Browsing by Author Hồ, Minh Trử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00797.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hồ, Minh Trử;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

  • Khái quát sự ra đời và vai trò xã hội của đài Truyền hình Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, từ đó nghiên cứu phương pháp đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình của các đài truyền hình địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Qua khảo sát đài truyền hình Vĩnh Long đưa ra những đánh giá về hiệu quả phục vụ của chương trình truyền hình đối với đời sống xã hội của địa phương

Browsing by Author Hồ, Minh Trử

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00797.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hồ, Minh Trử;  Advisor: Dương, Xuân Sơn (2006)

  • Khái quát sự ra đời và vai trò xã hội của đài Truyền hình Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, từ đó nghiên cứu phương pháp đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình của các đài truyền hình địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Qua khảo sát đài truyền hình Vĩnh Long đưa ra những đánh giá về hiệu quả phục vụ của chương trình truyền hình đối với đời sống xã hội của địa phương