thông tin hơn, tần suất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài li...

Browsing by Author Hà, Thị Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • KY_02075.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Thị Huệ (2011)

 • Khung phân loại thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - LCC ban đầu được thiết kế cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ nhưng ngày càng được phổ biến rộng rãi và hiện nay đã trở thành khung phân loại được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thư viện đại học và viện nghiên cứu trên thế giới. Lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCC-Library of Congress Classification)...

 • OER-Book(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2016)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn, cần nhiều thông tin hơn, tần suất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài li...